събота, 31 август 2013 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ФИНАНСИ: Монетарна и фискална политика за суверенни валути


Материал от основния ММТ курс на проф. Рандъл Рей

Проф. Рей

Аба Лърнър

Подходът на Аба Лърнър, наречен Функционални финанси. Лърнрър поставя два приципа:

Първи принцип: Ако домашният доход е твърде нисък, правителството трябва да изразходва повече. Безработицата е достатъчно свидетелство за тези условия, така че ако съществува безработица, това означава, че правителствените разходи са твърде ниски.

Втори принцип: Ако домашният основен лихвен процент е твърде висок, това означава, че правителството трябва да достави повече “пари”, повечето във вид на банкови резерви.

четвъртък, 29 август 2013 г.

ОСНОВИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО СЧЕТОВОДСТВО


Материали от основния ММТ курс на проф. Рандъл Рей

проф. Рандъл РейФинансовите активи на един са финансовите пасиви за друг. Това е фундаментален принцип на счетоводството. За всеки финансов актив има финансов пасив на същата стойност, който го неутрализира. Чековият депозит е финансов актив на домакинството, неутрализиран от задължението на банката (или Аз Ви Дължа – I Оwe You или IOU). Правителствената или корпоративна облигация е актив за домакинството, но представлява задължение (пасив) на издателя (правителството или корпорацията). Домакинството също има задължения, включващи студентски заеми, ипотека или заем за кола. Те са държани като активи от кредитора, който може да е банка или някоя друга институция като пенсионен фонд, хедж фонд или застрахователна компания. Чистото финансово богатство на домакинството е равно на сумата от всичките му финансови активи (което е финансовото му богатство) минус сумата на всичките му финансови задължения (всички издадени от него деноминирани в пари IOUs). Ако това е положително число, то тогава домакинството притежава положително чисто финансово богатство.

Day 77 of anti-government protests in Bulgaria - we are with you! #ДАНСwithme

вторник, 27 август 2013 г.

Цитат на деня / Quot of the day


"Много е добре, че хората от народа не разбират банковата и паричната ни система, защото ако я разбираха, вярвам, че още утре, преди да е изгряло слънцето, би избухнала революция."

Хенри Форд

 ***

"It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning."

Henry Ford

понеделник, 26 август 2013 г.

Цитат на деня / Quot of the day


“Ако американският народ някога позволи на частните банки да контролират парите в обращение, първо чрез инфлация, после чрез дефлация, банките и корпорациите около тези банки ще отнемат цялата лична собственост на хората, докато един ден техните деца се събудят бездомни на континента, завладян от бащите им... Вярвам, че банковите институции са по-опасни за нашите права и свободи, отколкото въоръжените армии. Издаването на валутата би трябвало да бъде отнето от банките и върнато на народа, на когото то принадлежи.“


Томас Джеферсън

***

"If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered...I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies... The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs."


Thomas Jefferson

неделя, 25 август 2013 г.

Цитат на деня / Quot of the day


“…моето цялото семейство е безработно ….и всики сме на пенсията на баба …. 00 лева…”


Емил Димитров – Гълъбово 
(подписал петицията http://www.peticiq.com/za_premahvane_na_walutnia_bord)


“…my entire family is unemployed…and we all depend on my grandma’s pension….00 leva…”


Emil Dimitrov – Galabovo, Bulgaria
(signed the petition against the currency board in Bulgaria http://www.peticiq.com/za_premahvane_na_walutnia_bord)

четвъртък, 22 август 2013 г.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТМЕНЕН ВАЛУТНИЯТ БОРД ?


Препубликувам тази статия от сайта на проф. Ангел Димов


Въведеният през лятото на 1997 г. у нас валутен борд (паричен съвет) е инструмент на собствениците на дванадесетте банки на Федералния резерв на САЩ и на контролираните от него финансови институции, като Международният валутен фонд (МВФ) и Световната банка. Практиката показва, че чрез този борд в нашата страна се упражнява отвъдокеанската банкерска власт и се осигурява „финансова стабилност” и комфорт на обсебилите българските пари чуждестранни банки.

сряда, 14 август 2013 г.

Лирика за България - препубликувано от блога на osi4kata


Стана точно така. Ослепяха звезди и маяци,
и брегът се оказа измамна химера.
Одисей от Балканите няма право да плаче,
в този свят трябва истински бряг да намери...
Стана точно така. Побесняха вълните от радост
и отхапваха цели огромни парчета
от красивия кораб на цветната искрена младост,
не е лесно, когато е гладно морето.
Одисей от Балканите своя трофей не намери,
Одисей се изгуби в безкрайната шир.
Екипажът се дави и платната се къпят във черно,
лепне мракът от кръв и от страх. И от кир.
И от паника, шум, клевети и обиди,
от пиянство до смърт и омраза безумна,
няма кой призори във небето да види
как се вдига на облаци Златното Руно.
Р. Симова, 15.08.2013, Уелингтън

Цитат на деня
“Честно казано държавата не знае за моето съществуване тук - нито имам заплата, нито се осигурявам, нито данъци плащам......все едно че ме няма.”

Йорданка Господинова - Монтана

(Правоспособен юрист, търсеща и ненамираща работа, подписала петицията за отмяна на валутния борд в България)

вторник, 13 август 2013 г.

Петиция за независим лев, работещ за българската икономика

ЗА „СТОЛЕТНИЦАТА” – ЕВТАНАЗИЯ! - препубликувано от блога на Светослав Атаджанов


ЗА „СТОЛЕТНИЦАТА” – ЕВТАНАЗИЯ!
  
Думата “евтаназия” има гръцки произход и означава добра, хубава смърт. Под това понятие се разбира умишлено отнемане на живота, или спиране на животоподдържащите грижи с цел прекратяване на страданието при неизлечимо болни пациенти. Но, тук не иде реч за физически индивид, а за политически субект, който трябваше да се спомине още преди повече от две десетилетия. Факта, че това не стана своевременно, налага това да се случи  сега, но по възможно най-хуманния начин.

понеделник, 12 август 2013 г.

Писмо до българите, подписали петицията за отхвърлянето на паричната система на валутен борд в България


Няма да е лесно, но никой и не е очаквал да бъде

Приятели, не е лесно да убедим останалите ни сънародници в правотата на нашето искане.
Не е лесно да вървиш срещу добре финансиран и владеещ медиите противник в лицето на неолибералната макроикономическа догма, защищаваща интересите на единия процент най-богати хора навсякъде по света.
Промиването на мозъци е жестоко. Доказателство за това са многобройните критики и обидни думи по мой адрес. Само вижте за себе си коментарите тук в рекламната страница на нашата петиция, която купих за $100 от Фейсбук, така че в рамките на 6 дни да бъде доставяна до по-голям брой Фейсбук членове в България.
https://www.facebook.com/Bulgaria.MMT/posts/285042184971442?comment_id=1283530&offset=0&total_comments=384&notif_t=share_comment

Рекламната страница във Фейсбук на петицията за отмяна на валутния борд

https://www.facebook.com/Bulgaria.MMT/posts/285042184971442?comment_id=1283530&offset=0&total_comments=384&notif_t=share_comment

неделя, 11 август 2013 г.

Писмото на Георги Марков


Препубликувам това писмо от блога на Валентин Фъртунов, след като Лазар Попов великодушно сподели с нас за него в една от Фейсбук групите в интернет.

02.1977 г.
Лондон

Драги Митко,

Нека продъжаваме в същия дух!

Съмишленици, нашата петиция е на второ място от всички петиции по броя на подкрепилите я за последните 24 часа! Нека продължим в същия дух. Споделяйте с близки и познати, колкото повече българи убедим в правотата на нашето искане, толкова по-добре за всички нас. Благодаря! http://www.peticiq.com/?kategoria=kaikki&jarjestystapa=desc&sarake=stats_signatures_last_24_hours&start=0

Day 59 of anti-government protests in Bulgaria - we are with you! #ДАНСwithme

петък, 9 август 2013 г.

Да бъде или да не бъде? Това е въпросът!


Ние българите трябва да си изясним и отговорим на един единствен въпрос - искаме ли да бъдем независима суверенна държава или не.

Ако да, тогава незабавно трябва да отсраним валутния борд и да започнем да издаваме независим лев при свободен международен курс на обмяна.

Ако не, то тогава да се разпуснем като държава и да се присъединим към някоя друга, която харесваме и би ни приела.

Това е всичко, приятели!


Пресконференция на #ДАНСwithme
Харесвам идеята протестното движение в България да се превърне в постоянна действаща институция, коректив за всяко правителство. Както един от участниците даде пример с кучетата на Павлов. Всяко правителство трябва да бъде нащрек - направи ли нещо нередно и мафиотско - протести, не заличи ли безработицата и бедността – протести, не осигури ли добро здравеопазване и образование – протести, допусне ли хиперинфлация - протести и т.н. 

Протестното движение не е нужно да дава предписания и напътствия за провежданата политика в България, не е нужно да бъде експерт в никоя област. Единственото, което трябва да прави, е да реагира бързо и масово, когато чувства някакво неудобство или болка.

А когато няма протести, това ще означава, че правителството, което е в момента на власт, си върши работата добре.

Райчо Марков
Ню Йорк

сряда, 7 август 2013 г.