петък, 23 май 2014 г.

Декларация на Обществения Съвет при КВГОД на 42 НС във връзка с внесения вот от ГЕРБ срещу политиката в Енергетиката

Д О
42-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     
                                                      
          Уважаеми Г-н Председател,
          Уважаеми Г-жи и Г-да Народни Представители,
          Ние, обществените организации и движения - участници в Обществения съвет към КВГОД на 42-то Народно събрание, във връзка с внесения от ПП ГЕРБ вот на недоверие за „Провал в енергийната политика“ се събрахме и обсъдихме проблема:

вторник, 20 май 2014 г.

“Българоамериканска фондация за пълна заетост и ценова стабилност”

Уважаеми българи в САЩ, създадохме неправителствена организация, чиято цел е образоването на българските и американски граждани относно начина на действие на съвременната парична система. Името й е “Българоамериканска фондация за пълна заетост и ценова стабилност” и е регистрирана под секция 501(c)(3) от американското данъчно законодателство, което позволява даренията ви да се приспадат от облагаемия доход.

Средствата ще помогнат за разпространението на макроикономическите идеи на ТСНВ до много по-голям брой български и американски граждани.

Читателите на блога знаят, че без осъзнаването на същността на “парите” и начина на действие на съвременната парична система, демокрацията в една държава е непостижима.

Станете част от тази кауза!

Благодаря,

Райчо Марков – президент на фондацията


петък, 16 май 2014 г.

ДА СЕ ВЗРЕМ В РЕАЛНИТЕ НЕЩА ОТ САЙТА НА ЦРУ (BG срещу CH)

Последователите на ММТ знаят, че парите не са проблем за развитието на една държава. Реалните ресурси, хората и технологията – това са истинските ограничения за една икономика и съответно за общото благосъстояние на нацията.РЕАЛНИТЕ НЕЩА


                                                                                          
                                                  


ШВЕЙЦАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ

Територия
41,277 кв.км
110,879 кв.км
Население
8,061,516
6,924,716

Работна сила
4.976 милиона
2.551 милиона
Природни богатства
Потенциал за водна електроенергия, дървен материал, сол

Алуминиева руда, мед, олово, цинк, въглища, дървен материал
Обработваема земя
9.8%
29.28%


Изкуствено напоявана земя
550 кв. км
1046 кв. км