понеделник, 16 ноември 2015 г.

Когато прочетете или видите по телевизията някой мастит икономист или политик да ви плаши с правителствения, бюджетен дефицит, теглете му една...

Говорим, разбира се, за съвременната парична ситема, в която  работят болшинството държави по света. България и страните-членки на Еврозоната, за съжаление, не са сред тях.

Всички ние, обикновените хора, се нуждаем от дефицита на правителството.

Дефицитът на правителството е нашето спестяване. Няма дефицит – няма спестяване за нас. В даден момент от живота си, неминуемо, всеки човек изпитва нужда от наличието на някакви спестявания и то не какви да е спестявания, а финансови спестявания – кеш или паричен депозит в банка.

петък, 6 ноември 2015 г.

ЦИТАТ НА ДЕНЯ (за Общата теория на Кейнс)

"Общата теория на Кейнс сведена до 1 изречение:
Фирмите назначават това количество работници, от което мислят, че се нуждаят, за да произведат количеството продукция, което мислят, че ще успеят да продадат с нужната им печалба."

ММТ проф. Рандал Рей

L. Randall Wray

понеделник, 2 ноември 2015 г.

ЦИТАТ НА ДЕНЯ (за пълната заетост и войната/мира)

“След войната (бел.: Втората световна) хората казаха: “Ако можем да правим планове за война, защо да не можем да правим планове за мир?”

Когато бях на 17, получих писмо от правителството, което казваше:
“Уважаеми г-н Бен, когато станете на 17 и половина, ще се явите ли? Ще ви дадем безплатна храна, безплатни дрехи, безплатно обучение, безплатна квартира и 2 шилинга и 10 пенса на ден, само за да убивате германци.”

Хората казаха, добре, ако можем да имаме пълна заетост, убивайки хора, защо, за Бога, не можем да имаме пълна заетост и добри училища, добри болници, добри жилища?

Тони Бен

***

"After the war people said, 'If you can plan for war, why can't you plan for peace?' When I was 17, I had a letter from the government saying, 'Dear Mr. Benn, will you turn up when you're 17 1/2? We'll give you free food, free clothes, free training, free accommodation, and two shillings, ten pence a day to just kill Germans.' People said, well, if you can have full employment to kill people, why in God's name couldn't you have full employment and good schools, good hospitals, good houses.”