понеделник, 26 август 2013 г.

Цитат на деня / Quot of the day


“Ако американският народ някога позволи на частните банки да контролират парите в обращение, първо чрез инфлация, после чрез дефлация, банките и корпорациите около тези банки ще отнемат цялата лична собственост на хората, докато един ден техните деца се събудят бездомни на континента, завладян от бащите им... Вярвам, че банковите институции са по-опасни за нашите права и свободи, отколкото въоръжените армии. Издаването на валутата би трябвало да бъде отнето от банките и върнато на народа, на когото то принадлежи.“


Томас Джеферсън

***

"If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered...I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies... The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs."


Thomas Jefferson

Няма коментари:

Публикуване на коментар