събота, 27 септември 2014 г.

УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИК ПО МАКРОИКОНОМИКС ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МОДЕРНАТА МОНЕТАРНА ТЕОРИЯ - 2

Това е останалата част на Глава 1: ВЪВЕДЕНИЕВ. Пoследици за изследванията и политиката

Ние рядко елиминираме теорията; винаги ще има 2 или повече страни относно повечето важни въпроси. Често аргументите се свеждат до политиката и идеологията.

вторник, 23 септември 2014 г.

ЧАСТ А: ВЪВЕДЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИКАТА: ГЛАВА 1 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: ВЪВЕДЕНИЕ

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2016 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков


Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16               
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                     глава 25
                                     глава 26              
   
Съавторите на учебника - професорите по икономика - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:

William Mitchell
L. Randall Wray

ЧАСТ А: ВЪВЕДЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИКАТА


ГЛАВА 1: ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Какво е икономика? Две виждания
А. Ортодоксален, Неокласически подход
Б. Хетеродоксален; Кейнсиански-Институционален-Марксистки подход
В. Пoследици за изследванията и политиката
1.2. Какво е Макроикономика?
1.3. Макро и Обществените цели
А. Човешките права и обществените цели
Б. Заключителни мисли относно обществените интереси

***

петък, 12 септември 2014 г.

петък, 5 септември 2014 г.

Въпрос (?)Не мислите ли, че ако например хората на България се окажехме корабокрушенци на необитаван остров, голям колкото България и разполагащ със същата природа и ресурси както и България, нямаше да можем не само да оцелеем, но и да се развиваме и да подобряваме положението си с всеки изминал ден?

Какво щяхме да правим тогава? Щяхме ли най-напред да започнем да търсим и да се опитаме да намерим и привлечем чужди финансови инвестиции и заеми или веднага бихме си запретнали ръкавите на работа, за да можем да оцелеем на първо време?


Понеже всеки днес това изтъква като причина за нищетата ни - липсата на "пари".

сряда, 3 септември 2014 г.

НЯКОЛКО ПРИМЕРА ЗА СБЪРКАНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДЕБАТ В БЪЛГАРИЯ (И НЕ САМО В БЪЛГАРИЯ):Грешен спор №1: Кога и колко голям нов правителствен заем да вземем? (НИКОГА И НИКАКЪВ, КАК ДА ПРЕДОГОВОРИМ И НАМАЛИМ СТАРИТЕ ДЪЛГОВЕ)

ПРАВИЛНИЯТ СПОР: Нужни ли са изобщо заеми на суверенното правителство-издател на националната валута или не?

Грешен спор №2: Да влезем ли в Еврозоната и кога, или да си стоим в борда? (НИТО ЕДНО ОТ ДВЕТЕ).

ПРАВИЛНИЯТ СПОР: След като се признае от всички страни в спора, че Еврозоната е един голям валутен борд, въпросът би трябвало да бъде: Трябва ли България да продължава с валутен борд/еврозона или да поеме пътя на независима суверенна държава (подобно на САЩ, Япония, Великобритания, Канада, Австралия, Китай и т.н.)?

Грешен спор №3: Кой какво и колко да жертва, за да закърпим правителствения бюджет (ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е ФИНАНСОВ, А В НАЛИЧНИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ХОРА НА БЪЛГАРИЯ)

ПРАВИЛНИЯТ СПОР: След като суверенното правителство няма финансови ограничения, как то би трябвало да инвестира, за да използва оптимално наличните реални ресурси и хора за постигането на обществените интереси?

Грешен спор №4: Как да подобрим уменията на безработните, за да си намерят работа (УМЕНИЯТА НЕ СА ПРОБЛЕМ, ЛИПСАТА НА ПЛАТЕНА РАБОТА Е)

ПРАВИЛНИЯТ СПОР: Как правителството най-добре да използва свободната работна сила на нацията? В какви дейности да инвестира при назначаването на всички, останали неизползвани от частния бизнес?


ЗА ДА РЕШИМ ДАДЕН ПРОБЛЕМ, ТРЯБВА ПЪРВО ДА ЗНАЕМ ЗА НЕГОВОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ДА ТЪРСИМ ОТГОВОРИ ЗА РЕШАВАНЕТО МУ. В МОМЕНТА НИЕ ДОРИ НЕ СПОРИМ ПО ИСТИНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАЦИЯТА, ТЪЙ КАТО НЕ ГИ ВИЖДАМЕ. ДОКАТО НЕ ЗАПОЧНЕМ ПРАВИЛНИЯ ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ, КОПАЕНЕТО НА ДЪНОТО В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА.