сряда, 25 декември 2013 г.

Да си дойдем на думата

"Общото равнище на цените е функция на цените, заплащани от правителството, когато то харчи и/или иска гаранция, когато то отдава заеми” а националната валута е обществен монопол и монополистът “определя цената”.

“Това е всичко, което представлява “инфлацията”. Не мисля, че има друга икономическа школа, която да го е изразила.”

“Монополистът определя поне една цена, директно или косвено, а всички останали цени отразяват сравнителната стойност.”

“...монополът е противоположен на “свободния пазар”! Веднъж въвели данъчното облагане, националната валута вече никога не е “неутрална”!”

У. Мозлър

Цената на труда, заплащана от постоянната правителствена програма за гарантирана преходна заетост е тази единствена цена, предложена от ТСНВ, която да бъде определена от монополиста-правителството-народа. Тя закотвя инфлацията и дефлацията в икономиката отстранявайки безработицата завинаги.


Графиката показва промяната на работната заплата в сравнение с предходната година, в проценти, в САЩ от 1929 г. до днес за работник/служител на пълен работен ден.


Инфлацията в САЩ, измерена чрез индекса на консуматорските цени от 1955 г. до днес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар