неделя, 17 ноември 2013 г.

Какво българите трябва да знаят, когато избират правителството си

Съвременната парична система (валутен борд не е такава) предоставя всичко необходимо за съществуването на истинска демокрация в една държава.

В съвременната парична система националната валута е общонароден монопол. Паричното предлагане се осъществява от националното правителство и определените от него агенти (търговските банки) чрез правителствените разходи и заемите, отпускани от правителството и неговите агенти.

Народът избира правителството си и може да реши дори да няма частни търговски банки, а оценката на кредитния риск при отпускането на заеми на фирмите и домакинствата да се осъществява от държавни банки – това е политически избор.

МЕ-ММТ програмата за възраждане на България предлага кредитния риск да се оценява от частни търговски банки, но под стриктните правила (записани в програмата) на българското правителство, контролиращи банковите активи и капитал по начин, непозволяващ на банките да участват в спекулативни операции или да източват националното богатство чрез отпускането на лоши кредити, както стана през периода 1990-97 г.

Националното правителство е независимо от частния капитал, бил той домашен или чужд, при провеждането на фискалната и монетарна политика, тъй като то е монополистът, издаващ националната валута.

Големината на правителството се определя в деня на изборите. Тогава става ясно колко големи ще бъдат правителствените разходи за следващите 4 години. Регулирането на напълно отворената, капиталистическа икономика по начин, осигуряващ пълна заетост и ценова стабилност се осъществява единствено чрез увеличаването или намаляването на данъците, а основният лихвен процент в страната е постоянно =0.

България няма нужда от никакви заеми за финансирането си.

Когато избирателите са недоволни от живота си, било то поради безработица, ниски доходи, лошо здравеопазване, образование или пък висока инфлация, те, като всеки монополист, ще знаят, че причината е единствено в правителството, което са излъчили и само трябва да го освободят и назначат друго правителство, което да свърши работата, от която те (монополистът) се нуждаят.

Всичко е много просто – знайте, че вие, обикновените хора, сте върховния началник в тази система. Правителството е само назначения от вас експерт, служещ да постигне политическата ви воля и то разполага с всички необходими средства за това. Не ви е нужно да разбирате как точно правителството ви ще го направи.

Чувствайте живота си – добър ли е той или не – и решавайте на изборите.

Трагедията в България се крие в това, че в момента няма политическа партия, която знае как да използва правителствените правомощия, за да направи суверена, народа, щастлив. 

Скоро обаче това няма да бъде така.

Райчо Марков

Ню Йорк

Няма коментари:

Публикуване на коментар