събота, 21 февруари 2015 г.

СЪВРЕМЕННАТА БАНКОВА СИСТЕМА – ЧАСТ 2

Продължаваме с примера от Част 1:

Какво би станало, обаче, ако сметката на “Литекс Мотърс” бе в друга банка, да речем, Първа инвестиционна банка (ПИБ)?

В този случай плащането се осъществява с помощта междубанков трансфер на резерви по резервните сметки на двете банки в БНБ.


Да видим какво става с балансните отчети на двете банки и този на БНБ, след като компанията “Литекс Мотърс” е приела чека на сем. Петрови и го е депозирала в сметката си в ПИБ.

ТАБЛИЦА 2: Състояние на балансите преди плащането от сметката на сем Петрови в КТБ към сметката на "Литекс Мотърс" в ПИБ. За по-голяма яснота сме допуснали, че в ПИБ и останалата банкова система не е имало други транзакции до момента

ТАБЛИЦА 3: Състояние на балансите след транзакцията между сметката на купувача в КТБ и сметката на продавача в ПИБ
Ако допуснем, че в същото време в икономиката се е осъщестила друга покупкопродажба за 20 000 лв, но този път клиентът, със сметка в ПИБ, е закупил нещо от продавач, със сметка в КТБ, тогава двете противоположни плащания (това и плащането на сем. Петрови) биха се осъществили без нуждата от намеса на БНБ за създаване на резерви във вид на автоматичен кредит към търговските банки, тъй като те (двете търговски банки) няма да се нуждаят от резерви, понеже взаимно биха си дължали еднаква сума.


Следва...

Няма коментари:

Публикуване на коментар