вторник, 20 ноември 2012 г.

Правителството като работодател от последна инстанция

Неокласическите учебници по макроикономика третират безработицата като средство за регулиране на инфлацията. Навярно икономистите, писали тези учебници, не са имали предвид себе си като част от тази "необходима" група безработни хора.

Модерната монетарна теория (ММТ) предоставя елегантно решение на проблема за безработицата и инфлацията.
Идеята е правителството да изпълнява ролята на работодател от последна инстанция, или казано по друг начин създаване на постоянна правителствена програма, гарантираща работа за всеки готов, искащ и годен при минимално заплащане с всички необходими социални осигуривки (включително здравни) за участниците в програмата и зависимите от тях семейства. Сега аз считам, че заплащането трябва да бъде такова, че да позволява нормално човешко съществуване. Човек, работещ на пълен работен ден, заслужава да има адекватната покупателна способност, но това е политически въпрос, който при демокрацията се решава от избирателите.

В зависимост от бизнес цикъла на икономиката групата от хора, заети в правителствената програма за гарантирана заетост, ще се свива и увеличава, действайки като автоматичен антицикличен стабилизатор за икономиката. Тя няма да замени изцяло правителствената фискална политика, но ще оказва огромна помощ при нейната финна настройка, целейки директно безработицата.

Заплатата, получавана по програмата, автоматично ще се превърне в минималната основна заплата за страната и ще постави естествен под на икономиката. Всички частни фирми и предприятия ще трябва да предоставят поне същото заплащане и осигуровки или по-добро на своите работници и служители.

Ще онагледя идеята с пример. Нека разгледаме случая, при който икономиката вече работи при пълна заетост (за такава считам временна безработица от 2% - хора намиращи се в процес на преминаване от една работа на друга). От предишни статии (Виж: тук и тук ) вече знаем, че в съвременната държава с фиатна валута и свободно плаващ международен валутен курс, общото потребление (харчене) = общия доход, в който влиза и печалбата; че правителствения баланс + неправителствения баланс = 0, и че българската икономика е като един голям магазин. Когато някой реши да не похарчи част от своя доход, а да го спести (да бъде в излишък), някой друг трябва да похарчи точно толкова голяма част в повече от своя доход (да бъде в дефицит), за да може всички вече произведени стоки и услуги в магазина на българската икономика да бъдат продадени.

Нека предположим, че някой вече е спестил част от дохода си и съответно стоки и услуг в магазина, на стойност, равна на спестеното, са останали непродадени. Фирми и предприятия от частния сектор, виждайки залежалите си стоки, започват съкращаване на производството уволнявайки част от персонала си. Тези вече ненужни за частния сектор работници и служители не остават на минимални помощи за безработни, изнемогвайки и губейки покупателната си способност нужна на магазина, а имат гарантирана работа, макар и на по-ниско заплащане от преди, но с всички социални осигуровки и позволявайки нормално съществуване.

По този начин, когато бизнес-цикълът започне дефлационен курс надолу, освободените работници и служители се вливат автоматично в правителствената програмата за гарантирана заетост, не губят дохода си и продължават нормалното си пазаруване от общия магазин допринасяйки за поддържане на агрегатното търсене. Когато стоките и услуги отново бъдат напълно продадени, това ще даде сигнал за увеличаване на производството от страна на частния сектор.

Всеки разумен предприемач не увеличава цените си докато има достатчно свободни ресурси за увеличаване на производството при текущи цени, тъй като не иска да загуби пазарен дял. Когато бизнес-цикълът на икономиката е в момент на разрастване, единственото, което частния бизнес е нужно да стори, за да назначи повече работници и служители, е да предложи 50 стотинки/час повече отколкото предлаганата заплата на правителствената програма за гарантирана заетост. В този момент правителствената програма не участва в по-нататъшно наддаване и броят на участиците в нея намалява вливайки се обратно в трудовите ресурси заети в частния сектор.

Принципно най-добре е изпълнението на програмата за гарантирана заетост да се осъществява на местно ниво, а само финансирането да се осъществява централно.

При монетарната система на златния стандарт цената на златото е фиксирана - правителството се задължава да купува и продава злато при определена цена, а всички останали покупки прави на пазарни цени. Така то е ограничено в своята фискална политика и винаги трябва да поддържа определено количество златен резерв. Валутният режим при фиксиран международен курс или при валутен борд постига същото - центарлната банка на съответната страна прави всичко възможно да поддържа постоянен курс на валутата си, който е обещала да спазва. По този начин тя се стреми да натрупа и поддържа достатъчно количество резерв от чуждата валута, към която е фиксирала своята собствена, пренебрегвайки всичко, което би осуетило това, често дори насърчавайки увеличаваща се безработица чрез деструктивна за икономиката фискална политика. Европейският съюз пък е измислил друг фиксиран курс - държавен дефицит ненадхвърлящ 3% от БВП. Попитайте ги как ли са стигнали до точно този номер от 3%, а не да речем 2%, 4%, 5%. Ще ви кажа - просто от въздуха, като истински шамани, принасяйки в жертвоприношение милиони човешки съдби пред една "божествена" цифра.

Съвременната монетарна система с фиатна валута и плаващ международен валутен курс позволява поддържането на вътрешна стабилност и пълна заетост, оставяйки международния валутен курс да варира. Това се постига чрез фиксиране на минималната цена на труда в правителствената програма за заетост. Броят на участниците в програмата варира в зависимост от бизнес-цикъла, но през цялото време всички искащи, можещи и търсещи работа я намират.

Със същността на програмата можете да се запознаете по-подробно от документа на един от водещите ММТ икономисти и сънародник, доктора на икономическите науки Павлина Чернева.

Райчо Марков
Ню Йорк21 коментара:

 1. ММТ е дете на Сорос?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако е негово дете, то не знае истинския си баща, тъй като е отгледано от други родители.

   Изтриване
 2. 3% защото 4% е бил средния растеж в ЕС

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сложили са каруцата пред магарето. И какво става, когато бизнес цикълът на икономиката е в спад и рецесия? Автоматичните макроикономически стабилизатори увеличават дефицита от самосебе си поради по-големите социални плащания за безработни и по-малкото данъчни постъпления и глупавите правителства започват режене на живо месо. Защо? Защото е казано, че дефицита не може да бъде по-голям от 3%. На добър час!

   Изтриване
 3. АЗ ПРЕДЛАГАМ ВАЛУТАТА НИ ДА ИМА СКРИТА КОТВА ОТ 75% ПОКРИТИЕ. ПОКРИТИЕ ОТ ТРИ ВАЛУТИ И ЧЕТИРИ СТОКИ НА ФЮЧЪРСНО НИВО. ТОВА ЩЕ ГАРАНТИРА ВАЛУТАТА, НО ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ДВИЖИ И ПАЗАРНО. ВСИЧКИ ДАНЪЦИ ДА СА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ПАРИТЕ СЪБИРАНИ ОТ МИТО - ДА ОТИВАТ ПОЛОВИНАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА НОВ БИЗНЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РОДНИ СТОКИ И ТЪРГОВИЯ С РОДНИ СТОКИ. ДРУГАТА ПОЛОВИНА ОТ МИТАТА ДА ОТИВА ЗА ПЕЧАТАНЕ НА ПАРИ, КАТО ТОЛКОВА ВАЛУТА ОТИВА ЗА КОТВАТА, АКО СА 2-МИЛИОНА ЕВРО - ЩЕ СЕ ОТПЕЧАТАТ 5-МИЛИОНА ЛЕВА. А ТЕЗИ ПАРИ ЗА РОДНО ПРОИЗВОДСТВО - СЪМ ИЗЧИСЛИЛ - ЧЕ ЩЕ СЪЗДАДАТ ТРИ РАБОТНИ МЕСТА СРЕЩУ ВЛОЖЕНИ 50 000 ЛЕВА, КАТО ПЪРВО ЩЕ СЪЗДАДАТ ДВЕ РАБОТНИ МЕСТА - НО ДОХОДИТЕ ИМ - ЩЕ СЪЗДАДАТ ОЩЕ ЕДНО РАБОТНО МЯСТО НЯКЪДЕ, ЗАЩОТО ПОТРЕБЛЕНИЕТО СЪЗДАВА РАБОТНИ МЕСТА. ТАКА ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ 240 000 РАБОТНИ МЕСТА - НА ГОДИНА. АЦИЗИТЕ ЗА ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ ДА ОТИВАТ ЗА ЗДРАВЕОПИЗВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА. АКЦИЗИТЕ НА БЕНЗИНА - ДА СА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И ПЪТИЩА. ДАНЪК СОБСТЕНОСТ ДА ОТИВА ЗА АРМИЯ,ПОИЦИЯ, ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, БЕДСТВИЯ. 2% ОТ БВП ДА ОТИВА ЗА ПОМОЩ НА БЕЗРАБОТНИ. 10% ОТ БВП ЗА НАРОДНА ПЕНСИЯ И ОЩЕ 5% ОТ БВП ЗА ДОБАВКИ КЪМ НАРОДНАТА ПЕНСИЯ - СПОРЕД ВНОСКИТЕ. МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА СЕ ПРАВИ 30% ОТ БВП НА РАБОТНИК.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В паричната система на фиатен лев, издаван от правителството при плаващ международен валутен курс, всички данъци имат две предназначения:

   1. Създават постоянно търсене на лева

   2. Регулират агрегатното търсене (покупателната способност на населението)

   Съгласен, че търсенето създава продажби за бизнесите, които пък създават нови работни места.

   Изтриване
 4. и как точно става? това - 1. Създават постоянно търсене на лева

  2. Регулират агрегатното търсене (покупателната способност на населението)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Защо федералното правителство таксува?

   Има много добра причина, заради която то ни налага данъци. Данъците налагат постоянна нужда за долари в икономиката и така постоянна нужда за хората да продават своите стоки и услуги, и труд за да получат долари. Когато има данъчно задължение, правителството може да купува неща с иначе ненужните долари.

   Нека вземем данъците върху недвижимото имущество. (Все още не сте готови да мислите за данъците върху дохода - става въпрос за същото нещо, но те са много по-косвени и сложни). Трябва да заплатите данъците за недвижимо имущество или иначе ще загубите къщата си. Така сега сте мотивирани да продавате неща - стоки, услуги, собствения си труд - за да получите доларите които са Ви необходими.

   Накрая, трябва да изясня как нуждата за плащане на данъците на някои от хората води до търсенето и използване на долари за покупките и продажбите от всички останали в държавата. За да сторя това, нека се върнем към примера с новата държава с нова национална валута, която ще нарека "Корона", и където правителството налага данък върху собствеността. Нека допуснем, че правителството налага този данък, за обществената нужда да набере армия и предлага работа за войници, които ще получават заплата в "корони". Внезапно много хора, притежаващи собственост, сега се нуждаят от корони и много от тях не биха се съгласили да получат нужните им корони от правитлеството ставайки войници. Вместо това те започват да предлагат стоките и услугите си за продан в нови корони, надявайки се да ги получат без да стават войници в армията.

   Други хора сега виждат много неща за продан, които те биха желали - пилета, царевица, облекло и всякакви видове услуги като пострижка на коса, здравни услуги и много други. Фактът, че всички тези неща са предлагани за размяна срещу корони, кара някои хора да влязат в армията и станат войници, за да получат корони нужни за покупката на тези стоки и услуги. В дейстителност цените ще се нагласяват докато правителството назначи толкова войници от колкото се нуждае.

   Тъй като докато това не се осъществи, там няма да има достатъчно корони, изхарчени от правителството, което да позволи на данъкоплатците да изплатят всичките си данъци, и тези, които се нуждаят от корони и не искат да стават войници, ще намаляват цените на стоките и услугите си до тогава, докато ги продадат или в противен случай ще хвърлят кърпата и самите те ще станат войници."

   http://bulgaria-mmt.blogspot.com/2012/12/1.html

   Изтриване
 5. Както и да е.. Нкакво става с принадената сойност? и според теб трябва драстично да се увеличат данъцит? КОЛКО ПРОЦЕНТА ОТ БВП ДА СА?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прочетете за 7-те невинни смъртоносни измами на икономическата политика, благодаря.

   Изтриване
 6. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА МЕ ПРИНУДИ ДА ПРОИЗВЕЖДАМ, АКО НЕ ИСКАМ, АКО НЕ МОГА, АКО ПАЗАРЪТ НЯМА НУЖДА, АКО ЩЕ ЗАГУБЯ, АКО НЯМАМ КАПИТАЛ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, че никой!

   Бизнесите инвестират САМО, когато преценят, че ще постигнат задоволителна за тях възвръщаемост от инвестициите си.

   Това не може да се каже за обикновените хора, които трябва да "работят за да ядат".

   Изтриване
 7. ЩЕ ПЛАТЯ ДАНЪЦИТЕ ОТ СПЕСТЯВАНИЯТА СИ, А ДЪРЖАВАТА ЩЕ КУПИ НЕЩО ОТ ЧУЖБИНА С ТЕЗИ ПАРИ. ЩЕ ПРОИЗВЕДА НЕЩО ЗА ЧУЖБИНА, С ПЕЧАЛБАТА ЩЕ ПЛАТЯ НА РАБОТНИЦИТЕ 5% ОТ НЕЯ, ТОЛКОВА ЩЕ ЗАДЕЛЯ И ЗА ДАНЪЦИ, ЩЕ УПОТРЕБЯ ЧУЖДИ СУРОВИНИ И МАШИНИ. ЩЕ ГЛЕДАМ ДА НАМАЛЯМ РАБОТНАТА РЪКА ЗА СМЕТКА НА МАШИНИТЕ, ТАКА БЕЗРАБОТИЦАТА ЩЕ РАСТЕ - ПОТРЕБЛЕНИТО ЩЕ НАМАЛЯ, НО АЗ ЩЕ СЪМ НА ПЕЧАЛБА - А ЗА ДРУГО НЕ СЕ БОРЯ. С ПАРИТЕ СИ ЩЕ КУПУВАМ ДОМАТИ И ЯБЪЛКИ - ОТ ЧУЖБИНА И ЩЕ ГИ ВНАСЯМ - ЗА ДА ГИ ПРОДАМ НА ТЕЗИ КОИТО МИ РАБОТЯТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отново - прочетете за 7-те измами.

   И въпрос към Вас като бизнесмен. Бихте ли продавали внесените от Вас домати и ябълки на хора, чиито източник на доход е държавна заплата; или с други думи, бихте ли питали клиентите си първо откъде имат средствата си, с които искат да закупят стоките и услугите, които предлагате на пазара?

   Изтриване
  2. ОТНАЧАЛО ДА, НО СЛЕД ТОВА НЯМА ДА ИМАТ ПАРИ, САМО МОИТЕ РАБОТНИЦЕ ЩЕ ИМАТ. АЗ СЪМ ЕДРИЯТ БИЗНЕС

   Изтриване
  3. А защо държавните работници да нямат след това пари?
   И ако нямат, това няма ли да се отрази неблагоприятно на продажбите Ви в сравнение с преди, когато са имали пари?

   Изтриване
 8. няма как да се отрази, аз мисля ден за ден. но не само, защото държавата е по-ефективна в развитието на икономиката, и след голямата дапресия, за нас не остана област за инвестиране. кризата е хубаво нещо ще има работа за нас - Шумпетер го знае. Дори съборихме източния блог за да имаме нови пазари - нужни ни тогава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Намалени продажби = намалени печалби, водещи до намаляване на разходите, между които и тези за работна заплата.

   А никой бизнесмен не отказва парите на купувача на продукта му, независимо от източника на доход на купувача.

   Изтриване
 9. Много безработица, е малки разходи за запрлати. Те продължават изпълнението на втръсналия хит „Държавата е лош стопанин” и слагат на тезгяха всичко, което е останало държавно. След „Булгартабак”, БТК, водата и електроразпределението те се готвят да приватизират и последния печеливш отрасъл – товарните превози на БДЖ. Ако ГЕРБ остане на власт, не се съмнявайте, че „икономическите убийци” ще довършат и АЕЦ „Козлодуй”. Жалка картина за страна, която е била 29-а по БВП само преди 25 години.

  ОтговорИзтриване
 10. Българите, както и други нови демокрации, бяха измамени от „икономическите убийци” по описания елементарен алгоритъм. Тоталната приватизация на банките, структуроопределящите предприятия и транспорта в комбинация с либерално законодателство позволи появата на цяла прослойка на новобогаташи, адепти на неолибералния модел. Дистанционните икономически убийци като Ран и Ът, Джордж Сорос и Алекс Алексиев, бяха заменени с локални (Тодор Вълчев, Желю Желев, Константин Тренчев, Филип Димитров, Иван Костов, Александър Божков), а след тях с директно назначени от СБ и ЕС (Милен Велчев, Соломон Паси, Меглена Кунева, Симеон Дянков, Бойко Борисов). Те продължават изпълнението на втръсналия хит „Държавата е лош стопанин” и слагат на тезгяха всичко, което е останало държавно. След „Булгартабак”, БТК, водата и електроразпределението те се готвят да приватизират и последния печеливш отрасъл – товарните превози на БДЖ. Ако ГЕРБ остане на власт, не се съмнявайте, че „икономическите убийци” ще довършат и АЕЦ „Козлодуй”. Жалка картина за страна, която е била 29-а по БВП само преди 25 години.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. МЕ-ММТ програмата за България показва пътя за изход от кризта, за увеличаване на общото българско производство, на вноса и износа и съответно за подобряване условията на живот на обикновените хора. И всичко е в ръцете на българските избиратели.

   Нужно е само разпространение на ММТ информацията сред българското общество така, че да достигне до всички българи.

   Съдбата ни е в собствените ни ръце.

   Изтриване