петък, 25 април 2014 г.

четвъртък, 24 април 2014 г.

ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ СА ЗА НЕЗАВИСИМ ЛЕВ


БЪЛГАРСКИТЕ ПОДДРЪЖНИЦИ НА ТСНВ И НЕЗАВИСИМИЯ ЛЕВ СА ЕДИНСТВЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ.

ТОВА ТРЯБВА ДА СТАНЕ ЯСНО НА ВСИЧКИ И ХОРАТА ЩЕ ГО РАЗБЕРАТ, КОГАТО ОСЪЗНАЯТ КАКВО ВСЪЩНОСТ Е БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ, А ИМЕННО - ДАНЪЧЕН КРЕДИТ И БЪЛГАРСКИ ОБЩЕСТВЕН МОНОПОЛ - НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СУВЕРЕНИТЕТА НИ.

сряда, 23 април 2014 г.

ИГНАТ КАНЕФ ЗА НУЖДАТА ОТ СПЕСТЯВАНЕ

ИГНАТ КАНЕФ


В едно свое интервю най-богатият българин - Игнат Канеф казва, че е успял да постигне всичко чрез спестяване, предприемчивост и малко късмет. И дава пример как, като млад емигрант и строителен работник в Канада, успява да спести пари, за да купи, след една година, първия си автомобил на старо. Вместо да си купува обяд всеки ден, както правел неговият канадски колега – строителен работник, той си е носел предварително приготвена храна от вкъщи.

Г-н Канеф е успял да спести (да е в излишък), харчейки по-малко от получения си доход, тъй като някой друг в канадската икономика (най-вероятно такъв като неговия колега) е похарчил с толкова повече от своя собствен доход, изхарчвайки допълнително на кредит или от предишно натрупани спестявания и е бил в дефицит. Ако никой друг в икономиката не бе сторил това (да е в дефицит), фирмата, за която г-н Канеф е работил или някоя друга канадска фирма, не би успяла да продаде цялата си произведена продукция и би съкратила част от персонала си за следващата година, намалявайки производството и разходите си.

Ето как постигането на желаното от г-н Канеф спестяване би могло да причини собственото му уволнение, без да има други отворени работни места в икономиката, предотвратявайки по този начин възможността за бъдещи спестявания, тъй като без доход няма спестяване, а обедняване (харчене от предишни спестявания).


На макроикономическо ниво, където имаме само 2 сектора - правителствен и неправителствен  сектор (съставен от домашен частен + международен), правителството, като монополен издател на националната валута в модерната парична система, винаги трябва да задоволява желанието за спестяване (излишък) на неправителствения сектор, харчейки с толкова повече от собствения си “доход” (данъчните постъпления), т.е. да е в дефицит.

Райчо Марков
Ню Йорк

вторник, 22 април 2014 г.

РАБОТЕЩИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ ОБИКНОВЕНО СТИГАТ МНОГО ПО-ЛЕСНО ДО ИДЕИТЕ НА ТСНВ (ММТ) ОТКОЛКОТО ИКОНОМИСТИТЕ

Ето обяснението за това на един американски мениджър на фонд:

“Що се отнася до това, защо ММТ е по-лесна за възприемане от хората от финансовите пазари, ето моето предположение като един работещ на тези пазари.

Инвеститорите винаги държат наличности в кеш, облигации, акции и т.н. И те винаги оценяват и съпоставят стойността на тези неща едно с дрго. Така съвсем естествено те се терзаят относно стойността на долара. Повечето от тях нямат задоволителен отговор за това, защо доларът има стойност. Приеман е на доверие, а това не ги прави да се чувстват много удобно.

Тогава идва ТСНВ (ММТ) с това логично, точно, и в същото време, елегантно и просто обяснение. Щраква им. И също им щраква, понеже инвеститорите знаят много добре за данъчните задължения – нещо от голяма значимост в реалния свят, с което те живеят всеки ден.

Така че това е моето обяснение. Повечето от останалите неща от ТСНВ (ММТ), според мен, следват много лесно, надграждайки върху това прозрение, че “данъците управляват парите”.


Нямате представа колко много пъти съм казвал историята на Мозлър за родителите и купоните. Доста е ефективна – и когато хората го схванат, разбират защо дефицитите са нормален резултат от желанието за спестяване и т.н и т.н. Останалото си идва на мястото.”

НЯМАМЕ И ИСТИНСКИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ

В БЪЛГАРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ И ИСТИНСКИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ, тъй като днес няма политическа партия, чиято програма да предвижда възстановяването на независимия български лев при свободен курс, издаван от българското правителство.

За какви националистически партии да говорим, когато нито една набедена за такава не се бори за отстраняването на инструмента за колониална експлоатация - валутния борд и не се противопоставя срещу влизането ни в големия борд - Еврозоната.


Всичко е менте в българската политика. Затова и държавата се е превърнала в менте, т.е. колониална територия.

събота, 19 април 2014 г.

КАК БЕ РАЗКРИТА ЗАБЛУДАТАЕто как американският финансист Уорън Мозлър е стигнал до разбирането си за работата на съвременната американска парична система - от финансовата си практиката при търгуването с американски държавни ценни книжа (ДЦК), а не че е чел икономически теории.

По принцип в САЩ ДЦК продават както Министерството на финансите им, така и Фед. Министерството на финансите продава чисто нови ДЦК, а Фед поддържа ДЦК на балансовия си лист, когато ги купува от частния сектор на вторичния пазар за ДЦК. Фед купува такива ДЦК на вторичния пазар, когато забележи, че резервите в банковата система (ликвидността) са недостатъчни и има опасност избраният от Фед положителен основен лихвен процент да се покачи над избраната от него стойност, тъй като банките ще започнат да наддават за нужните им резерви на междубанковия пазар за резерви, а когато в банковата система, като цяло, има недостиг, това наддаване би довело до повишаване на основния лихвен процент. Затова Фед вкарва ликвидност (резерви) в банковата система, купувайки от тях ДЦК и предоставяйки им долари (резерви).

НО! Мозлър е видял, че когато той например закупи ДЦК, независимо да ли от Министерството на финансите или от Фед, за американската икономика, като цяло, това не е от значение, т.е. той изпраща доларите си, а получава ДЦК и след известно време, когато падежът им настъпи, той си прибира обратно доларите заедно с дивидентите, които ДЦК-та са му донесли за този период.

Сега, Министерството на финансите издава ДЦК с презумцията, че се нуждае от заем, за да покрие дефицита, а Фед продава ДЦК, когато резервите в банковата система станат твърде много в следствие от дефицитното харчене на американското правителство и Фед трябва да източи малко от тях, за да може да поддържа положителната величина на основния лихвен процент, който е избрал да поддържа. В противен случай основният лихвен процент би паднал до 0, тъй като банките ще искат да се оттърват от ненужните им резерви, които не им носят лихва, предлагайки ги на междубанковия пазар за резерви на все по-малка лихва, само и само да се оттърват от тях, но когато в банковата система, като цяло, има излишни резерви, това не може да стане и лихвеният процент би паднал до 0.

Е, как тогава купуването на ДЦК от Мозлър трябва да прави и двете неща едновременно - хем да финансира американския дефицит, ако ги е закупил от Министерството на финансите, хем поради желанието на Фед да поддържа основен положителен лихвен процент, когато ги закупува от Фед? Едно от двете не е вярно! И той е видял, че грешното е разбирането, че Министерството на финансите се нуждае от заем и затова продава ДЦК. Правилното е второто, т.е. ДЦК се продават, за да може Фед да поддържа избраната от него положителна величина на основния лихвен процент, източвайки излишните в банковата система резерви, натрупали се в следствие от дефицита. Не можеш да източиш нещо (резерви) преди те вече да са се появили и натрупали.


Така Мозлър е стигнал до заключението, че американското правителство не се нуждае от заеми. И когато централната банка остави икономиката да работи при основен лихвен процент =0, тогава и тя няма да има нужда да източва натрупалите се от дефицитите резерви и няма да продава ДЦК. Затова и в плана за България казваме, че българското правителство спира да издава дълг (български ДЦК), а основният лихвен процент е постоянно =0 и дефицитите просто ще си стоят като резерви в банковата система, неносещи лихва за собствениците им.

Райчо Марков

четвъртък, 17 април 2014 г.

вторник, 15 април 2014 г.

ДОБРОТО, КОЕТО ВЪРШИТЕ ЗА ДОЛАРА, КОГАТО ПЛАЩАТЕ ДАНЪЦИТЕ СИ


(JON SHAYNE April 3, 2014 at 12:41 PM EDT, PBS NEWSHOUR)

Задавали ли сте си някога въпроса защо щатският долар има стойност?

Не е поради златото във Форт Нокс. Едно време имаше злато зад долара, но не и днес. Президентът Ричард Никсън прекъсна последните връзки със златото през 1971 г., ефективно закривайки Бретонуудската международна монетарна система.

четвъртък, 3 април 2014 г.

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ Е..

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ Е, че валутният борд, като парична система, е приложен за първи път от Великобритания върху колониите си в Африка. Той е инструмент за колониална експлоатация (и с това е съгласен дори Стив Ханке), тъй като чрез борда поробеното население е принудено да изнася реалните си ресурси към метрополията срещу "парите", издавани от нея.

сряда, 2 април 2014 г.

ЕТО ГИ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АМЕРИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА 2015 г.
Това са целевите, волеви правителствени разходи, възлизащи на 29% от държавния бюджет на САЩ за 2015 г. В тях не са включени бенефитите за здравно осигуряване и пенсиите, които са автоматични и се отчитат в работните заплати.

вторник, 1 април 2014 г.

В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НЯМА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ,..

...която да предвижда българското правителство да стане монополния издател на българския лев, и която да разбира какво всъщност би означавало това.

Сега българските обществени интереси и приоритети са подвластни изцяло на пазарните сили, частния капитал и печалбата, т.е. “парите” управляват обществените ни интереси, а не обратното, както би трябвало да бъде в съвременната парична система на свободни валути и плаващи курсове, в която демократично избраното правителство е монополиста, вкарващ “парите” (данъчните кредити) в икономиката чрез разходите си.


Трябва ли тогава да се учудваме на огромната безработица, ниските доходи и пенсии, лошото здравеопазване и образование, ограбването на природните ни богатства и т.н…?

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

Псевдоикономистите (а те днес са преобладаващо мнозинство), както и повечето хора, наблюдават, че срещу "пари" се разменят всякакви стоки и услуги и заключават, че някак си хората, разменящи ги, сами спонтанно са избрали и са се съгласили да ползват нещо, което да служи за всеобщ еквивалент при тази размяна - "пари".

За тях остава скрита истинската причина, стояща зад действието на "парите" - наложеният от позиция на силата от страна на държаванта власт данъчен дълг. Данъчният дъл и заплахата от наказание при непогасяването му е първопричината, караща хората да продават труд, да измислят и изработват неща и да се опитват да ги продадат на някого, който би ги снабдил с нужните им "пари", за да погасят с тях данъчния си дълг и да не бъдат наказани. Това, от друга страна, кара хора, които дори нямат данъчно задължение да работят срещу "парите", купуващи всички стоки и услуги в икономиката.


По същия начин преди хората са наблюдавали как слънцето изгрява от изток, движи се цял ден по небосвода и залязва на запад. Тогава те естествено заключават, че слънцето се движи около земята, а знаем какво всъщност се случва.  :-)