вторник, 30 декември 2014 г.

ЕСЕНТА - СЕЗОН НА НАДЕЖДА?Изглежда есента е нашият сезон. Нашият, имам предвид на хората от Фейсбук групата "СВОБОДНА ИКОНОМИКА = НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ !" и тези, подкрепящи каузата на ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ И ЦЕНОВА СТАБИЛНОСТ. Защо? Случайност, но ето и хронологията на по-важните моменти от краткото ни съществуване досега:

четвъртък, 25 декември 2014 г.

"...йената извървя пътя от малко под 80 йени за $1, не толкова отдавна, до малко над 120 йени за $1 напоследък. Това е над 50% обезценяване – горе-долу същото като рублата…"

“10 годишната японска облигация затвори под 0.3% - ето какво се случва, когато имате най-големия дефиците в светта… ;-)И забележете, че йената извървя пътя от малко под 80 йени за $1, не толкова отдавна, до малко над 120 йени за $1 напоследък. Това е над 50% обезценяване – горе-долу същото като рублата. Така че курсът рубла/йена е горе долу там, където бе преди двете валути да се обезценят спрямо долара. И това е в сила също и за други валути, включително еврото. Което означава също, че цената на нефта, изразена в тези валути, е била стабилна до мъничко по-ниска.

С други думи, ако се вгледате малко по-добре, всичко изглежда като американска дефлация...”


Честита Коледа!!!”

понеделник, 22 декември 2014 г.

ИМА ЛИ ДАЛАВЕРА - БЮДЖЕТА, НОИ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ (от стената на журналиста Григор Лилов във Фейсбук)
• Крадат се едни 4.3 млрд. сигурни от записаните активи за над 8 млрд.

• Политическият таен сговор

• Частните и държавните пирамиди

Има ли далавера в решението за така нар. „национализация” на частните пенсионни фондове?

За да се отговори обективно, първо нека да проследим аспектите му!

сряда, 17 декември 2014 г.

ГЛАВА 12 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМA: МОДЕЛЪТ НА РЕАЛНИТЕ РАЗХОДИ

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2016 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16               
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                     глава 25
                                     глава 26                        

12. МОДЕЛЪТ НА РЕАЛНИТЕ РАЗХОДИ

12.1. Увод
12.2 Съвкупно предлагане
12.3. Съвкупно търсенe
12.4. Разходи за лично потребление
12.5. Въвеждане на частните инвестиции
12.6. Въвеждане на правителствените инвестиции
12.7. Въвеждане на нетния експорт
12.8. Общи съвкупни разходи
12.9. Равновесие на националния доход
12.10. Разходният мултипликатор

***

четвъртък, 11 декември 2014 г.

ТЕСТ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА БИЗНЕС

Да речем сте собственик на хлебарница. Виждате, че напоследък хлябът ви се търси повече и всеки ден връщате 30 клиента, понеже хлябът се свършва към края на деня. Кое е първото нещо, което правите, за да решите този проблем?

А) Увеличавате цената на хляба си, понеже има по-голямо търсене, отколкото предлагане;
Б) Назначавате допълнителен персонал и закупувате повече брашно, за да произведете недостигащите ви хлябове, като оставяте цената същата;

В) Не правите нищо.

сряда, 3 декември 2014 г.