сряда, 13 август 2014 г.

МАЛКО ЗА ДЕФЛАЦИЯТА

проф. Бил Мичъл

"...Еврозоната се е е отправила към дефлация (отрицателна стойност на инфлацията – всеобщо спадане на цените). Гърция е в дефлация от март 2013 г. Това преди всичко показва, че съвкупното харчене е твърде ниско, и ако това не се промени от частния сектор, то фискалните дефицити трябва да нараснат. Точно обратното на това се случва в Еврозоната, която е под железната хватка на Тройката.
Обикиновените хора често си мислят, че спадащото равнище на цените е нещо добро. В действителност обаче дефлацията е невероятно вредна за икономиката. Защо е така? Има няколко причини, поради които една икономика иска да избегне дефлация.
Първо, длъжниците са ударени с нарастващи товари на дълга и спадащи цени на активите. Кредиторите печелят, но общото въздействие върху средните разходи (харченето) е отрицателно, тъй като длъжниците намаляват разходите си повече, отколкото кредиторите увеличават своите. В резултат това може да насърчи по-нататъшна дефлация и спирала към депресия.
Второ, падащите цени на активите, и по специално на жилищата, води до фалити и рязко намаляване на мобилността, тъй като работниците биват заклещени в къщи, които не могат да продадат без масивни загуби. В такива случаи, дори и ако безработният желае да се премести някъде другаде в търсене на работа, жилищната му ситуация прави това почти невъзможно.
Трето, дефлация обикновено възниква само, когато има огромна безработица.
Четвърто, спадаща инфлация, водеща до дефлация, поражда очаквания, че цените ще продължават да спадат, което има две отрицателни въздействия. Консуматорите и фирмите ще отложат харченето си, надявайки се, че ще могат да получат продукта по-евтино в бъдеще. След това, хората отлагат решения за взимане на кредит, тъй като няма загуби, ако се държат кешови баланси (реалната стойност нараства) и е логично да се предположи, че лихвите ще спадат и по този начин, правейки кредитите по-евтини в бъдеще.
Всички тези въздействия подсилват дефлационната спирала надолу, надграждайки една над друга, правейки нещата по-лоши…"

Няма коментари:

Публикуване на коментар