четвъртък, 3 април 2014 г.

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ Е..

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ Е, че валутният борд, като парична система, е приложен за първи път от Великобритания върху колониите си в Африка. Той е инструмент за колониална експлоатация (и с това е съгласен дори Стив Ханке), тъй като чрез борда поробеното население е принудено да изнася реалните си ресурси към метрополията срещу "парите", издавани от нея.

През 1997 г. той бе по-малкото зло, тъй като преди това, в периода 1990 -1996 г. свои (политическият ни "елит") ограбваха свои (собствения си народ) повече, отколкото чужд поробител би го сторил.


Факт е също, че днес, 17 години по-късно, валутният ни борд не успя да предотврати корупцията в България, а само ни направи допълнително и васална територия на Европейската централна банка, т.е. грабени сме както от свои, така и от чужди.

Райчо Марков
Ню Йорк

Няма коментари:

Публикуване на коментар