четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Значението на държавния дефицит в модерната парична система (забележка: Валутен борд не е модерна парична система)

В САЩ общественият дебат е тотално обсебен от размера на държавния дълг, около 16 трилиона щатски долара в момента, и от и ежегодно увеличаващите се бюджетни дефицити. Искам да отбележа, че дългът e единствено в щатски долари, валута, чието изключително и монополно издаване легално се осъществява само от американкото федерално правителство.


В дебата участват, от едната страна, така наречените дефицитни ястреби, а от другата - дефицитните гълъби. Ястребите са за незабавното и пълно заличаване на дефицита, главно чрез намаляване на държавните разходи, докато гълъбите искат също да го заличат, но не веднага и сега, когато страната се намира в рецесия, а малко по-късно, когато икономиката запчне да се подобрява и то главно използвайки увеличаване на различни данъци. Двете страни защитават грешна позиция, така че която и да надделее, неминуемо ще донесе загуба за обществото.

Истината е че за федералното правиелство, работещо в съвременната монетарната система на САЩ с фиатен долар, неконвертируем в злато или закрепостен във валутен борд и свободно обменящ се на международните валутни пазари, размерът на дефицита и на държавния дълг, сами по себе си, не представляват никакво значение. Нещо повече, федералното правителство може да спре да издава държавен дълг незабавно, ако поиска. Как това може да е възможно ще бъде изяснено в бъдеща статия.

Модерната Монетарна Теория (MMT) изпозва учението за секторните баланси: сборът от държавния баланс, който може да бъде в дефицит, в излишък или неутрален/балансиран/, и недържавния (състоящ се от вътрешния частен сектор + международния)  баланс е равен на нула:

Държавен баланс + Недържавен баланс = 0

Или с други думи държавният дефицит е равен на недържавния излишък и обратно едно към едно. Така нареченият държавен дълг е равен, едно към едно, на доларовото финансово богатство, държано от домашния частен сектор и от останалия свят в размер на около 16 трилиона долара, натрупани благодарение на правителствените дефиците от раждането на САЩ до днес. Исторически погледнато правителството на САЩ винаги е поддържало дефицити. Седем пъти то ги е намалявало или е постигало излишък и неминуемо всеки път това е довеждало до икономическа криза малко след това.

Помислете за момент - ако правителството на САЩ винаги е поддържало балансиран бюджет през годините и всеки път е таксувало обратно всеки долар, който е пускало в обръщение когато е закупувало стоки и услуги, то тогава въобще не би имало спестени долари от фирмите и домакинствата.

Вниманието на знаещото и можещо правителство не е обърнато към някаква цифра, или по-точно е тук да използвам думата "число" (благодаря Ви, ДИ!), изобразяващо размера на дефицита. Знаещото правителство се интересува единствено от реалната икономика - колко голяма е безработицата и каква е инфлацията.

Един от създателите на ММТ и смея да твърдя, мой личен приятел, американският бизнесмен и финансист Уорън Мозлър (http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Mosler), казва: "Достатъчно е само да преброите хората на опашка в бюрата за безработни, за да прецените дали дефицитът е голям или малък. Ако има безработни това означава, че дефицитът не е достатъчно голям."

Г-н Мозлър е представител на един нов вид птица, необичаен и все още неизвестен  за американския икономически и политически живот, а именно - дефицитната сова. Ако той успее да спечели като независим изборите за представител в долната камера на американския конгрес през началото на следващия месец, това ще бъде събитие от историческо значение. На добър час и стискам палци!

Спомням си песента на уникалния ни актьор и творец Тодор Колев - "Как ще ги стигнем американците?" Аз имам отговор на този въпрос. Нужно е само да разпространим по-бързо и повече дефицитни сови в българското общество.

Райчо Марков

Ню Йорк

2 коментара:

  1. Тези тук към кои спадат птици спадат? http://m.apnews.com/ap/db_268743/contentdetail.htm?contentguid=pgGH9T0n

    ОтговорИзтриване
  2. Най-вероятно смесица от дефицитни ястреби и гълъби.

    Вижте, това че сте, да речем, добър бизнесмен не Ви прави автоматично добър макро икономист и държавник. Дори напротив, парадоксът на пестенето показва, че добият бизнесмен би бил ужасен държавник прилагайки микроикономическа статегия при решаването на макро проблеми.

    ОтговорИзтриване