петък, 27 декември 2013 г.

Дейвид Гребер

Дейвид Гребер - човекът, свързван веднага с движението Occupy Wall Street, напипва и описва доста добре причините за кризата на финансовия капитализъм, но той също се нуждае от ТСНВ.

сряда, 25 декември 2013 г.

Да си дойдем на думата

"Общото равнище на цените е функция на цените, заплащани от правителството, когато то харчи и/или иска гаранция, когато то отдава заеми” а националната валута е обществен монопол и монополистът “определя цената”.

вторник, 24 декември 2013 г.

Цитат на деня


“…за една година евродепутат получава пари, които средностатистически българин изкарва за 108 години…”

Национален Репортер

ЧЕСТИТА КОЛЕДА!

понеделник, 23 декември 2013 г.

БЪДНИ ВЕЧЕР

И поздрави на всички с това мило стихотворение, сътворено от едно по-добро и останало в детството Аз.

Бъдни Вечер

Бъдни вечер е. Ухае на късмети.
Баницата вече се пече.
Баба сложи тайно две монети
в моето белязано парче.

В калено гърненце къкри бобът,
има и сармички без месо.
Тази нощ,във късна доба,
ще посрещнем Рождество!

Светят празнични светулки
във щастливите ели,
свирят вятърни цигулки,
радостно снегът вали!

Чух, че ако видиш от небето
тази нощ звезда да полети,
ще се случи това, което
пожелаеш много силно ти!

Гледам през прозореца, нашарен
с ледени картинки от студа...
Тръпнеща очаквам да удари
час за падащата ми звезда!

Руми Ганчева (по-късно - Симова)

1978 г.

Коментари на Христо Манолов по МЕ-ММТ програмата за действие в България (коментарите са в червено). Нека коментираме и обсъдим.

МЕ-ММТ ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРИЯ


I. България напуска незабавно паричната система на валутен борд и въвежда независим фиатен лев при свободно плаващ международен валутен курс. Българското правителство става монополен издател на българския лев. За да бъде спечелено доверието на българския народ, правото на българското правителство като монополен издател на българския лев следва да бъде изрично обвързано със задължението му да провежда фискална политика, целяща постигането на основните макроикономически цели – стабилност на валутата (лева) при максимална заетост на човешките ресурси и пълно натоварване на производствените мощности. Българите трябва да са уверени, че правителството не може да харчи когато и колкото си реши, а само когато и колкото е необходимо с оглед постигането на горепосочените цели. Правомощията на правителството следва да бъдат законово фиксирани, а правилата за водене на фискална политика следва да бъдат недвусмислено регламентирани в съответната нормативна база. Фискалните корекции да се правят на базата на макроикономически анализ (изготвен от Министерство на Финансите и публикуван в „Държавен вестник”), доказващ тяхната необходимост и прогнозиращ техния ефект.      

сряда, 18 декември 2013 г.

България ще преживее поредния банков катаклизъм през 2014 г.

Това е първата гост-публикация в блога - бе изненада и за мен самия! Авторът, Светозар Съев е български бизнесмен и патриот, с когото се запознахме задочно първо във Фейсбук, а след това и лично в София на 9 ноември 2013 г. по време на икономическата кръгла маса, посветена на теорията на свободните национални валути и макроикономическите проблеми за решаване пред България. Светозар направи и пълен видео запис на мероприятието ни, което публикува в Ютюб.

събота, 14 декември 2013 г.

ВИДЕО: Жертвите - американци с промити мозъци

Отново Христо Манолов от същата дискусия в една група във Фейсбук


“Явно Иван Йонов е доста принципен човек! В такъв случай, когато назначава нов работник, заплатата, която му предлага в никакъв случай няма ни най-малка връзка с нивото на безработицата в страната (иначе казано - колко други чакат за същото работно място), а е съобразена единствено и само с очакваните бъдещи финансови резултати от труда на новоназначения!

петък, 6 декември 2013 г.

Имало едно време в България

 “…….Често слушаме твърдения, че политическата генеалогия на българската олигархия е изцяло свързана с бившата номенклатура; че тя, образно казано, е изцяло оцветена в червено. Тази констатация беше валидна до втората половина на 90-те години. Родилните петна отдавна изчезнаха и вече не се забелязват по цъфтящото тяло на властващия елит. В него се настаниха трайно представители от целия политико-икономически спектър. Именно липсата на партиен цвят днес е родов белег на тази, наглед разнолика, социална общност;


КОРЕНИТЕ НА ОМРАЗАТА

Д-р Атанас Москов: Дошло е време да служим!

сряда, 4 декември 2013 г.

Песен на деня / Song of the day
Из дискусия в една българска Фейсбук група

Христо Манолов:

"Иначе казано: Кел ти файда от ползата кат нема келепир?

Дарвинистичният подход към начина, по който следва да бъде устроено и да функционира едно човешко общество, ми се струва някак малко не на място! За зрелостта на едно общество се съди по това как то се отнася към "най-слабите". Една верига е толкова здрава, колкото е здраво най-слабото и звено.

сряда, 27 ноември 2013 г.

ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ СЛЕД ОТМЯНАТА НА ВАЛУТНИЯ БОРД В БЪЛГАРИЯ (2-та част от видеото от ММТ кръглата маса в София от 9 ноември 2013 г.)

КРАХЪТ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И НОВИЯТ ОБЩЕСТВЕН РЕД В БЪЛГАРИЯ

Свободна национална валута, ММТ икономическа кръгла маса, София 9 ноември 2013 г.

Песен на деня / Song of the day
вторник, 26 ноември 2013 г.

КЛУБЪТ НА ИКОНОМИСТА В ДРЯНОВО С ИНИЦИАТИВА ЗА МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА

По инициатива на Йордан Млъзев - председател на клуб на икономиста при Съюза на Икономистите в България (СИБ) - Дряново и Райчо Марков председател на Българоамериканска фондация за пълна заетост и ценова стабилност - Ню Йорк ( САЩ ), Съюза на икономистите в България (СИБ) организира и проведе международна кръгла маса на тема: МОДЕРНАТА МОНЕТАРНА ТЕОРИЯ ( ММТ ): ВЪЗМОЖНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКАТА ФИНАНСОВА СИТУАЦИЯ. Форумът се състоя в София, в залата на Съюза на българските журналисти.
Встъпителни презентации направиха чуждестранните експерти Уорън Мозлър, САЩ , проф. Павлина Чернева, преподавател в "Бард Колидж" САЩ и Райчо Марков - БФПЗЦС, САЩ.
Разгледани бяха темите: Същност и начин на действие на съвременната парична система и валута; Инфлация и Хиперинфлация; Анализ на паричната система на Валутен борд и валутен курс на обмяна; Какво са парите; Секторни баланси в икономиката и приложението им при разглеждането на икономиките на САЩ, Япония, Германия, Гърция, България и други; Функционални финанси, безработица, Програма за гарантирана работа.
Дискутанти от България бяха Гергана Йорданова, Атанас Владиков, Кольо Парамов, а модератор проф. Кръстьо Петков, председател на Управителния съвет на Съюза на икономистите в България (СИБ).
„Паричният съвет, или Валутният борд се явява средство за колониална експлоатация. Действието на такъв съвет поглъща около 5% от БВП, всъщност това са средства, от които е лишена местната икономика за да се финансират активи и в повечето случаи това води до доста по-високи нива на безработицата." Това обяви на срещата световноизвестният икономист и преуспяващ бизнесмен проф. Уорън Мозлър, който през 2012 година бе и един от кандидатите на демократите за президент на САЩ.
В съвременната парична система ( това което ММТ или както е известна в България, Теорията на Свободните Национални Валути, ТСНВ ни учи ) националната валута е общонароден монопол. Паричното предлагане се осъществява от националното правителство и определените от него агенти (търговските банки) чрез правителствените разходи и заемите, отпускани от правителството и агентите му (банките). БНБ трябва да е подчинена на правителството, тъй като народът е суверена и емитента на лева.
Правителство, издаващо собствената си валута, има фискално и монетарно пространство да харчи достатъчно, че да доведе икономиката до пълна заетост и ценова стабилност. В съвременната парична система естественото състояние на основния лихвен процент в страната е нула, тъй като правителството е монополния емитент на националната валута и не е обвързан със златен стандарт или фиксиран курс. Такова правителство никога не може да изпадне в неплатежеспособност. За суверенната  нация финансирането не е проблем - излъченото правителство „харчи"  чрез кредитирането на банкови сметки със собствените си задължения (IOUs), нещо, което никога не може да свърши. Ако съществуват безработни хора, правителството винаги може да ги назначи да работят при минималната за страната работна заплата, а по дефиниция безработните желаят да работят срещу заплащане. На него (правителството) нищо не може да му попречи да създаде толкова пари, колкото то иска и да ги плати на някого, стига да създаде система, която да осигури създаването на толкова реални активи, които тези пари да купят, за да не предизвика инфлация. В своите разходи правителството е ограничено разбира се от реалните ресурси и технология, с които държавата разполага или казано с други думи - ограничено е от инфлацията.
При съвременната парична система дефицитът в бюджета не е нито нещо добро , нито нещо лошо, тъй като правителствения баланс + неправителствения баланс = 0, откъдето е ясно, че правителствения дефицит = неправителствения (домашен и международен сектор) излишък и обратно . С други думи, държавен (правителствен) "дълг" = неправителственото финансово богатство в български лева. Когато икономиката вече работи при пълен капацитет, правителственият дефицит трябва да се поддържа на ниво, позволяващо достатъчно левове за неправителствения сектор, необходими му за погасяване на данъчните задължения и за желанието му за спестяване в левове. По-малък от оптималния дефицит би довел до безработица, а по-голям - до инфлация. / Дряново News

Източник: ДРЯНОВО НЕТ

понеделник, 25 ноември 2013 г.

Положителното виждане за унгарската икономика най-силно за последните 2.5 години, според GKI

Bloomberg, 24 ноември 2013 г.Индексът за перспективитвите пред унгарската икономика скочи до най-силното си ниво за последните повече от 2.5 години през ноември, когато бизнесите и потребителите станаха по-оптимистични за перспективите си. Индексът нарасна до минус 6.1, най-добрия резултат от февруари 2011 г., от минус 9.3 през октомври, заяви изследователският институт в Будапеща GKI в имейл. Увереността на бизнесите се увеличи до минус 0.1, най високата от април 2011 г., от минус 2.3 през октомври, докато показателят за увереността на консуматорите се е увеличил на минус 23.3 от минус 29.4.

Премиерът Виктор Орбан, който преди парламентарните избори следващата година води според статистическите проучвания, търси да постигне възстановяване от втора рецесия в рамките на 4 години. През миналото тримесечие БВП се е увеличил с 0.8% в сравнение с предишното – това е повече, отколкото очакваха икономистите.

Правителството предвижда икономиката да се разрасне с 2% през следващата година.

Подобряването в увереността на бизнесите е дошло главно от производствените компании, чиито оптимизъм е нараснал значително, докато изгледите в останалите сектори е останал, до голяма степен, непроменен.

Строителните компании и търговците на дребно са отбелязали увеличаване на готовността да назначават, докато домакинствата са видели подобряване на икономическите перспективи, каза GKI.

Според GKI увереността на потребителите е нараснала с рядко виждани темпове, докато страхът от евентуална безработица е намалял значително.


Индексите на GKI се изчисляват като баланс от положителните и негативни отговори на въпроси за перспективите пред икономиката.

преведе: Райчо Марков

Унгария, новини

Bloomberg, 20 ноември 2013 г.

Унгария глобява 11 банки заради незаконно споразумение срещу правителствената програма преди 2 години, която наложи разходи на заемоотдателите, тъй като позволи изплащането на ипотечни заеми, взети в чужда валута на цени под пазарните.Правителствената институция по конкуренцията, известна като GVH, наложи глоба от 9.5 милиарда форинта ($43 милиона), включително 3.8 милиарда форинта на OTP Bank Nyrt., унгарския най-голям кредитор, и 1.7 милиарда форинта на подразделението на Erste Group Bank AG (EBS), втората най-голяма кредитна институция в страната. През периода септември 2011 г. до януари 2012 г. банките са си сътрудничели с цел да ограничат наличието на заеми във форинти, предназначени да заменят дълговете в швейцарски франкове и евро, упомена в имейл GVH.

***

Банките в Унгария загубиха $1.7 милиарда по време на правителствената програма от 2011 г., която позволи по-ранното изплащане на ипотечните заеми, взети от унгарските домакинства в чужда валута на стойности при обмененния курс на форинта под пазарните. Повече от 156 000 заемополучатели изплатиха ипотеките си по тази програма. Банките са споделяли търговски тайни помежду си при координиране на ограничаването на изплащането на тези заеми, каза унгарската държавна агенция по конкуренцията.

Унгарското правителство иска от Върховния съд да издаде напътствия при разглеждането на спорни отсъждания, свързани със заеми в чужда валута, за да помогне да се спрат кредиторите да могат да оспорват по-нататъшни помощни мерки, планувани за заемополучателите…

Кабинетът също е въвел допълнителна програма, която позволява изплащания на вноски при фиксиран курс.


преведе: Райчо Марков

събота, 23 ноември 2013 г.

Създадох форум за дискусии в блога

Така по-лесно бихме могли да дискутираме политическата ни програма за действие в България, а и всякакви други теми.


Кликнете на FORUMнамира се горе в дясно на блога. 

Заповядайте да дискутираме!

Унгария е една от най-печелившите страни от бюджета на ЕС за 2014-20 г


От POLITICS.HU научаваме, че Унгария е една от най-печелившите страни от бюджета на ЕС за 2014-20 г., който бе одобрен от Европейския парламент миналия вторник.

Унгария би могла да получи 35 милиарда евро по селскостопански фондове и фондове за развитие за седем годишния период.

На глава от населението Унгария е на второто най-благоприятно място сред 28-те страни от ЕС.

Подават моркова на непокорната страна. Не знаят ли, че страна с независима валута не се блазни от такъв морков, за да предаде независимостта си?! Какво казваше поговорката: Дай на човек риба и ще го нахраниш за деня. Научи го да лови риба и ще го нахраниш за цял живот.

Речта на президента Джон Кенеди пред завършващите студенти от Йейлския университет на 11 юни 1962 г.


неделя, 17 ноември 2013 г.

Какво българите трябва да знаят, когато избират правителството си

Съвременната парична система (валутен борд не е такава) предоставя всичко необходимо за съществуването на истинска демокрация в една държава.

В съвременната парична система националната валута е общонароден монопол. Паричното предлагане се осъществява от националното правителство и определените от него агенти (търговските банки) чрез правителствените разходи и заемите, отпускани от правителството и неговите агенти.

събота, 16 ноември 2013 г.

РАЗДЕЛЕНАТА НАЦИЯ И ОБЕДИНЕНАТА ПЛУТОКРАЦИЯ: НАКЪДЕ ОТИВА БЪЛГАРИЯ? /Проф. Кръстьо Петков/

13 Ноем. 2013 - 22:47 / Posted by Krastyo Petkov„Докога ще сме така разделени като нация”? – запита преди седмица журналист от социална медия. И продължи: „Има ли изход от тази безумна ситуация”? Моят кратък отговор беше, че вече сме „отвъд хребета”, откъдето връщането е изключително трудно, дори невъзможно – по мирен път. Що се отнася до изхода, такъв винаги има – стига да се намерят доброволци да го потърсят.

АК ака КАЛАШНИКОВ

Beginning of Warren Mosler's presentation in Sofia on November 9, 2013

Пол Кругман за България

Във връзка с интервюто му в Investor.bg

Пол Кругман е малоумен идиот или интелектуална курва - кое от двете няма значение за тези, които ще послушат напътствията му за страната ни.

Валутният борд и еврозоната са абсолютно едно и също нещо, едно към едно - т.е. България е ползвател на чуждата валута евро и не разполага с независим лев.

Все повече се убеждавам, че за съжаление в България ще се лее кръв и ще се чува речта на Калашников.


Другият вариант е просто тихомълком да изчезнем като държава, умирайки и имигрирайки, докато накрая не останат българи по тези земи.

понеделник, 11 ноември 2013 г.

Montana, Bulgaria, my home town….

събота, 9 ноември 2013 г.

От днешната ММТ кръгла маса в София

По-долу е изказването, което направих на деншното събитие, и което професор Кръстьо Петков спомена в частен разговор по-късно, че  прозвучало като кървавото писмо на Каблешков.
Уважаеми дами и господа,

Благодаря ви, че присъствате тук в тази съботна сутрин на ММТ икономическата кръгла маса.

Искам също да изкажа специални благодарности на професор Кръстьо Петков и Съюза на икономистите в България, които направиха възможно днешното събитие, а също и на икономиста Йордан Млъзев и Христина Стойчева.

четвъртък, 7 ноември 2013 г.

BULGARIA ON AIR TV


Изглежда телевизия BULGARIA ON AIR (http://www.bgonair.bg/) ще излъчи материал директно от ММТ икономическия форум в София по обед в събота, 9 ноември.

вторник, 5 ноември 2013 г.

Последна промяна на мястото на MMT икономическия форум

Последна промяна на мястото на икономическия форум. Новата зала е по-голяма и все пак принадлежи на Съюза на българските журналисти, а ние наистина се нуждаем от популяризиране сред българското общество. Датата и часът са същите - 9 ноември, 10:00 часа сутринта.

Залата на Съюза на българските журналисти,

ул. „Гр. Игнатиев” 4, етаж 3, СОФИЯ

събота, 2 ноември 2013 г.

0.0000001%


Благодаря на Пламен Димов за линка към видеото.

България = Трагедия

Това бе причината, поради която започнах просветителската дейност в българския интернет.

Това бе причината, поради която следващата седмица в София ще проведем първия ММТ икономически форум.


За да покажем изхода от тази трагедия, развиваща се в България вече 23 години.

Нова книжка за деца: "Стихове и рими за деца любими"


Родната къща

Родната къща е слънце сияйно. -
Тя ни огрява така всеотдайно.
Тя ни дарява и обич, и сила...
Тя с топлота от студа ни закриля...

В къщата спомени мили са скрити...
Светят прозорците - греят очите...
Къщата диша - душата е свежа...
Цвете ухае - полъхва надежда...

Тук е спокойно, щастливо, уютно...
Вечер изгрява... Усмихва се утро...
Светло и топло е в родната къща.
Дъх на мечти и любов ни обгръща...

Марин Тачков


* * *
Ако римуваш думичката "труден" -
значи, че не си заспал, а ...................

Госпожа, която е пътеводителка
към знанията, е ...........................

Ако види в мен една тояга -
и баба Яга ще ..................

С почит се отнасяй към мама и тати -
недей да харчиш целите им ........................

Спорят прасенцата Гошо и Поли -
от кое ли ще станат по-вкусни ....................

Мая обича да смята -
колко е обиколката на ..................

Огладняла бе Мария -
и изяде цялата ............................

По пътищата Коста доста скита -
и камъчетата за нещо ...............

Често в някои реклами
крият се .................

Сърдечно пожелавам ви, деца -
да сте със слънчеви ..................

Марин Тачков
"Стихове и рими за деца любими", 2013 г.ПП: Новата ми стихосбирка за деца е отпечатана с благородното съдействие на две съблогърки, на един съблогър, на един бизнесмен... Благодаря!

http://mt46.blog.bg/poezia/2013/10/31/quot-stihove-i-rimi-za-deca-liubimi-quot.1199408