неделя, 11 август 2013 г.

Нека продъжаваме в същия дух!

Съмишленици, нашата петиция е на второ място от всички петиции по броя на подкрепилите я за последните 24 часа! Нека продължим в същия дух. Споделяйте с близки и познати, колкото повече българи убедим в правотата на нашето искане, толкова по-добре за всички нас. Благодаря! http://www.peticiq.com/?kategoria=kaikki&jarjestystapa=desc&sarake=stats_signatures_last_24_hours&start=0

Няма коментари:

Публикуване на коментар