събота, 9 юли 2016 г.

ПОЗИЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ И ЦЕНОВА СТАБИЛНОСТ ПО ПОВОД СЛУХОВЕТЕ ЗА ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТАБългария трябва да напусне ЕС под лидерството на прогресивна, лява партия. Нужен ни е пълен национален и паричен суверенитет за изпълняването на независима вътрешна и външна политика в полза на българските, обществени интереси. Това задължително ще означава също и незабавно премахване на веригите на валутния борд.

През 1972 г. управителят на централната банка на Дания каза:

“Ще започна да вярвам в европейския икономически и монетарен съюз, когато някой ми обясни как се контролира впряг от 9 коня, всеки от които бяга с различна скорост.”

Днес конете са 19. Един от тях се тътри премазан в полусвяст (Гърция), и въпреки това, неискащ да се освободи от убийствения впряг, препускащ към пропастта…


А зад смъртоносната, галопираща каруца на еврозоната се влачи трупчето на едно малко конче, привързано с веригите на валутен борд, отдавна убито, но незабелязвано от никого - България.