петък, 13 февруари 2015 г.

СЪВРЕМЕННАТА БАНКОВА СИСТЕМА – ЧАСТ 1


Нека разгледаме как работи банковата система, оперираща в съвременната парична система, в която правителството (чрез централната банка) е монополен издател на националната валута при плаващ курс на обмяна. Поради този факт за централната банка няма никакъв проблем да изпълнява ролята на заемодател от последна инстанция за частните търговски банки, тъй като тя винаги може да създаде неограничено количество ликвидност в банковата система. По този начин централната банка поддържа гладката работа на разплащателната система на страната, за да може всеки написан чек по сметка от една банка да може да стигне до сметка в друга банка и да се осребри от получателя.Всяка търговска банка има сметка в централната банка, наречена резервна сметка. Фондовете в тези сметки се наричат резерви и те служат единствено за разплащания между банките.

Сега вече можем да използваме конкретни примери, за да разберем как работи съвременното банкиране. Нещата въобще не са толкова сложни.

Пример 1: Семейство Петрови решава да  закупи нов автомобил от “Литекс Мотърс” за 20 000 лв. Тъй като Петрови нямат тази сума като готови спестявания, за целта те кандидатстват за кредит. Семейството има стабилни доходи от работни заплати и добра кредитна история - без проблеми получава кредита от банка КТБ.


Ето как ще изглежда балансът на банката след издаването на заема към сем. Петрови:
Сега да допуснем, че банковата сметката на “Литекс Мотърс” също се намира в КТБ. И при покупката на автомобила, сем. Петрови написва чек за 20 000 лв, платим на “Литекс Мотърс”.

В този случай КТБ дебитира депозитната сметка на сем. Петрови, която бе създадена при отпускането на кредита (изтрива цифрата 20 000 и написва 0) и кредитира сметката на "Литекс  Мотърс" (към съществуващия отпреди баланс прибавя 20 000 лв, променяйки цифри). Общият баланс на КТБ не е променен – отново има 20 000 лв активи (отпуснатият заем за Петрови, по който всеки месец получава плащания от Петрови) и 20 000 лв пасиви, само че сега пасивите са дължими към друг клиент на банката - "Литекс Мотърс".

Ясно се вижда, че това плащане, при което агрегатното търсене в реалната икономика се насърчи чрез покупката на цял автомобил, бе осъществено единствено с "банковите пари” (пасивите), създадени от КТБ при отпускането на заема към сем. Петрови. При тази транзакция дори не бяха необходими резерви (които са "правителствените пари" - пасивите на централната банка). 

3 коментара:

  1. Всичко добре, ама нали Литекс Мотърс ще изтегли 20 000 лв за да купи от Китай части за следващия автомобил? Тогава какви ще са следствията?

    ОтговорИзтриване
  2. Следствията са, че амбициозни университетски преподаватели, които от студентските скамейки, без практически опит в стопанското управление, обучават бъдещите поколения в утопични микро и макро икономически теории, а ако ги накараш да ти изготвят Годишна данъчна декларация настъпва суматоха...

    ОтговорИзтриване