вторник, 1 април 2014 г.

В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НЯМА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ,..

...която да предвижда българското правителство да стане монополния издател на българския лев, и която да разбира какво всъщност би означавало това.

Сега българските обществени интереси и приоритети са подвластни изцяло на пазарните сили, частния капитал и печалбата, т.е. “парите” управляват обществените ни интереси, а не обратното, както би трябвало да бъде в съвременната парична система на свободни валути и плаващи курсове, в която демократично избраното правителство е монополиста, вкарващ “парите” (данъчните кредити) в икономиката чрез разходите си.


Трябва ли тогава да се учудваме на огромната безработица, ниските доходи и пенсии, лошото здравеопазване и образование, ограбването на природните ни богатства и т.н…?

Няма коментари:

Публикуване на коментар