петък, 8 февруари 2013 г.

Един голям американски президент и МЕ-ММТ програмата за България


На 11 януари 1944 г., около година преди смъртта си, американският президент Франклин Делано Рузвелт прави ежегодното обръщение към американския народ за състоянието на съюза (State of the Union Address) по радиото, а не по телевизията, тъй като по това време е болен от грип. В края на речта си обаче, Рузвелт моли камерите да влязат в студиото, за да запишат последната част от речта му, в която той прави предложение за добавка към американскта конституция и приемане на втора декларация за правата на човека – декларация за икономическите права.


За жалост тази декларация никога не е приета в САЩ, но политическата ни МЕ-ММТ програма за България я прилага с пълна сила.

Ето как Рузвелт завършва обръщението си към американския народ в далечната 1944 г.:

"Наше задължение сега е да начертаем плановете и определим стратегията за спечелването на продължителен мир и създаването на американски стандарт на живот, по-висок отколкото когато и да е било преди. Независимо колко висок може да бъде този общ стандарт на живот, ние не можем да бъдем доволни, ако някоя част от нашия народ, била тя една трета или една пета, или една десета, е зле нахранена, зле облечена, зле подсигурена с жилища и е несигурна.

Тази република се роди и разрастна до сегашната си сила благодарение закрилата на някои неотменяеми политически права, между тях – правото на свободно слово и преса, религия, законораздаване от съдебни заседатели, свобода от неправомерни претърсвания и конфискация. Те бяха нашите права за живот и свобода.

С разрастването на нацията ни, с разрастването на икономиката ни, тези политически свободи бяха доказани неадекватни за осигуряването на равенство в преследването на щастието.

Достигаме до ясното разбиране на факта, че няма лична свобода без икономическа сигурност и независимост. "Хора в нужда не са свободни хора." Хората, които са гладни и безработни са материала, създаващ диктатурите."

(тук, по искане на ФДР, влизат камерите и по-долу вече можем и да го видим)


Той продължава:

"В наши дни тези икономически истини са приети за очевидни. Втора декларация за правата на човека, чрез която нова база за сигурност и просперитет за всички, независимо от обществено положение, раса, вероизповедание, може да бъде създадена.

Между тях са:

Правото на полезна и доходна работа, достатъчно добра да осигури адекватна храна, облекло и развлечение;

Правото на всеки земеделец да отглежда и продава продуктите срещу възвръщаемост, достатъчна  да осугури  на него и семейството му достойно съществуване;

Правото на всеки предприемач, голям и малък, да търгува в атмосфера, свободна от нечестна конкуренция и доминиране на монополи вкъщи или чужбина;

Правото на всяко семейство на достоен дом;

Правото на адекватно здравеопазване и възможност за постигане и радване на добро здраве;

Правото на адекватна защита срещу икономическите страхове от старата възраст, болест, катастрофа и безработица;

Правото на добро образование.

Всички тези права означават сигурност. И след като тази война (ФДР има предвид Втората световна) бъде спечелена трябва да бъдем готови да продължим напред в прилагането на тези права, към нови цели за човешко щастие и благоденствие.

Защото докато няма сигурност тук вкъщи, не може да има и дълготраен световен мир."

Райчо Марков
Ню Йорк

1 коментар:

  1. Г-н Марков, много интересни и верни идеи разпространявате от книгата на Уорън Мозлер.За съжеление в Б-рия се робува на икономическите идеи на Маркс за балансиран бюджет и единство на инвестиции за икономически растеж.В модерната макроикономическата теория първият фактор на икономическия растеж е потреблението.Българските килийни икономисти обаче говорят само за инвестиции и ако има икономически растеж, тогава да се повишават доходите.А за вътрешен дълг не искат и да чуят, нито за бюджетен дефицит.

    ОтговорИзтриване