понеделник, 12 август 2013 г.

Писмо до българите, подписали петицията за отхвърлянето на паричната система на валутен борд в България


Няма да е лесно, но никой и не е очаквал да бъде

Приятели, не е лесно да убедим останалите ни сънародници в правотата на нашето искане.
Не е лесно да вървиш срещу добре финансиран и владеещ медиите противник в лицето на неолибералната макроикономическа догма, защищаваща интересите на единия процент най-богати хора навсякъде по света.
Промиването на мозъци е жестоко. Доказателство за това са многобройните критики и обидни думи по мой адрес. Само вижте за себе си коментарите тук в рекламната страница на нашата петиция, която купих за $100 от Фейсбук, така че в рамките на 6 дни да бъде доставяна до по-голям брой Фейсбук членове в България.
https://www.facebook.com/Bulgaria.MMT/posts/285042184971442?comment_id=1283530&offset=0&total_comments=384&notif_t=share_comment
Искам да завърша, цитирайки мисълта на американския ММТ икономист, предприемач и наистина прогресивен човек Уорън Мозлър относно паричната система на валутен борд:
"..валутният борд е инструмент на колониално експлоатиране, служещ да предизвика насилствен износ на реални ресурси, стоки и услуги срещу чисти финансови активи чрез намаляване на реалните заплати чрез 'дефлация'. Не е грешно да го наречем престъпление срещу човечеството."
Под "чисти финансови активи" разбирайте евро - валута, която не е конвертируема в злато, и каквито валути са съвременните "пари" на болшинството днешни капиталистически страни, а именно къс хартия.
Нямаме нужда от чуждата хартия, тъй като сами можем да си издаваме независим лев при плаващ международен курс на обмяна, само че без да сме зависими в икономическото си развитие отвън.

Райчо Марков
Ню Йорк

Няма коментари:

Публикуване на коментар