вторник, 1 април 2014 г.

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

Псевдоикономистите (а те днес са преобладаващо мнозинство), както и повечето хора, наблюдават, че срещу "пари" се разменят всякакви стоки и услуги и заключават, че някак си хората, разменящи ги, сами спонтанно са избрали и са се съгласили да ползват нещо, което да служи за всеобщ еквивалент при тази размяна - "пари".

За тях остава скрита истинската причина, стояща зад действието на "парите" - наложеният от позиция на силата от страна на държаванта власт данъчен дълг. Данъчният дъл и заплахата от наказание при непогасяването му е първопричината, караща хората да продават труд, да измислят и изработват неща и да се опитват да ги продадат на някого, който би ги снабдил с нужните им "пари", за да погасят с тях данъчния си дълг и да не бъдат наказани. Това, от друга страна, кара хора, които дори нямат данъчно задължение да работят срещу "парите", купуващи всички стоки и услуги в икономиката.


По същия начин преди хората са наблюдавали как слънцето изгрява от изток, движи се цял ден по небосвода и залязва на запад. Тогава те естествено заключават, че слънцето се движи около земята, а знаем какво всъщност се случва.  :-)

Няма коментари:

Публикуване на коментар