събота, 11 май 2019 г.

ВИДЕО: Интервю с първия председател на БТР


Инженер Георги Манолов е първият председател на БТР. Според Устава на партията председателят има представителна функция и се избира на ротационен принцип измежду 11-те членове на Националния изпълнителен съвет за срок от 1 година. Повече, можете да видите в самия разговор. Очаквайте продължение.


Продължение:

вторник, 11 декември 2018 г.

ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЪЛТИ ЖИЛЕТКИ:

1. ПРЕГЛЕД НА ЦЕЛИЯ "ПРЕХОД". НАРОДЕН СЪД ЗА ДОКАЗАНИТЕ ВИНОВНИЦИ;

2. БНБ СТАВА КЛОН НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, КАТО ЗАПОЧВА ДА ИЗДАВА И КОНТРОЛИРА ЛЕВА ПРИ ПЛАВАЩ КУРС В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

3. НАПУСКАНЕ НА ЕС И НАТО;

4. РЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ МОНОПОЛИ И КЛЮЧОВИТЕ ОТРАСЛИ В ИКОНОМИКАТА. БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИТЕЖАВА ОТ ЧУЖДЕНЦИ. БИЗНЕСИТЕ В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ИКОНОМИКАТА ЩЕ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ИЗЛИШНИ БЮРОКРАТИЧНИ СПЪНКИ, А ДЪРЖАВАТА ЩЕ ИМ ОСИГУРИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНО ТЪРСЕНЕ И КОНКУРЕНТНА СРЕДА БЕЗ МОНОПОЛИ И КАРТЕЛИ;

5. ДЪРЖАВНА ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНА ЗАЕТОСТ, ПЛАЩАЩА МИНИМАЛНАТА ЗА СТРАНАТА ЗАПЛАТА - 1400 ЛВ. МАКСИМАЛНИЯТ ВЪЗМОЖЕН ДОХОД В БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е ПРОПОРЦИОНАЛНО ВЪРЗАН ЗА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА;

6. БЕЗПЛАТНО ДЪРЖАВНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ;

7. ЕДНА ДЪРЖАВНА ПЕНСИЯ ОТ 1000 ЛВ ЗА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ, КАТО ЗА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИЯ НЕ СЕ ПРАВЯТ ВНОСКИ НИТО ОТ РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, НИТО ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ. КОЙТО ИСКА ПОВЕЧЕ, МОЖЕ ДА СПЕСТЯВА САМОСТОЯТЕЛНО. ПЕНСИОНИРАНЕ НА 60 ГОДИНИ ЗА МЪЖЕТЕ И 55 ГОДИНИ ЗА ЖЕНИТЕ ПРИ 30 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ, КАТО ЗА НЯКОИ ПРОФЕСИИ ПЕНСИОНИРАНЕТО ЩЕ Е ВЪЗМОЖНО ПО-РАНО;

8. ДВЕГОДИШЕН ПЛАТЕН ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО, БЕЗПЛАТНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНА, АДЕКВАТНИ ДЕТСКИ НАДБАВКИ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ. МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА ЩЕ ИМАТ ДОСТЪП ДО БЕЗЛИХВЕН ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ;

9. ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ВРЕДНИ ПРЕКИ И КОСВЕНИ ДАНЪЦИ (ВИНЕТКИ, ДДС = 0%.);

10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВОЕННА СЛУЖБА ОТ 6 МЕСЕЦА ЗА ВСИЧКИ ЗДРАВИ МЪЖЕ НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ;


11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС И НАРОДЕН КОНТРОЛ НАД ВЛАСТИТЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ РЕФЕРЕНДУМИ.

събота, 26 май 2018 г.

Как България прие валутния борд - трябва да “благодарим” на ДЖОРДЖ СОРОС... 20 години по-късно България все още е соросоид...(из статия в "Капитал" от 24 март, 1997) 

"....След петъчната среща на Софиянски и Деплер различията между фонда и правителството не бяха изгладени и двете страни останаха на предишните си позиции. Българското правителството - че периодът, за който се въвежда валутен борд, трябва да е кратък (6 месеца примерно); че фондът трябва да участва с пари при стабилизирането на банковата система и че нивото на валутния курс не трябва да се фиксира със закон, за да се оставят възможности за по-гъвкава политика. Искането за кратковременен борд предизвикало тих ужас сред представителите на мисията на МВФ и според осведомени това наложило пристигането на Майкъл Деплер в България (вторник, 11 март 1997 г.)......
.....
Същия ден лидерът на СДС Иван Костов се срещна в Будапеща с ДЖОРДЖ СОРОС, за да го помоли да съдейства за постигане на по-добро за България споразумение с МВФ. Според източници от "Раковски" 134 още в Будапеща СОРОС се свързва по телефона с първия зам. изпълнителен директор на МВФ Стенли Фишер и получава обещание за личната подкрепа на Фишер за българското правителство при обсъждането на окончателното предложение на МВФ. Според същите източници СОРОС се ползва с изключителното уважение на Стенли Фишер. Вторият човек в МВФ внесъл яснота по възможния изход от преговорите и обяснил защо фондът държи на въвеждането на борд в България..."

събота, 19 май 2018 г.

НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ – ОПИТЪТ ОБЩЕСТВОТО ДА БЪДЕ ПОДЧИНЕНО НА “ПАЗАРА”


                                                     от Питър Купър

Питър Купър
Понятието “неолиберализъм” се отнася до икономическа програма за дерегулация, приватизация, търговска либерализация, корпоратизация и малки правителства – проект, предоставящ повече и повече дялове от икономическата активност на капризите на “пазара”. В същността си неолиберализмът е опит печалбата да се направи ръководен принцип за икономическите калкулации. Ето защо стремежите му за реализация в реалния свят са свързани с това да се накара държавата да се държи точно като всеки друг участник на пазара. Държавата трябва да се преструва, че е обект на същите финансови ограничения, както частните корпорации и да има същата нужда от финансови приходи. Неолиберализмът изисква да се поддържа заблудата, че държавата няма възможността да действа независимо от пазарите; че няма възможност за самостоятелно, независимо от пазарите социално действие; че всъщност дори такова нещо като общество не съществува. Накратко – спазвай заповедите на пазара, защото друга алтернатива няма или поне така казва суеверието.

Езикът на неолиберализма е оруелски. “Дерегулация” всъщност е кодово име на груба и класово насочена регулация, предназначена да защитава интересите на капиталистите пред тези на работниците. “Либерализация на търговията” означава ограничаване на националната икономическа политика, която иначе би могла да накърни интересите на мултинационалните корпорации. За “пазара” се говори като че ли е някакъв природен феномен, а не сбор от обществени институции и социални отношения, конструиран и оформен от държавната политика.

За да са убедени в пресиленото твърдение, че няма друга алтернатива, най-вече е необходимо хората да се накарат да вярват, че държавата обезателно е зависима от частните пазари за своето финансиране. За държавите, които създават своята собствена национална валута при плаващ курс, това не е вярно. Създаващата националната валута държава не е обект на същите финансови ограничения, на които подлежат домакинствата или корпорациите. Нито пък такава държава е подчинена на императива на печалбата. По-конкретно, частните участници на пазара нямат думата при определянето на лихвата, която държавата плаща върху издадения от нея “дълг”. Вместо това, правителството само решава колко ще плати – всъщност то може да плати толкова, колкото си пожелае - може да постави лихвения процент на нула, ако поиска това, и частните участници на пазара нямат друг избор освен да изпълняват. Да се вярва, че няма друга алтернатива, означава да си сляп за фискалните възможности на монетарните суверени.

До голяма степен това съображение изглежда е мотивирало налагането на драконовата постройка на европейската обща валута. Целта на еврото е да постави националните държави в подчинено положение спрямо исканията на пазара. Ако държава с дефицит се опита да преследва всяка политика, която не отговаря на корпоративните интереси, пазарните участници могат да поискат по-високи лихви върху държавния дълг. До известна степен решението, европейските народи да се поставят в оковите на еврото, не бе породено просто от пълна глупост. Това бе опит статутът на държавата да се снижи до този на обикновен пазарен участник, както всички домакинства и фирми. Означава, че ако пазарът не одобрява благоприятни за работниците икономически политики, мерки за подобряване на социалните придобивки или много нужна експанзионистична фискална политика, държавата, според устройството на еврозоната, може да фалира. (Бел.: същото важи и за България с валутния борд)

За страните-членки на Еврозоната не съществува полезен път напред, докато всяка от тях не се освободи от еврото или, което изглежда малко вероятно, не се издигне демократично отговорна, фискална власт на Еврозоната, образувайки в процеса нещо като Съединени Европейски Щати. За тези от нас в останалия свят обаче всяко чувство на безсилие, което проектираме на ниво обществото като цяло, се дължи, до голяма степен, на недоразумение. Жертва сме на лъжата, че държавите ни са ограничени от приходите, въпреки че, поне засега, те са запазили паричния си суверенитет. Неолибералните политици казват тази лъжа или поради незнание, или поради това, че искат да ни заблуждават и карат да вярваме, че не можем да си “позволим” отговорна и справедлива политика. Но лъжата си е просто лъжа.

Веднъж осъзнали фискалните възможности на една създаваща националната валута държава, осъществимостта на дейности, несвързани с печалбата, става ясна. По същия начин става ясно, че такава държава може да приложи подходящо регулиране на дейностите за печалба до там, докъдето искаме да има такива дейности, независимо как това регулиране може да се приеме от корпоративния сектор. Също така става ясно, че безработицата е правителствен, политически избор, който е скъп в смисъл на пропусното производство, но което е по-важното – несправедлив е.

Не е нужно да споменаваме, че неолибералите не желаят държавна намеса от този вид в икономиката. Целият смисъл от преструването, че държавите са финансово ограничени като домакинствата и фирмите или в случая с Еврозоната фактически правейки ги такива, е защото неолибералите вярват, че държавите трябва да са ограничени по този начин. Но досега има ясно натрупани доказателства за абсурдността на тази позиция. Това са наистина ужасяващите икономически показатели на Еврозоната, където, почти десетилетие след Световната финансова криза в някои страни все още има 25% безработица и 50% младежка безработица.

Толкова за “мъдростта” да имаме правителство, държащо се като домакинство.

Източник: http://heteconomist.com/

Превод: Райчо Марков

вторник, 15 май 2018 г.

ЗА ПРОИЗХОДA НА ПАРИТЕ... КАК ЗЛАТОТО Е СТАНАЛО ПАРИ - ТОВА, КОЕТО НЕ СЕ ПРЕПОДАВА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА (от Робърт Хокет)


"Първият мит е, че златото е станало пари, защото се е считало за ценно. Истината е, и ако погледнем в историята, повечето археолози ще го потвърдят, че е точно обратното - златото е започнало да се възприема като ценно, едва след като е започнало да се използва като пари.
Защо да е така? На пръв поглед звучи доста антиинтуитивно..
Ако разгледаме най-ранните цивилизации около делтата на река Нил, Египет и древна Месопотамия преди 5-6 хиляди години, икономиките на тези ранни цивилизации са били основани на земеделието - отглеждане на жито, овес и т.н. Земеделието е зависимо от времето - има добри, плодородни години, но има и лоши години. Има цикъл с високи зигзагообразни амплитуди. И хората дошли с блестящата идея да складират и съхраняват зърното по време на плодородните години, за да има достатъчно през лошите години с малко реколта. Така цикличните амплитуди ще се смекчат.
Това, съхраняването и складирането на зърното, било толкова важна функция, че не била оставена да се изпълнява от отделните частни индивиди, а се превърнала в обществена функция. Властите започнали да реквизират определен дял зърно от всеки индивид, и когато всеки индивид е правел своя депозит зърно в обществените складове, е получавал вид жетон, като първите жетони са били направени от глина. Жетонът е бил доказателството, че си направил дължимия депозит зърно. Това било един вид данък, а жетонът е показвал, че си си платил данъчното задължение. Властите използвали глина, защото са могли да направят официален печат върху нея, след което я изпичали.
Хората разбрали обаче, че тези глинени жетони имат определена стойност. Например, ако властите дойдат, за да проверят дали си си направил плащането зърно, жетонът е бил това доказателство. Тогава тези жетони започнали да циркулират хоризонтално като пари.
Ако отношението между властите и индивида е вертикално отношение - властта, която налага данъчното задължение е високо в йерархията, а тези, които трябва да го плащат са отдолу, то този вертикален феномен предизвиква хоризонтална употреба.
Да кажем, че съседът ми има по-лошо от моето парче земя, което не може да ражда толкова зърно. Моята земя е много плодородна и с лекота мога да произведа два пъти повече зърно от нужното за данъците. От друга страна съседът ми пък знае как да прави хубави обувки и да шие дрехи и т.н. И аз му правя предложение - ще произведа допълнително зърно, ще го депозирам в обществените складове, ще получа допълнителни жетони и ще ти ги дам, а в земяна ти ще ми дадеш обувки или нещо друго. Жетонът се превръща в платежно средство. Вертикалната значимост на жетона дава хоризонтална възможност за употреба.
Това е историята на паричното циркулиране. Започва като вертикално нещо и се превръща в хоризонтално нещо. Постепенно тази практика се разпространява извън древния Близък Изток към Середиземноморието, Южна Европа до Индия и Китай. Но климатът в тези области не е надеждно сух, така че глината не била най-подходящият материал - може да се размекне, като вали и т.н. Нужен е бил друг материал, който да е достатъчно мек, че да може да се направи официален печат върху него като глината, но да е издръжлив и да не корозира. И това било златото, което не хваща ръжда. Затова при сеченето на монети се използвало злато и сребро, но не защото са били считани за ценни. А винаги печатът върху златните монети е бил на властта - фараона, императора. Парите идват винаги от суверенната власт..."


неделя, 29 април 2018 г.

НЯМА БЪЛГАРСКИ СТОКИ И УСЛУГИ, КОГАТО НЯМА БЪЛГАРСКИ ПАРИ


ЗАРАДИ ВАЛУТНИЯ БОРД В БЪЛГАРИЯ ВСИЧКО Е ВНОСНО, ЗАЩОТО СЕ ПРОДАВА СРЕЩУ ЕВРО. ДОРИ ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЗА ПЕНСИИТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ Е НУЖНО ЕВРО.
БЪЛГАРИЯ Е ЧУЖБИНА ЗА БЪЛГАРИТЕ. САМО ЧУЖДЕНЦИТЕ И СЛУГИНАШКАТА НИ ОЛИГАРХИЯ СЕ ЧУВСТВАТ КАТО У ДОМА СИ.


ВАЛУТЕН БОРД И ЕВРОЗОНА СА ЕДНО И СЪЩО НЕЩО, САМО ЧЕ МНОГО ПО-ЛЕСНО СЕ ИЗЛИЗА ОТ БОРД ОТКОЛКОТО ОТ ЗОНАТА НА ЗДРАЧА. ИНТЕРЕСНОТО Е, ЧЕ НИКОЙ НЕ ГОВОРИ ЗА БОРДА...
Положението, в което сами се поставихме с налагането на валутния борд през лятото на 1997 г., създава прекрасна среда за некадърните ни, корумпирани политици и олигархичните кръгове зад тях. От управленията, които избираме на всеки 1-2 години, не зависи нищо, тъй като държавата ни не е собственик на българския лев, а трябва изцяло да рзачита на външно финансиране - Европейската централна банка, МВФ, частни финансови институции, чуждестранни инвеститори, чиято цел е печалбата, а не благосъстоянието на българските граждани.

Горното обаче въобще не притеснява политическия ни "елит", тъй като целта му, всички знаем, не е повишаването стандарта на живот на българските граждани. С удобното обяснение "няма пари", те си измиват ръцете за окаяното положение на българските пенсионери, за липсата на здравеопазване, образование, инфраструктура, обществени услуги, армия; за огромната безработица, смешно ниски доходи и произтичащата от всичко това демографска катастрофа. Затова пък, претакането на еврофондове (така или иначе нищожни за нуждите на икономиката ни), концесионното раздаване на национални ресурси на безценица, създаването на частни монополи в енергийния и други сектори, са източниците за личното обогатяване на този "елит".
Всичко това става под благовидното прикритие на една фалшива финансова стабилност, която винаги ни се бута в очите и то задължително с напомнянето за хиперинфлацията от 1996-97 г. Липсата на пукната стотинка в джобовете на българските граждани някои могат да наричат финансова стабилност, но всъщност това поражда огромна социална нестабилност, чието избухване може да накара протестите от зимата на 1997 г. да изглеждат смешни.
Истината е, че връщането на паричния ни суверенитет и BGEXIT биха разрушили цялата тази идилия за сегашните ни политици и олигархията зад кулисите. На тях не им трябва силна българска икономика, за да могат да трупат богатствата си, още повече, че не знаят как да използват държавната власт и паричния суверенитет за постигането на нужните за това макроикономически условия. Тогава, без прикритието на смокиновото листо валутен борд и ЕС - организация, сама по себе си недемократична, неолиберална, подчинена на световния финансов елит - некадърността и крадливостта им биха се проявили най-вероятно в инфлация или стагфлация и всеки би видял откъде идват икономическите му проблеми.
Връщането на паричния ни суверенитет, BGEXIT, излизането от НАТО, няма да се осъществи от сегашните ни политици. Един ден ще дойдат нови, умни, родолюбиви българи, които ще поставят интересите на онеправданите и на хората, изкарващи хляба си с труд, разум и пот, на преден план. Именно те ще направят радикалната промяна, политически организирани в новосъздадената партия на Българската политическа революция - "България на труда и разума - БТР."