неделя, 15 февруари 2015 г.

ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ ЗА ЛЕВА, СЛЕД КАТО БЪДЕЩОТО ММТ ПРАВИТЕЛСТВО ВЪРНЕ ПАРИЧНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ


За 17 години валутен борд в България валутните резерви на борда (активите му) нарастват от 3.46 милиарда лева през 1997 г. на 30.6 милиарда лева през януари 2015 г.Фактът, че валутният борд акумулира валутни резерви през всичките тези години до днес включително, показва, че при едно евентуално възстановяване на паричния ни суверенитет и отвързването на лева от фиксирания курс към еврото, няма да има съществени проблеми, свързани с международния валутен курс на националната ни валута.

Когато България оперира с независима национална валута при плаващ курс, вместо натрупване на резерви в чужда валута (нещо, което вече не би имало нужда да се прави), би се наблюдавало ПОСКЪПВАНЕ на българския лев на международните валутни пазари. Това, подкрепено от една умна фискална и монетарна политика (основен лихвен % постоянно =0), и от въвеждането на постоянна програма за гарантирана преходна заетост, служеща като антиинфлационна и антидефлационна котва за икономиката, би създало макроикономически условия, при които двуцифрените растежи на БВП биха били закономерни.

Райчо Марков

Ню Йорк

Няма коментари:

Публикуване на коментар