събота, 6 юни 2015 г.

Т. НАР. ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ В 1 КАРТИНКА
“Използвам тази фигура, за да покажа как правителственият дълг всъщност е счетоводният запис на паричните (нетни) спестявания в икономиката.

Ако икономиката получи плащане от правителството на стойност 100 единици, а 90 са извадени от икономиката чрез данъците, 10 са останали в икономиката като спестявания, които също са наричани държавен дълг. Също така, изхарчените от правителството 100 са кредитирани в “резервни сметки” при централната банка, 90 са извадени от резервните сметки като данъчни плащания, което оставя 10 в резервните сметки като “спестявания”.

Правителството, след това, предлага държавни облигации, които преместват 10-те от резервните сметки в “облигационни сметки”, а някои могат също да бъдат преместени във фактически кеш. А количественото улеснение (QE) премества някои от 10-те единици от облигационните сметки обратно в резервните сметки. Така че сместа от кеш, резерви и държавни облигации може да се променя, но общото количество винаги е равно на 10-те единици, изхарчени от правителството, които все още не са използвани за плащане на данъци, и които остават като спестявания.”

Warren Mosler

четвъртък, 28 май 2015 г.

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ - ПОЛИТИЦИ, ИЗБЯГВАЩИ ДЕМОКРАТИЧНИЯ КОНТРОЛ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИЗБОРИ

от Бил Мичъл

Миналия месец Швейцарската национална банка (Schweizerische Nationalbank - SNB) записа големи загуби “на книга”, след като изостави опита си да спре поскъпването на швейцарския франк (CHF) спрямо еврото. Тя го бе започнала  ... като начин за защита на производствения си сектор, но на 15 януари 2015 г. изостави стратегията. SNB бе купувала евро с франкове в големи количества и на 30 апрл 2015 г. публикува “Междинни резултати на Швейцарската национална банка към 31 март 2015 г.” (Interim results of the Swiss National Bank as at 31 March 2015), които показаха, че загубите й за първото тримесечие на 2015 г. са 30 милиарда швейцарски франка или 29 милиарда евро. Те загубиха 29.3 милиарда CHF от “позиции в чуждестранна валута” и 1 милиард CHF от притежавано злато. Това, още веднъж, повдига въпроса, дали загубите на централните банки имат значение. Отговорът винаги е, че те нямат никакво значение, при положение че централната банка никога не може да стане неликвидна, тъй като тя издава валутата (под някакви договорености). Така че коментаторите, които с пяна на уста говорят за предстоящата гибел, идваща поради банкрути на централни банки, трябва да бъдат игнорирани. Но официалните лица от централните банки също изразяват публично загриженост относно капиталовите си запаси. Защо биха изразявали тази си загриженост в публичното пространство, когато много добре знаят, че не могат да банкрутират. Отговорът е, понеже самите те са политици, само че избягват демократичен контрол и избори.

четвъртък, 21 май 2015 г.

ГЛАВА 16 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМA: АНАЛИЗЪТ IS-LM

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо МарковЧаст А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16               
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                     глава 25
                                     глава 26                   

16. АНАЛИЗЪТ IS-LM

16.1 Въвеждане на концепцията за равновeсието (еквилибриум)

16.2 Паричният пазар – търсене, предлагане и равновесно положение

16.3 Определяне на кривата LM

16.4 Продуктовият пазар – общото производство при равновесно положение

16.5 Определяне на кривата IS

16.6 Анализ на политиката в рамката IS-LM

16.7 Въвеждане на ценовото равнище – ефектите на Кейнс и Пигу (Pigou)

16.8 Защо не използваме рамката IS-LM

16.9 Ограничения на анализа IS-LM

петък, 24 април 2015 г.

План за парична независимост на Квебек: Неконформисткото виждане на един американски инвеститор (Планът на ДПЗЦС за България е изработен на същите принципи)Публикуван във френски вестник в Квебек през 1997 г. Днес важи за Еврозоната, която също е дискутирана накратко. 


Канадските политици и медиите показват на международната финансова общност, че са единодушни в осъждането си не само на политическата независимост на Квебек, но и на възможността за отделна парична единица на Квебек. Страхувайки се от несигурността, която една такава отделна валута се предполага, че ще създаде, особено по отношение на международната финансова общност, политиците, поддържащи суверенитет за Квебек – “суверенистите” - винаги са предпочитали идеята за монетарен съюз с останалата част на Канада и запазването на канадския долар.


понеделник, 20 април 2015 г.

ГЛАВА 15 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМA: КЕЙНС И КЛАСИЦИТЕ

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16               
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                     глава 25
                                     глава 26                   


15. КЕЙНС И КЛАСИЦИТЕ

15.1  Категории безработица
15.2  Защо възниква масова безработица?
15.3  Какво е пълна заетост?
15.4  Недоброволна безработица
15.5  Класическа теория за безработицата
15.6  Безработицата в класическия пазар на труда
15.7  Какво е равновесното ниво на общо производство?
15.8  Пазарът за отдаваните на заем фондове – класическото определяне на основната лихва
15.9  Класическото определяне на ценовото равнище
15.10 Обобщение на класическата система
15.11 Предкейнсианска критика на класическото отричане на недоброволната безработица
15.12 Наличието на масова безработица като феномен на равновесното положение
15.13 Критиката на Кейнс на теорията за заетостта
15.14 Разбиране на предлагането на труда
15.15 Отричането на Закона на Сей от Кейнс – възможността за общо свръхпроизводство
15.16 Значението на макроикономическото търсене за кривата на труда
15.17 Определянето на заетостта и съществуване на недоброволната безработица
15.18 Завръщането на класическото виждане осуетено

четвъртък, 16 април 2015 г.

Допълнителни (паралелни) валути, местни общности, сътрудничество: Местната програма за гарантирана заетост в Еврозоната (от Mathew Forstater)

Mathew Forstater


Европейският икономически и монетарен съюз (Еврозоната) бе обречен на провал още преди раждането си. Стриктните съотношения дефицит-БВП и дълг-БВП, изисквани от Маастрихтското споразумение и от Пакта за стабилност и растеж породиха фундаментални опасения още в самото начало: Парадигмата на Оптималната валутна зона (Optimal currency Area – OCA), главна теоритична база за Еврозоната, би ли дала на страните-членки политическото пространство, необходимо за преодолояването на недостатъчното съвкупно търсене и безработицата?

вторник, 10 март 2015 г.

Нещата в макроикономиката всъщност са много, много прости


Когато някой иска да спести част от дохода си, той НИКОГА не би успял да го стори, ако липсва поне един някой друг, който да не e изхарчил повече, отколкото е заработил като доход.

събота, 21 февруари 2015 г.

СЪВРЕМЕННАТА БАНКОВА СИСТЕМА – ЧАСТ 2

Продължаваме с примера от Част 1:

Какво би станало, обаче, ако сметката на “Литекс Мотърс” бе в друга банка, да речем, Първа инвестиционна банка (ПИБ)?

В този случай плащането се осъществява с помощта междубанков трансфер на резерви по резервните сметки на двете банки в БНБ.

сряда, 18 февруари 2015 г.

ПРОФЕСОР ГЪЛБРАЙТ ПРЕДАВА НА УОРЪН МОЗЛЪР МОЛБА ОТ ЯНИС ВАРУФАКИС (от стената на Мозлър във Фейсбук)

Джейми Гълбрайт

МОЖЕМ И ПО-ДОБРЕ ОТ ТОВА

Кажете - защо БЪЛГАРСКОТО правителство се нуждае от заеми в чужда валута, с която да плаща пенсиите на БЪЛГАРСКИТЕ пенсионери; заплатите на БЪЛГАРСКИТЕ полицаи, БЪЛГАРСКИТЕ пожарникари, БЪЛГАРСКИТЕ учители, БЪЛГАРСКИТЕ лекари и т.н; да плаща за строежите на БЪЛГАРСКИТЕ пътища и БЪЛГАРСКАТА инфраструктура?

Нима чуждата валута не е единствено необходима за закупуване на неща, произведени в чужбина? Защо БЪЛГАРСКОТО правителство плаща с чужда валута за БЪЛГАРСКИ труд, БЪЛГАРСКИ стоки и БЪЛГАРСКИ услуги?


Ами защото България няма собствена национална валута, а използва чужда - евро. В замяна, трябва да изплащаме постоянно натрупващи се дългове с лихвите. Как ги плащаме ли? Ами с БЪЛГАРСКИ полезни изкопаеми, с БЪЛГАРСКА дървесина, с БЪЛГАРСКИ стоки, с БЪЛГАРСКИ услуги и с нискозаплащан БЪЛГАРСКИ труд.


Райчо Марков
Ню Йорк

вторник, 17 февруари 2015 г.

БЪЛГАРИЯ НЯМА НУЖДА ОТ ЗАЕМИ НИТО СЕГА, НИТО В БЪДЕЩЕ.. НЕКА ДА НЕ ПОЗВОЛЯВАМЕ ТОВА ДА СЕ СЛУЧВА ПОВЕЧЕ!


Какво втълпяват на хората по света през последите 30 години?

"...Държавата е като фирма или домакинство. Тя не може да си позволява дефицити, не може да харчи повече, отколкото изкарва от данъци, и затова трябва да пести. Как? Като реже разходите за здравеопазване, обарзование, пенсии и всякакви други обществени услуги и инфраструктура! Когато на държавата не достига доходът от данъци, трябва да взима заеми с лихва и т.н и т.н….."


неделя, 15 февруари 2015 г.

ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ ЗА ЛЕВА, СЛЕД КАТО БЪДЕЩОТО ММТ ПРАВИТЕЛСТВО ВЪРНЕ ПАРИЧНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ


За 17 години валутен борд в България валутните резерви на борда (активите му) нарастват от 3.46 милиарда лева през 1997 г. на 30.6 милиарда лева през януари 2015 г.Фактът, че валутният борд акумулира валутни резерви през всичките тези години до днес включително, показва, че при едно евентуално възстановяване на паричния ни суверенитет и отвързването на лева от фиксирания курс към еврото, няма да има съществени проблеми, свързани с международния валутен курс на националната ни валута.

Когато България оперира с независима национална валута при плаващ курс, вместо натрупване на резерви в чужда валута (нещо, което вече не би имало нужда да се прави), би се наблюдавало ПОСКЪПВАНЕ на българския лев на международните валутни пазари. Това, подкрепено от една умна фискална и монетарна политика (основен лихвен % постоянно =0), и от въвеждането на постоянна програма за гарантирана преходна заетост, служеща като антиинфлационна и антидефлационна котва за икономиката, би създало макроикономически условия, при които двуцифрените растежи на БВП биха били закономерни.

Райчо Марков

Ню Йорк

събота, 14 февруари 2015 г.

ПОСТ ВЪВ ФЕЙСБУК ГРУПАТА "СВОБОДНА ИКОНОМИКА = НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ !"

МАТЕРИАЛЪТ, КОЙТО МЕ НАПРАВИ ПЕСИМИСТ ЗА ГЪРЦИЯ

АМЕРИКАНСКИЯТ ММТ ИКОНОМИСТ УОРЪН МОЗЛЪР КОМЕНТИРА СТАТИЯ НА ГРЪЦКИЯ ФИНАНСОВ МИНИСТЪР ЯНИС ВАРУФАКИС (КОМЕНТАРИТЕ НА МОЗЛЪР СА В ПО-ТЪМЕН ШРИФТ)ВАРУФАКИС: “От известно време Mark Weisbrot застъпва тезата, че Гърция трябва да се опита да копира Аржентина, т.е. да обяви несъстоятелност по дълга си не като стратегия при преговорите, която би позволила политика в Еврозоната, подобна на полтиката на Рузвелт “New Deal”, но, вместо това, като част от едно излизане от Еврозоната и продължаването на Гърция сама. Неотдавна Paul Krugman също подкрепи тази позиция. Мисля, че те напълно грешат.