петък, 25 януари 2013 г.

ММТ РЕЧНИК

Читател запита какво е "фиатен лев"?

Думата "ФИАТЕН" произлиза от латинската дума "FIAT", означаваща "да бъде направено", "нека да бъде". Когато я използваме за валута това означава, че ценността на валутата произлиза от волята на правителството (народа, избрал правителството), а не от някакъв ценен предмет или материал, като злато или сребро например и тя не е "твърда" валута.
В България, когато хората говорят за "твърда" валута, те обикновено имат предвид щатския долар, британския паунд, японската йена, еврото или, с други думи, валутите на развитите капиталистически страни. А в същност изброените валути не са твърди, а меки. Те не са конвертируеми в злато или какъвто и да е друг ценен предмет, или чужда валута при фиксиран курс. Когато занесете 10 доларова щатска банкнота във Федералния резерв на САЩ и поискате нещо в замяна, ще ви бъде дадена същата 10 доларова банкнота или две 5 доларови такива, нищо повече или по-малко. Това е така, защото доларът не е твърда валута, а фиатна. Ценността му произтича от факта, че всички данъчни задължения в САЩ единствено могат да бъдат погасени в щатски долари; не йени, не паунди, евра, злато или сребро, или други стоки и услуги. Федералното правителство наказва строго всеки, дръзнал да не погасява изрядно данъчните си задължения в нужния брой щатски фиатни долари.
Същото се отнася за Великобритания, Япония, Канада, Австралия и др., където данъчните задължения в изброените страни са единствено погасяеми в съответната фиатна национална валута.
Райчо Марков
Ню Йорк

вторник, 22 януари 2013 г.

Забелязахте ли?Напоследък най-четената статия в интернет изданието на в-к СЕГА е винаги с историческа насоченост, описвайки миналото ни.


България не трябва да следва този пример


Графиката по-долу показва нарастването (в проценти) на производителността на труда в САЩ (зелената линия), средния доход на най-богатия 1% от американците (червената линия) и средната работна заплата в САЩ (синята линия) за периода 1979 - 2009 г. Ясно се вижда огромното изоставане на работната заплата от нарастването на производителността на труда и съответно главоломното нарастване на печалбата за единия процент най-богати американци.

събота, 19 януари 2013 г.

Планът на ДПЗЦС за възраждане на българската държавност
(Забележка: Планът очертава основните направления, без които България не може да продължи напред. Някои от по-дребните детайли все още не са в завършен вид и могат да претърпят промени, съкращения или допълнения.)

Целта на програмата е подобряването стандарта на живот на всички българи, живеещи на територията на страната, чрез постигането на пълна заетост при реално общо производство, нужно за основните материални и духовни човешки потребности.

За постигането на тази цел са използвани принципите на теорията на свободните национални валути, известна в света като модерна монетарна теория (ММТ), която единствена правилно описва функционирането на съвременните парични системи на независими национални фиатни валути при свободен международен курс на обмяна.

понеделник, 14 януари 2013 г.

Надежда за Гърция?На 24.01.2013 г. серията от лекции към Колумбийския унивеситет в Ню Йорк "Съвременните пари и обществените интереси" организира семинар с участието на представители на гръцката опозиция СИРИЗА, начело с лидера Алексис Ципрас, на който ще се дискутират актуалните проблеми на Гърция и Еврозоната и начините за решаването им. 

Икономисти от школата на Модерната монетарна теория (ММТ) ще участват също и се надявам да убедят представителите на гръцката опозиция, че тежките икономически проблемите на Гърция идват от еврото - чужда за Гърция и всички страни-членки валута. Една знаеща опозиция би била първата важна стъпка за излизане от кризата. Следващата важна стъпка е да се убедят и гръцките избиратели.

***


За съжаление не успях да присъствам лично на срещата с гръцката опозиция в Колумбийския университет, но от видеоматериалите от събитието не съм голям оптимист за Гърция. Засега гръцката опозиция не допуска възможността за излизане от Еврозоната - единственото правилно за гръцкия народ решение.

Бях направил специална ММТ шапка-подарък за г-н Ципрас, която щях да нахлупя на главата му, уви - не можах да присъствам.сряда, 9 януари 2013 г.

Здравеопазване по ММТ

Всяко правителство е родено с цел да защитава общите интереси на населението в дадена страна – такива неща като отбрана от чужди врагове, ред, сигурност  и справедливост вътре в страната, инфраструкура. Според мен грижата за хората и всичко свързано с нормалните ни физически и духовни жизнени нужди е неделима част от общите интереси – първородна причина за създаването на държавата и нейното правителство. Здравеопазването, образованието, изкуството и културата, нучно-изследователската дейност са области от значение за цялото общество и като такива, съвсвем логично е те да бъдат подсигурени от правителството.петък, 4 януари 2013 г.

Някои задачи пред бъдещото българско ММТ правителство

В самия край на миналата година размених няколко имейла с моя приятел, Уорън Мозлър. Инициативата бе моя, тъй като се нуждаех от неговата идейна и морална помощ и подкрепа при създаването на най-обща програма за действие на едно бъдещо знещо и можещо българско ММТ правителство, което да спре всеобщата икономическа, политическа и морална нищета, в която понастоящем в България живеят останалите едва около 7 милиона сънародници.

Уорън се отзова с готовност, насърчавайки начинанието ми и желаейки успех на България и изстрадалия и народ. Той завърши с думите: "Направи това и аз веднага се преселвам в България". От преди вече знаех, че единственото му голямо желание бе да изживее останалите години в нормална и здрава икономика.

По-долу предлагам превод на документ, който той написа през 2009 г. с предложения за промени в американската институционална и данъчна система, с цел по-добрата защита на обществените интереси и излизането на САЩ от рецесията. Този документ е валиден за всяка държава със съвременна фиатна парична система и свободен валутен курс. Прегледайте го, на моменти може да звучи малко технически, но той ще бъде част от плана за действие в България.