петък, 18 април 2014 г.

"По-лесно е да заблудиш хората, отколкото да ги разубедиш, че първоначално са били заблудени." Марк Твен

Чашата наполовина пълна ли е или наполовина празна? Чакай! Каква чаша?

ДЕФИЦИТЪТ НЕ Е ТОВА, КОЕТО ВИ КАЗВАТ, ЧЕ Е…

В икономиката на една страна дефицитът на един е излишъка на друг, а там (в икономиката) има само два играча: 1. Правителство (публичен сектор) и 2. Неправителствен (домашен и международен) частен сектор.

Ако искаме икономиката да запази големината на общото производство, но в същото време правителството да постигне излишък (да извади повече "пари" от икономиката като данъци, отколкото е вкарало с разходите си), това означава, че частният сектор, ще трябва да постигне дефицит, т.е. да изхарчи повече, отколкото е бил доходът му (на заем от банките), или ще трябва да изхарчи от предишно натрупаните си спестявания, т.е да обеднее. Не направи ли това частният сектор, ще останат непродадени стоки и услуги и общото производство ще спадне, а безработицата ще се увеличи.

Сега си припомнете, че правителството доставя "парите" в икономиката на една суверенна държава (България не е такава с валутен борд) чрез разходите си. То е монополиста, който произвежда "парите" и за него не е проблем да бъде постоянно в дефицит, т.е. да вкарва повече "пари" в икономиката (чрез разходите си), отколкото изважда след това обратно (чрез данъците). Това всъщност е и начинът, по който се постига така желания от всички икономически растеж, позволяващ на частния сектор да работи и произвежда повече, да спестява и забогатява (да постига излишъци).

Частният сектор не може да бъде постоянно в дефицит (да харчи вечно на заем или от предишни спестявания), тъй като е зависим от дохода си. За монополиста на "парите", от друга страна, това не е проблем.

Изборът е…..наш.


Райчо Марков
Ню Йорк

четвъртък, 17 април 2014 г.

вторник, 15 април 2014 г.

ДОБРОТО, КОЕТО ВЪРШИТЕ ЗА ДОЛАРА, КОГАТО ПЛАЩАТЕ ДАНЪЦИТЕ СИ


(JON SHAYNE April 3, 2014 at 12:41 PM EDT, PBS NEWSHOUR)

Задавали ли сте си някога въпроса защо щатският долар има стойност?

Не е поради златото във Форт Нокс. Едно време имаше злато зад долара, но не и днес. Президентът Ричард Никсън прекъсна последните връзки със златото през 1971 г., ефективно закривайки Бретонуудската международна монетарна система.

четвъртък, 3 април 2014 г.

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ Е..

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ Е, че валутният борд, като парична система, е приложен за първи път от Великобритания върху колониите си в Африка. Той е инструмент за колониална експлоатация и с това е съгласен дори Стив Ханке, тъй като чрез борда поробеното население е принудено да изнася реалните си ресурси към метрополията срещу "парите", издавани от нея.

сряда, 2 април 2014 г.

ЕТО ГИ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АМЕРИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА 2015 г.
Това са целевите, волеви правителствени разходи, възлизащи на 29% от държавния бюджет на САЩ за 2015 г. В тях не са включени бенефитите за здравно осигуряване и пенсиите, които са автоматични и се отчитат в работните заплати.

вторник, 1 април 2014 г.

В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НЯМА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ,..

...която да предвижда българското правителство да стане монополния издател на българския лев, и която да разбира какво всъщност би означавало това.

Сега българските обществени интереси и приоритети са подвластни изцяло на пазарните сили, частния капитал и печалбата, т.е. “парите” управляват обществените ни интереси, а не обратното, както би трябвало да бъде в съвременната парична система на свободни валути и плаващи курсове, в която демократично избраното правителство е монополиста, вкарващ “парите” (данъчните кредити) в икономиката чрез разходите си.


Трябва ли тогава да се учудваме на огромната безработица, ниските доходи и пенсии, лошото здравеопазване и образование, ограбването на природните ни богатства и т.н…?

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

Псевдоикономистите (а те днес са преобладаващо мнозинство), както и повечето хора, наблюдават, че срещу "пари" се разменят всякакви стоки и услуги и заключават, че някак си хората, разменящи ги, сами спонтанно са избрали и са се съгласили да ползват нещо, което да служи за всеобщ еквивалент при тази размяна - "пари".

За тях остава скрита истинската причина, стояща зад действието на "парите" - наложеният от позиция на силата от страна на държаванта власт данъчен дълг. Данъчният дъл и заплахата от наказание при непогасяването му е първопричината, караща хората да продават труд, да измислят и изработват неща и да се опитват да ги продадат на някого, който би ги снабдил с нужните им "пари", за да погасят с тях данъчния си дълг и да не бъдат наказани.


По същия начин преди хората са наблюдавали как слънцето изгрява от изток, движи се цял ден по небосвода и залязва на запад. Тогава те естествено заключават, че слънцето се движи около земята, а знаем какво всъщност се случва.  :-)

понеделник, 31 март 2014 г.

KАКВО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА ПОНЯТИЕТО "ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" И ЗАЩО ТАКЪВ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ В БЪЛГАРИЯ?

Общоприето е разбирането, че при парично-стоковите отношения икономическият растеж не може да съществува, без съответното нарастване на реалното парично предлагане.

Ние, познаващите идеите на свободните национални валути, знаем кой е монополният снабдител на всички останали с “пари” – националното правителство чрез своите разходи, а правилното количество “пари” в икономиката (това, при което имаме пълна заетост без инфлация) зависи от големината на данъците и от големината на желанието на хората за спестяване на “пари за черни дни”.

неделя, 30 март 2014 г.

МАЛКО ЗА БАНКИТЕ В СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА


В днешната фиатна система при плаващи курсове, правителството издава "парите" - данъчен кредит. Обещанието от правителството е едно-единствено - то се е задължило да ги приема обратно като средство за погасяване на ДАНЪЧНИЯ дълг на населението.

събота, 29 март 2014 г.

ИНФЛАЦИЯ - ДЕФЛАЦИЯ

В съвременната парична система всеки разход (правителствен или частен) може да бъде както инфлационен, така и дефлационен в зависимост от полезността на резултатите от него за икономиката, а спестяването и погасяването на всеки данък, дължан към правителството - винаги са дефлационни.


Правителственият разход, направен за назначаването на безработните в една добре изградена постоянна правителствнена програма за гарантирана преходна заетост и осигуряващ фиксираната минимална за страната заплата по тази програма, е дефлационен, когато икономиката е в подем и има опасност от прегряване (инфлация) и инфлационен, когато икономиката е в спад и има опасност от прекомерно охлаждане (депресия).

петък, 28 март 2014 г.

Постоянната правителствената програма за гарантирана преходна заетост като стандарт за стойността на националната валута (“парите”)

Продължение на част 1 и част 2

“Сега, що се отнася до така наречените книжни пари, всеки знае, че книжните пари са парите на цивилизованите народи. Колкото по-нагоре вървим в цивилизацията, толкова по-малко същински пари виждаме. Всичко е банкноти и чекове. На какво са базирани? По принцип на два източника – човешката енергия и производствената земя. Човечеството и пръстта - те са истинските основи на парите.” От интервюто на Томас Едисон в “Ню Йорк Таймс” през 1921 г.

сряда, 26 март 2014 г.

Земята е кръгла, събудете се моля!

Ние, застъпниците на свободните национални валути, винаги настояваме, че износът е реален разход за една страна, а вносът реална придобивка. И винаги, когато хората чуят горното твърдение за първи път, остават малко втрещени. Но нека се замислим малко.

Реалното богатство на един народ е всичко, което произведе (за предпочитане при пълна заетост) и сам консумира + всичко, което другите народи са произвели и са му предоставили за негова собствена консумация (вноса) – това, което се налага на народа да произведе и изпрати за консумация от останалия свят (износа).

За да онагледи по-ясно твърдението, Уорън Мозлър, който е един от тримата съвременни пропоненти на Теорията на свободните национални валути, започна лекцията си онзи ден в Италия с един силно преовеличен пример:

"..Относно износа на една държава. Нека допуснем, че всичко, което една държава произведе, го изнесе напълно в чужбина. Всичко - храна, дрехи, услуги - в чужбина. И нека предположим, че в същото време не внесе нищо отвън. Какво става? Държавата е постигнала максимално възможния външнотърговски излишък и в същото време хората й умират от глад и студ.

вторник, 25 март 2014 г.

Истинска демокрация в една държава няма да има дотогава, докато гражданите й не осмислят същността на "парите"


Първобитните хора не са познавали и не са употребявали "пари". Не е имало парично-стокови отношения. Всеки е бил ангажиран с някаква своя работа – лов, бране на плодове, по-късно отглеждане на животни и т.н. – работа, която е трябвало да се свърши, за да се осигури физическото оцеляване. Някои от духовните си потребности първобитните хора са задоволявали като са рисували по стените на пещерите (също безплатно!). С други думи безработица при тях също не е съществувала и всеки е вършел това, което е трябвало да свърши.

събота, 15 март 2014 г.

ТСНВ и България в предаването на Григор Лилов по СКАТ - 10:30 сутринта следващия четвъртък, 20-ти март

ВИЕ И ТЕЛЕВИЗИЯТА
Свободната икономика, свободните валути и България! Изход от сегашната ситуация и накъде върви страната, ако продължи по познатия път... 

Това е темата на предаване - на живо от 10:30 сутринта в четвъртък (20 март) по Скат (повторение в петък от 22:30). 
Водещ Григор Лилов, в студиото ще е Райчо Марков. 

И вие!

Чрез тази страница във Фейсбук, която ще бъде показвана в предаването с вашите коментари и въпроси. И чрез телефоните на живо в студиото. 0900-63-940, 02/87-560-87


сряда, 12 март 2014 г.

АРЖЕНТИНА - 2 графики

През април 1991 г. президентът Карлос Менем фиксира песото за щатския долар. Валутният борд пада през 2002 г., когато тогавашният им президент се спасява от офиса си с хеликоптер.

Икономическата политика е ръководена от идеите на “Вашингтонския консенсус” – това, което по-късно става известно под името “Икономически неолиберализъм”. Тази система включва програма за масова приватизация и дерегулация на законите, свързани с трудовото право (разбирайте орязване правата на профсъюзите и трудещите се), за да се привличат чужди капитали и да се финансират дефицитите.


Растеж на БВП на Аржентина за периода 1990 – 2010 г.
(Забележка: най-ниската точка - когато бордът им се срива)


Ставка на безработицата в Аржентина 1980 – 2013
(Забележка: най-високата точка - когато бордът им се срива)

неделя, 2 март 2014 г.

Защо Трети март ни разделя?...

Цитат на деня / Quote of the day"Когато човек има пари в джоба си, започва да оценява мира по-високо."

Джо - героят на Клинт Инстууд в "За няколко долара повече", след като прибра плащане от $500 и отказа да ходи да се бие.

***

"When a man's got money in his pocket, he begins to appreciate peace."


Joe – Clint Eastwood character in “A Fistful of Dollars” after he got $500 and refused to continue fighting.


Когато нямаме какво да губим