понеделник, 31 декември 2012 г.

"Гнилото сърце на Европа"Рандал Рей, наред с Уорън Мозлър и другите ММТ икономисти, бяха едни от първите, които видяха вродения дефект на Европейския икономически и монетарен съюз още при самото му създаване, а именно липсата на единен център за фискална политика, такъв какъвто например е американското федерално правителство за САЩ.


Във вчерашния си блог в "Economonitor" проф. Рей обръща вниманието ни на несправедливото, тоталитaрно отношение на структурите на ЕС към един английски икономист, дръзнал да изкаже истината критикувайки същите дефекти на ЕС. Представям превода по-долу.


"Какво се случва, ако бяхте някой от ранните евро-скептици, които тогава, през 1995, шумно прокламираха, че Европейският икономически и монетарен съюз е ужасна грешка? 

Просто бивате уволнени от ЕС. О, и отбележете това - губите в съда, който също нарежда да платите всички съдебни разходи! 

Да, приятели, това се случи на Бернард Коноли, британски икономист, който написа книгата "Гнилото сърце на Европа". 
Бернард, заедно с икономистите Чарлс Гудхарт и Уайн Годли, помогна Обединеното кралство да остане извън дефектния Европейски икономически и монетарен съюз. Бернард бе работил в Европейската комисия и бе критикувал убедително всичките грешки, които бяха направени при движението към обединение. И за това той бе уволнен. Европейският Съд на (не)Справедливостта се произнесе срещу него, осланяйки се на това, че Комисията има правото да "защитава правата на другите" и да наказва индивиди, които "накърняват репутацията и името на институцията". Чрез правене на какво? Чрез казване на истината: книгата на Бернард застъпва идеята, че монетарният съюз пречи на демокрацията, свободата и мира.
 Той бе прав, разбира се.

Участвах в конференция в Лондон малко след публикацията на неговата книга, където той обобщи главните си аргументи. И ето ни сега деситилетие и половина по-късно, наблюдавайки как целият европейски проект се разпада - с висока двуцифрена безработица в повечето страни, с много непопулярна програма за строги икономии, налагана от неизбраните от хората централни европейски официални лица, и с наличието на разделителни сепаратистки движения, набиращи скорост. Всичко това би могло да бъде предсказано. В действителност, то бе предсказано. И за това в Европа ви уволняват. 

Вижте статията тук

В Европа вече няма такива неща като свобода да казваш истината, ако тази истина не е удобна за официалните лица на ЕС."

превод:
Райчо Марков

Ню Йорк


понеделник, 24 декември 2012 г.

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА!

Първата стъпка за по-добър живот в България вече е направена.

Само още малко търпение - четете, мислете, действайте!

Нашата българска съдба е в собствените ни ръце (не знаете само колко наистина вярно е това твърдение, нищо че звучи като шаблон).

събота, 22 декември 2012 г.

Хиперинфлация (част 2)


От предишния блог за хиперинфлацията във Ваймарска Германия и Зимбабве видяхме, че причините не са една или две и те подкопават цялата държавност.  Най-общо можем да назовем обичайните заподозрени така:- Продължителна и опустушителна война с огромни загуби на хора и производстени мощности, като сгради, машини, инфраструктура и др., водещи до свиване на общото производство;- Липса на достатъчно резерви в чужда валута, нужна за плащания по репарации или основни суровини (неналични за страната) за домашмото производството;- Природно бедствие;- Грешна макроикономическа политика и корупция.

сряда, 19 декември 2012 г.

Хиперинфлация (част 1)


Икономистите от школата на Модерната Монетарна Теория (ММТ) понякога срещат интензивна критика от хора, които, дори от обикновена учтивост, не са отделили и минимално необходимото време, за да се запознаят с основните ММТ принципи, които след това така усърдно критикуват. Водени от идеологически пристрастия, те бързат да хвърлят в дискусията две имена: Ваймарска Германия и Зимбабве.

След като започнах моя блог, дискутирайки различни макроикономически проблеми, свързани с България и света в интернет изданията, главно, на вестниците "Сега" и "Капитал", тези същите хора, този път идващи от България, без много-много да му мислят, побързаха да хвърлят трето име в същата насока: Жан Виденов.

събота, 15 декември 2012 г.

петък, 14 декември 2012 г.

Коментар върху пет световни икономики

В статия на в-к Капитал от 14.12.2012 неизвестен автор(и) прави опит за обективен анализ на икономическото положение в пет опасни точки на планетата. Обективността на автора стига само за описанието на текущото икономическо състояние на Великобритания, Еврозоната, Китай, САЩ и Япония, но за изясняване на причините и съответното предписание за икономически подем,  авторът се нуждае от правилния макроикономически модел, който би дал вярното тълкуване и съответно намирането на правилните икономически решения.

Най-общо мога да обобщя, че проблемът е липсата на адекватно агрегатно търсене и нереазбирането от светония политически елит на функционирането на съвременните монетарни системи, характеризиращи се с неконвертируеми в злато, или в други ценни предмети, световни валути и свободно търгуващи се на валутните пазари при плаващ курс.

четвъртък, 13 декември 2012 г.

Книгата, която всеки трябва да прочете и осмисли (част 6)

За удобство на читателя предоставям линкове към предишните преведени части #1, #2, #3, #4 и #5. Частта, изобличаваща шестата смъртоносна невинна измама в книгата "Седемте смъртоносни невинни измами на икономическата политика" на американския икономист, предприемач и наистина прогресивен човек Уорън Мозлър, е една от любимите ми. Тази измама е в основата на вредното за обществото разрастване на американския финансов сектор, известен под името Уол Стрийт.

сряда, 12 декември 2012 г.

Икономистът Стив Ханке трябва да бъде обявен за персoна нон грата в България, а и във всяка друга държава

В статия на в-к Капитал г-н Ханке продължава безсмисленото си бръщолевене, хвалещо голямото постижение на валутния борд в България - финансовата стабилност. А като средство за излизане от световната криза, той продължава с безумното си предложение държавите да се споразумеят и фиксират валутните си курсове, а развиващите се страни да въведат валутни бордове!


Г-н Ханке и неолибералните му колеги-шамани-икономисти, продължавайки да мелят за икономикса на отмрялата още през 1971 г. монетрана система на златния стандарт и фиксирания валутен курс, са морално отгговорни за бедността и нещастията на милиони безработни хора по света, в това число и в България.
Системата на златния стандарт, или борд, или фиксиран курс поставя в центъра си финансови числа - разполагаме с толкова злато или чужда валута, можем да свършим само толкова работа. Няма никакво значение, че може да има много повече работа за свършване и ресурси, и хора, желаещи да я свършат. Вуду.

Съвременната монетарна система на фиатната национална валута и свободен международен валутен курс, дава възможността цялата работа, нужна да бъде свършена (а работа винаги има за свършване), да бъде свършена от всички желаещи да я свършат. Финансовите числа не са от никакво значение.

Обществото, чрез излъченото от него правителство, като монополен издател на националната си валутата, винаги може да направи така, че ресурсите на страната да се използват по оптимален начин при пълна заетост и стабилна ифлация.

Райчо Марков

Ню Йорк

Книгата, която всеки трябва да прочете и осмисли (част 5)

Вече се запознахме с измами № 1, 2, 3, 4 от книгата на американския икономист Уорън Мозлър "Седемте смъртоносни невинни измами на икономическата политика". Авторът разглежда монетарната система на САЩ, но наблюденията му се отнасят и за всяка държава със съвременна парична система, характеризираща се с фиатна валута и свободно плаващ международен валутен курс. Преводът ми продължава с петата невинна измама - абсурдността продължава.

вторник, 11 декември 2012 г.

Да се смея или да плача?

Разбираме, че ЕС вчера е получил Нобеловата награда за мир за подпомагането на мира, демокрацията и човешките права.

А сега сериозно:  ЕС с кривото си евро е главната причина за икономическата криза в Еропа с огромната безработица и с всички съпътстващи я негативи и страдания за обикновените хора.

Ако нещата в Европа продължават по същия начин, скоро може да потече и кръв по европейските улици. Каква награда ще получи ЕС тогава?

Райчо Марков
Ню Йорк

понеделник, 10 декември 2012 г.

Цитат на деня

Моля за снизхожедние към преводаческите ми способности.

"Трудът, разглеждан през призмата на простата теория за игрите, не е честна игра, и ако не е подкрепян по някакъв начин, реалните заплати ще останат на много ниски нива. Това е така, защото хората трябва да "работят за да ядат", докато бизнесът назначава само, когато може да направи желаната възвръщаемост от инвестициите.

Според мен приляга обществото да осигури на хората, които в действителност работят за да се издържат, произвеждайки реални стоки и услуги потребявани от болшинството, високо ниво на образование, здравеопазване, и други такива обществени услуги, както и да бъдат добре нахранени, обезпечени с жилища и облечени на нива, правщи ги горди членове на това общество."
Уорън Мозлър

" ..as a matter of simple game theory labor is not a fair game, and if not supported in some manner real wages will stagnate at very low levels. This is because people must ‘work to eat’ while business hire only if they can make a desired return on investment.

For me it suits public purpose to make sure people actually working for a living and producing real goods and services consumed by the majority are worthy of being supported with high levels of education, health care, and other such publlc services, as well as being fed, housed, and clothed at levels that make feel proud to be members of that society."
Warren Mosler

неделя, 9 декември 2012 г.

Книгата, която всеки трябва да прочете и осмисли (част 4)

Това е четвъртата смъртоносна невинна измама на икономическата политика от книгата на амерканския икономист, предприемач и наистина прогресивен човек Уорън Мозлър. Искам да споделя с вас, че изпитвам истинско удоволствие, когато превеждам тези части от книга, изпълнена с логика, разбирането на която би подобрило неимоверно живота на гражданите на света. Как ли се е чувствал авторът, пишейки книгата, мога само да гадая. Ако досега не сте прочели за невинните измами едно, две и три, направете го и може да не ми благодарите. :-)

събота, 8 декември 2012 г.

Книгата, която всеки трябва да прочете и осмисли (част 3)

Напълно съм убеден, че рано или късно книгата "Седемте смъртоносни невинни измами на икономическата политика" написана от американския икономист, финансист, предприемач и наистина прогресивен човек Уорън Мозлър ще се превърне в бестселър. След като преведох части от книгата, описващи първата и втора измама, сега предлагам на вниманието Ви смъртоносна измама #3.

сряда, 5 декември 2012 г.

Книгата, която всеки трябва да прочете и осмисли (част 2)

Продължавам с превода на извадки от книгата на Уорън Мозлър "Седемте смъртоносни невинни измами на икономическата политика". Вярвам, че един ден в недалечно бъдеще тя ще бъде издадена и на български.

Смъртоносна невинна измама № 2:
С държавните дефицити ние товарим нашите деца с дълг.

Факт:
В реални измерения такъв товар от дълг е невъзможен. С дълг или без дълг, нашите деца ще консумират това, което могат да произведат.

неделя, 2 декември 2012 г.

Право на отговор?

В статията си от 3.12.2012 във в-к СЕГА българският икономист Емил Хърсев показва личното си пристрастие и сляпа вяра в "силата" на неолибералната вуду икономическа школа. Жалко за иначе хубавия художествен стил (замислял ли се е авторът за писателска кариера?), който обаче в случая служи за представяне на истината по некоректен начин, ако мога да се изразя по-дипломатично. :-)

Книгата, която всеки трябва да прочете и осмисли (част 1)

В секцията "ММТ в интернета" на този блог съм предоставил линк към книгата на американския икономист, финансист, бизнесмен и наистина прогресивен човек Уорън Мозлър. Тази книга трябва да бъде прочетена от всеки гражданин на света и задължително от неговия политически елит. Тя разкрива седемте смъртоносни невинни измами, както авторът е избрал да ги нарече, владеещи икономическата политика на САЩ, но така също се отнася и до всяка страна със съвременна монетарна система, базирана на фиатна национална валута при плаващ валутен курс.
По-долу са части от първата глава на книгата. Извинете ме ако преводът не е много гладък.


В колонката си на в-к "Ню Йорк Таймс" Пол Кругман показва напоследък, че е в процес на осмисляне на идеите, заложени в книгата, която държи на тази снимка

Смъртоносна невинна измама №1: