понеделник, 21 октомври 2013 г.

Днес блогът “България и ММТ” навършва 1 година


Тази сутрин споменах това на жена ми, докато пътувахме за работа, а тя отвърна: “Значи си ме пренебрегвал от една година.” :-)

Първата публикация преди 1 година:


България трябва да напусне валутния борд незабавно


Една от най-важните черти на държавния суверенитет е наличието на собствена и незвисима фиатна валута, работеща в режим на плаващ обменен курс. Само правителството на такава страна е в състояние да изпозва пълноценно фискалната политика, която успешно да заличи безработицата и същевременно да поддържа нормални инфлационни величини.

Постоянната нестабилност, наблюдавана в страните от Европейския Съюз, се дължи именно на това, че страните-членки доброволно са изоставили своите национални валути и фактически са приели чужда валута, еврото, която само Европейската Банка е в състояние да издава легално. С други думи, страните-членки са се превърнали в щати, подобни на американските щати, но без единно федерално правителство.

Светът е заложник на грешното разбиране за съвременната парична система, която се харакеризира с фиатни валути и плаващи валутни курсове (щатски долар, японска йена, австралииски долар, британска лира и много други). Това се дължи, до голяма степен, на макроикономическите учебници, преподавани във всички университети по света, в това число и американските, които разглеждат макроикономиката, работеща при старата парична система, базирана на златния стандард - система, изоставена преди деситилетия. Това е причината американският президент Барак Обама погрешно да твърди, че "Ние (имайки предвид американското федерално правителство) сме свършили парите." Това е същата причина претендентът за прзидентския пост от Републиканската партия, Мит Ромни, погрешно да мисли, че САЩ се нуждаят от щатски доларови заеми от Китай.

В момента само една малка група от макро-икономисти, бизнесмени и прогресивни хора, известни под името ММТ (Modern Monetary Theory или Модерна Монетарна Теория), осъзнават че фиатната валута на всяка независима страна е просто публичен, общонароден монопол.

Аз съм твърдо убеден, че ако българското правителство използва ММТ‌-макроикономикс в своята фискална политика, България ще се превърне в родина-майка, а не мащеха, за българите.

Райчо Марков
Ню Йорk, 21.10.2012

Няма коментари:

Публикуване на коментар