неделя, 1 юни 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ (съдържанието е непълно, така че може да се рови из блога допълнително и чрез търсачката горе вляво)



I. СТАТИИ, ИЗЯСНЯВАЩИ ТЕОРИЯТА НА СВОБОДНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВАЛУТИ (ММТ):



II. ХИПЕРИНФЛАЦИЯ:


III. БЪЛГАРИЯ

52. НЕ ЧУХ НЯКОЙ БЪЛГАРИН ДА КРЕЩИ: "ИНФЛАЦИЯ!!!"


IV. ЕС, ЕВРОЗОНА, САЩ, РУСИЯ, АРЖЕНТИНА, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, АВСТРАЛИЯ:




IV. ВИДЕОМАТЕРИАЛИ:

Няма коментари:

Публикуване на коментар