петък, 2 август 2013 г.

Цитат на деня / Quote of the day


“Хей, влез и разгледай, не е нужно да купиш….може пък да счупиш нещо.” :-)

Това бе репликата на местен собственик-шегаджия на едно от многото евтини мексикански дюкянчета в Канкун, след която ние влязохме и дори купихме няколко ненужни ни неща, помагайки на мексиканското агрегатно търсене.

О и нека кажа още нещо. Няма по-добро лятно ваканционно място на земята от нашето черноморие. Влагата и жегата в Канкун правят ваканцията тегобна – не можеш да преживееш без климатик, а океанската топла и прекомерно солена вода, не дава това освежаващо чувство, което всеки турист намира в българското Черно море.

                                                        ***

“Hey, come in and check, you don’t need to buy anything…..you may brake something." :-)

This was the pitch of a native owner, a joker, of one of the many Mexican cheap small shops in downtown Cancun, after which we got in and even bought several useless things, therefore supporting Mexican aggregate demand.

Oh and let me tell you one more thing. There isn’t a better place on earth for summer vacation than the resorts at Bulgarian Black Sea. The heat and humidity in Cancun make your vacation nightmarish – you can’t survive without the AC, and the warm and too salty ocean water doesn’t give you that refreshing feeling every tourist experiences at Bulgarian Black Sea.

Няма коментари:

Публикуване на коментар