сряда, 25 февруари 2015 г.

ATT: THE CREDITORS TO PRESENT BULGARIAN GOVERNMENT / НА ВНИМАНИЕТО НА КРЕДИТОРИТЕ НА СЕГАШНОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

DEAR CREDITORS,

Please consider an eventual write-off of a big part of Bulgarian sovereign debt, which you may be holding now or intend to hold in the future.


Bulgaria has been in a political and economic crisis. Every year we run parliamentary elections, and we change governments frequently. When, at some point in the future, we elect a new government, which truly fights for our public interests, the above will turn into reality.


You’ve been kindly advised.

Bulgarian Movement for 
Full Employment and Price Stability

***

УВАЖАEМИ КРЕДИТОРИ,

ПРЕДВИДЕТЕ В БЪДЕЩИТЕ СИ ПЛАНОВЕ ОТПИСВАНЕ, КАТО ЗАГУБИ, НА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ДЪЛГ, КОЙТО ДЪРЖИТЕ ИЛИ МИСЛИТЕ ДА ДЪРЖИТЕ В ПОРТФОЛИЯТА СИ.

ПРАВИТЕЛСТВАТА СЕ СМЕНЯВАТ ЧЕСТО В БЪЛГАРИЯ, И КОГАТО, В ЕДИН МОМЕНТ, ДОЙДЕ ТАКОВА, КОЕТО НАИСТИНА ЩЕ ЗАРАБОТИ В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ, ГОРНОТО ЩЕ СТАНЕ ФАКТ.

ПРЕДУПРЕДЕНИ СТЕ.

Движение за Пълна Заетост
и Ценова Стабилност

Няма коментари:

Публикуване на коментар