вторник, 22 април 2014 г.

РАБОТЕЩИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ ОБИКНОВЕНО СТИГАТ МНОГО ПО-ЛЕСНО ДО ИДЕИТЕ НА ТСНВ (ММТ) ОТКОЛКОТО ИКОНОМИСТИТЕ

Ето обяснението за това на един американски мениджър на фонд:

“Що се отнася до това, защо ММТ е по-лесна за възприемане от хората от финансовите пазари, ето моето предположение като един работещ на тези пазари.

Инвеститорите винаги държат наличности в кеш, облигации, акции и т.н. И те винаги оценяват и съпоставят стойността на тези неща едно с дрго. Така съвсем естествено те се терзаят относно стойността на долара. Повечето от тях нямат задоволителен отговор за това, защо доларът има стойност. Приеман е на доверие, а това не ги прави да се чувстват много удобно.

Тогава идва ТСНВ (ММТ) с това логично, точно, и в същото време, елегантно и просто обяснение. Щраква им. И също им щраква, понеже инвеститорите знаят много добре за данъчните задължения – нещо от голяма значимост в реалния свят, с което те живеят всеки ден.

Така че това е моето обяснение. Повечето от останалите неща от ТСНВ (ММТ), според мен, следват много лесно, надграждайки върху това прозрение, че “данъците управляват парите”.


Нямате представа колко много пъти съм казвал историята на Мозлър за родителите и купоните. Доста е ефективна – и когато хората го схванат, разбират защо дефицитите са нормален резултат от желанието за спестяване и т.н и т.н. Останалото си идва на мястото.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар