четвъртък, 27 юни 2013 г.

Модерна монетарна теория (ММТ) за деца (а също и за управители на централни банки) :-)Почти пълният превод на ММТ лекцията от миналата седмица в Италия:


"Нямате представа колко важно е това - единственият отговор на което се случва в Европа и ще продължава да става по-лошо, докато не разберат това, което ще чуете днес.

Всички знаем какъв е проблемът. Водената от ЕС политика е престъпление срещу човечеството. Дали е нарочно или не, тяхната политика причинява проблемите и условията няма да се подобрят, докато не спрат тази политика, но аз не виждам това да стане. Слепец може да види проблемите – безработица, икономическа разруха, социална рзруха, разруха на самата цивилизация. Когато излезете от тази зала ще имате пълното разбиране за причините, довели до тези проблеми.

Цял свят вярва в това, че дефицитите са твърде големи и те правят всичко, каквото могат да ги намалят. ММТ знае, че дефицитът е твърде малък. Наличието на безработица е винаги свидетелство, че деифицитът е твърде малък.

В Гърция стигнаха до крайност за да намалят дефицита. Конфискуваха 80% от парите на притежателите на гръцки държавни облигации. Намалиха гръцкия дълг със 100 милиарда евро. Позволиха им да изпаднат в несъстоятелност, неизплащайки дълга си. Дефицитът, дългът се намали със 100 милиарда евро и какво се случи с гръцката икономика, подобри ли се? Не. Икономиката се влоши, а безработицата нарасна.

Те го разбират погрешно. Намаляването на дефицита прави нещата по-лоши, политиката на остеритет ги прави по-лоши. И това не го казвам само аз. Ако говорите с всеки 100 икономисти, на които им се плаща да бъдат правилни в прогнозите си (има икономисти, които само разпространяват пропаганда, не говоря за тях), но икономисти, които си изкарват прехраната с правенето на прогнози, които трябва да бъдат верни – тези икономисти имам предвид, и вие ги попитате какво става, когато намалим дефицита, попитайте ги какво става при остеритет. Всеки един от тях ще ви отговори, че остеритетът влошава икономиката. Те намаляват прогнозните числа с изключение на безработицата, чието прогнозно число те увеличават. Те всички, навсякъде по света, са единодушни в това. Попитайте същите тези икономисти, на които им се плаща да правят верни прогнози, какво би се случило ако направите всяка комбинация от увеличаване на правителствените разходи и намаляване на данъците. Това е противоположното на остеритета. Те всички са единодушни – икономиката ще се подобри. Общото производство ще се увеличи, заетостта ще се увеличи, а безработицата ще намалее. Те всички се съгласяват с това. Какво е толкова трудно тук? А как може в момента правителствата да правят обратното? Правят го - вече 5 години живеем с тази грешна политика.

Сега ще ви дам малък модел, за да го разберете и да можете да го обясните на други и всички да разберат за какво става въпрос.

Безработица имаме, когато хората се нуждаят от пари и търсят работа, за да им бъде платена заплата. Аз бих назначил хиляди, ако не трябваше да им платя, а също и всеки друг би постъпил така. Винаги има предостатъчно работа за свършване, но заплащането й е проблемът.

Сега, това е моята визитна картичка. Аз съм единственият, който печата тези картички, но би ли се съгласил някой от вас тук да работи за мен, ако му платех с тези картички? Разбира се не. Какво бихте направили с тях? Може да се опитате да ги продадете чрез Ибей – късмет в това начинание! Аз опитах и не работи. Така че никой от вас не е безработен и не търси работа, която се заплаща с визитните ми картички. Никой не чувства някаква принуда, която го кара да има една от моите картички, нали? Никой не е притеснен, ако не е успял да се сдобие с тях. 

Но сега ще ви кажа още едно нещо и това е само наужким. Има само една врата, през която може да се излезе от тази зала и там стои мъж с пистолет. Той работи за мен. Вие не можете да излезете от тук без една от моите визитки, която трябва да дадете на човека с пистолета при изхода. Чувствате ли принудата сега? Сега всички вие сте безработни в търсене на работа срещу моите картички. Сега се чудите как да излезете от залата, какво трябва да направите срещу една от тези визитки. Сега ако ви кажа, че има работа да ми помогнете и почистите пода, подредите залата и аз ще ви дам една моя визитна картичка, вие ще бъдете заинтересовани. Знаете, че тази система работи.

Точно това са направили англичаните, когато са монетаризирали Африка. Те отишли в Гана и искали да отглеждат кафе. Там имало местно население, може би преди около 200-250 години, но никой от тях не искал да работи на кафеена плантация. Те си имали свои грижи - да ловуват, отглеждат животни и т.н. Там не е съществувала безработица, тъй като никой не търсел работа срещу заплащане. Всеки си имал работа. Бабата помагала при отглеждането на децата докато майка им беряла капини или вършела каквото трябвало друго да свърши, винаги имало работа за вършене.

И какво тогава направили англичаните? Излезли с много хитроумно решение – въвели нови пари, аз ще ги нарека “корони” и казали на всички местни жители, че има нещо, наречено “данък колиба”. Наложили данък колиба. Който не заплати 10 корони на месец, колибата му ще бъде изгорена.

Вие знаете как тогава са се почувствали тези хора – по същия начин, както вие се почуствахте, когато разбрахте, че трябва да дадете една визитка от моите, за да можете да излезете от залата, само че в Гана нещата били наистина. Сега англичаните биха могли да предложат работа, тъй като всички местни изведнъж станали безработни, търсейки работа, за да изкарат корони.

Следите ли мисълта ми дотук? Научил съм се да го изказвам много просто, тъй като съм го обяснявал на управители на централни банки. (смях в залата и аплодисменти). Истина е. През 1996 г. В Ню Хемпшир бях на конференция на управителите на централни банки и по същия начин им обяснявах как новото евро няма да работи и ще се стигне до положението, в което ЕС е днес. Обясних им какво точно ще се случи, бе просто закономерно.

Обратно към нашата история. Сега англичаните могат да назначат хора да работят на плантациите за кафе, тъй като те са се нуждаели от корони, за да платят данъка. По същия начин, по който моят човек с пистолета при вратата прави възможно за мен да ви назнача да ми работите, тъй като се нуждаете от визитките ми за да излезете от тук.

Има едно много важно нещо обаче. Защо аз събирам данъци във вид на визитки при изхода? Дали защото се нуждая от тях, за да мога да ви платя за работата? Не! На практика аз първо трябва да изхарча тези картички преди да мога да ги събера обратно по-късно. Аз ще го обясня след няколко минути, но ако искам да взема на заем картички от вас, не бих бил в състояние да го сторя, докато първо не съм ги бил изхарчил.

Сега, ако в тази зала има 300 човека, колко картички трябва да изразходя ако искам да предложа на всичките работа? Ще трябва да изразходя поне 300 визитки, иначе някои от вас не биха могли да излязат от тази зала. Но какво би станало, ако някой би искал да работи и изкара 3 или 4 картички? Може би би искал да си ги занесе вкъщи или поради каквато и да е друга причина. Тогава би трябвало да изразходя повече отколкото прибирам обратно във вид на данъци. Но бих ли бил някога в състояние да бъда в излишък, т.е. да прибера повече визитки като данък, отколкото първо съм изхарчил? Мога ли да изразходя например 100 картички, а след това да събера 200? Не! И какво фактически би се случило ако при 300 човека в залата реша да изразходя само 250 картички? Би имало платена работа за само 250 човека. В този случай поне 50 от вас биха се оказали безработни, търсейки работа, която не съществува и това те не биха могли да променят.

Уорън продължава с историята за 95-те кокала и 100-те кучета, вече описана от мен тук.

Има само две неща, които бихте могли да направите с моите визитки и това се отнася също и за парите – или ги използвате, за да платите данъците си, или ги запазвате при себе си. И когато ги пазите в себе си, ние наричаме това спестяване.

В икономиката ни има доста причини, които ни карат да пестим. Една от тях е, че просто искате да имате пари в джоба си, когато ходите насам-натам. Това са евро, които са били изразходвани от правителствата, но все още не са прибрани обратно като данъци, в противен случай не бихте ги имали в джоба си.

Нека предположим, че всеки от вас тук би желал да се разхожда с една от моите визитки в джоба си и сте готови да работите, за да изкарате тези допълнителни визитки, за да ги имате в джоба си докато се разхождате. Сега аз ще трябва да изразходя 600 картички преди да е изчезнал и последния от вас, търсещ работа. Изразходвам 600, а моят човек с пистолета събира само 300 след това. Къде отидоха останалите 300? В джобовете ви. Спестявания. Ако не изразходя достатъчно картички за да покрия нуждата да платите данъците си и желанието ви за спестяване, как бих знаел че съм изразходил достатъчно от тях? Ще зная понеже ще видя, че някой от вас все още търси работа, за да изкара повече визитки.

Наличието на безработица винаги е доказателство, че правителството не е изразходило достатъчно национална валута, нужна за покриването на дължимите данъци и желанието на хората да я спестяват. Това е прост въпрос на логика и не подлежи на оспорване.

В момента има 12.2% безработица в Италия. Защо? Само поради една причина – правителството не изразходва достатъчно евро, за да се покрият данъците и желанието за спестяване. И в този случай то има само две възможности, за да коригира проблема – може или да намали данъците или да увеличи правителствените разходи, или с други думи – да увеличи дефицита чрез някаква комбинация от намаляване на данъците и увеличаване на правителствените разходи, така че да се постигне важният баланс. Това е важният баланс, балансът на икономиката, реалният баланс. Правителствените разходи трябва да са балансирани според нуждата от погасяването на данъците и желанието за спестяване. Реалната икономика е балансирана, когато правителството изразходва правилната сума така, че данъците да са платени и желанието за спестяване материализирано. Колко трудно за разбиране е това?!

Те вършат всичко наопаки. Ако аз съм ЕС и не изразходвам достатъчно, за да покриете данъците си, а вие търсите работа, плащаща ви повече, какво правя? Увеличавам данъците и намалявам разходите, а безработицата се повишава още повече след това. Също както поговорката за дърводелеца и къса дърво: “Без значение колко режа от дървото, то все е си остава твърде късо.” :-) Би било много смешно, ако всъщност не бе толкова трагично. Цялата цивилизация е подложена на разрушение, навсякъде по света.

Нека предположим, че върша всичко рационално и харча достатъчно, че да покриете данъците и желанието за спестяване. Защо го правя всичко това, защо ви давам работа и след това ви облагам с данъци за да си прибера обратно визитката си? Защото искам да бъде свършена работа. Искам пода да е лъснат, искам стените да се пребоядисат. Правя го, защото искам да работите за мен.

Правителството го прави, защото иска да си набави нужните му стоки и услуги. Англичаните са искали хората да работят на плантациите за кафе. Те не са наложили данък колиба само за да изпълнят някакво подло упражнение. Наложили са този данък, за да напрвят местното население безработни така, че да работят срещу корони и по този начин да отгледат кафе.

ЕС, колективно, иска да достави необходимите за нормалната дейност стоки и услуги на правителствата на страните-членки. Иска войници, учители и всякакви други обществени услуги. И как ще се осигурят хора, работещи за правителството и изпълняващи обществени услуги? Налага данъци в икономиката, погасяеми само в нещо, което никой няма, с жестоки наказания, ако някой не плати данъците. Тези данъци създават безработица и хора предлагащи труда си срещу евро. И тогава правителството назначава хората с иначе никому ненужните евро. Но те създават много повече безработни хора, отколкото след това назначават. Какъв изобщо е смисълът в това? Защо ще ви наложа данък от 300 визитки, ако след това искам само 100 от вас да ми работят?

Данъците създават определен брой безработни, определен брой хора, търсещи опеделено количество работа да изкарат парите, за да платят данъците и спестят, и тогава правителствените разходи назначават тези хора, за да свършат работата. Ако не искат толкова много хора да работят за правителството, тогава тези данъци са твърде високи и е нужно да се намалят. Или обратното - ако се нуждаят от тези безработни да вършат работа в публичните услуги, върви и ги назначи. Това, което всички правят сега е извън всякаква логика, ако веднъж вече сте разбрали как системата работи.

Какви са предложенията на ММТ за ЕС.

Първо, те трябва изрично да гарантират италианския държавен дълг. Те сега го правят косвено, което не е достатъчно добре. Вече са видяли, че гарантирането му не води до инфлация или някакъв друг проблем, което още първоначално би трябвало да е било явно, но правейки го изрично, лихвеният процент би спаднал веднага до желаната от ЕЦБ стойност.

Второто по-важно нещо е, че те трябва веднага да освободят тавана на допустимия дефицит от 3%. Това би осигурило достатъчно големи правителствени разходи така, че да покрият необходимите данъци и желанието за спестяване. И всеки икономист, който си изкарва прехраната с верни прогнози, веднага ще ви каже, че безработицата ще намалее.

Последната мярка е много важна. Тя е много силна антиинфлационна мярка. Ще направи Италия по-малко благосклонна към появата на инфлация отколкото всяка друга страна в света. Ако ЕЦБ го направи, би било в сила и за целия ЕС, но сега това е само за Италия. Чрез създаването на програма за преходна работа за всеки искащ и годен за работа. Частният сектор не харесва да назначава хора, които са безработни. Те обичат да назначават вече работещи хора. Когато икономиката започне да расте поради нарастването на дефицта, продажбите ще нарастнат, общото производство ще нарастне и частният сектор ще търси да назначи милиони нови хора. Ние искаме да направим възможно най-лесно за тях да го сторят. Те не обичат да назначават безработни, така че какво правим? Предоставяме работа при фиксирана заплата на всеки искащ и годен и ето ги готови за частния сектор да ги назначи, когато настъпи време.

И всичко това не да вземеш нещо срещу нищо. Става въпрос за реално производство. Всеки ще има работа. Има достатъчно реални ресурси – достатъчно храна, жилища, материали...

Италия е като олимпийски маратонец, а ЕС поставя найлонов плик на главата й. Задушава я. Ние казваме: “Махнете найлоновия плик. Махнете тези изкуствени ограничения. Спрете изкуствено да ограничавате парите си, че да има достатъчно за погасяване на данъците и спестяване”. Така че не става въпрос за стимулиране, както всички говорят, а за премахване на бреме.

Следва предложение за връщането на италианската лира, но не става въпрос за конфискуване на депозити или други такива неща.

И малко предупреждение накрая. Ако Италия си възвърне независимостта на лирата, изоставяйки еврото, но италианското правителство вярва в балансираните бюджети, вие (италианците) ще се върнете точно там, откъдето тръгнахте, както Великобритания и САЩ. Ние американците имаме собствена, независима валута, нямаме никави ограничения какво да правим, и въпреки това високата безработица е свидетелство, че САЩ и Великобритания не харчат достатъчно за да покрият данъците и желанието за спестяване."

Преведе:
Райчо Марков
Ню Йорк

15 коментара:

 1. е те най-обичам аргументи от тоя тип
  "Това е прост въпрос на логика и не подлежи на оспорване."

  тоз пишман специалист по логика, дето не може две думи да опише/преведе като хората, тръгнал да ми разправя, че имало безработни щото правителството не харчело достатъчно.......т.е. при комунизЪма правителството е харчело повече от сега???
  айсиктир!
  или е в една швейцария, където безраборица дефакто няма, се харчи много от правителството ли?
  или в щатите не харчело правителството?? че само военният им бюджет е по-голям от този на половин европа!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При комунизЪма, драги, къде си видял изобщо частен сектор?

   Тук не става въпрос за комунизЪм или социализЪм. Тук става въпрос за нормална, отворена, капиталистическа икономика с развит частен сектор, независима неконвертируема национална валута при плаващ обменен курс и постигане на пълна заетост при стабилни цени.

   Изтриване
 2. Тоя младеж много нелепости е наклепал из цялата статия. Направо не виждам смисъл да започвам да описвам колко глупости е писал, накратко - държавата не е единствения работодател и няма как данъци/спестявания да са единствените участници във уравнението което той се опитва да опише, съответно системата му от уравнения куца, яко.

  Може да мине номера при по-простички хорица, да се пообъркат със купчината приказки, да им се стори умен писателя и да се подведат.

  Ама накрая да не вземе момъка с пистолета до вратата да глътне водица :D

  П. Костов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще предам на 63 годишния младеж комплимента! :-)

   Изтриване
  2. Наистина, на първо четене уравнението на г-н Мозлър изглежда непълно.
   Но е нужно много малко да помисли човек (опитайте, г-н П.Костов, лесно е)
   за да разбере, че уравнението е наред.
   Още веднъж за г-н П.Костов. Да, за разсъжденията в ММТ, имат значение само парите за данъци и за спестяване.
   Всички похарчени по какъвто и да е начин пари (напр. за кифла, акции, ток, дървени налъми, подстригване или дарение), се връщат в икономиката. Те отиват при други хора, които могат да ги харчат, да си платят данъците или да ги спестят. И това е основата на здравата икономика.
   Похарчените пари движат икономиката.
   Докато данъците и спестяванията вадят пари от икономиката.
   И затова са специален обект на изследване в ММТ.

   Изтриване
  3. Kaluger, ако можете да го обясните на близките и приятелите си, това ще е от най-голяма полза за всички българи.

   Искам само да Ви кажа, от опит, че някои хора никога няма да го разберат и то не поради липса на интелигентност например. Не, но "оперативната система" на някои хора е устроена по начин, непозволяващ възприемането на тези идеи. Други, които може би ще го разберат или дори вече го разбират, поради личен интерес (например изкарват си хляба по начин, който ММТ би заличил), никога не биха го приели и одобрили публично и аз мога да ги разбера.

   Благодаря за помощта!

   Изтриване
 3. 63 годишния младеж ще разбере колко греши когато бай Ханс от немско спре да плаща :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бай Ханс спре да плаща какво? Почивката си на Черно море?

   Изтриване
 4. Ще спре да плаща част от дълга на Ирландия, Гърция, Италия, Испания, Кипър. В Кипър бай Ханс показа какво следва когато спре да плаща :) Няма начин държава която потребява и задлъжнява, да живее добре колкото държава която произвежда и е поне на 0. Който разправя, че това е възможно, и става с раздаване на повече от същото/дълг/ просто ви води към края, ама вместо за още 5-10 г. за 1-2 г.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Произвеждащата българска икономика, използваща независим, неконвертируем лев при свободен международен курс на обмяна, няма нужда от валутата на Бай Ханс, освен разбира се, когато Бай Ханс не пожелае да закупи нещо българско. Тогава ще му вземем валутата с удоволствие.

   Изтриване
 5. Толкова много нелогични неща има, че чак не ми се пише, но ще спомена няколко тотални грешки, на която стъпва теорията.

  1. Тази теория никога не би била приложима в наличието на свободен пазар - защо защото е изтъкана от насилствени декрети. Много ми е чудно как би просъществувал света без държавна монополна стукртура или пък при наличието на златен стандарт - просто теорията ММТ издиша.

  2. Най-важното парите произхождат не от държавна политика, а от нуждите на пазара и нуждите на търговия. Парите са излезли именно за да улеснят търговията. Ново напечатаните пари не водят до увеличение на произведените блага, а и от там на търсенето на пари.

  3.Най-важното няма понятие като оптималн или най-добро ниво на пари

  4. Ново напечатаните визитки или каквото и да е не довежда довежда до загуба на пок. сила, справка с т.2

  Толкова грешни икономически резултати има, че не си струва се разработват дълбоки критики по тази теория.

  ОтговорИзтриване
 6. А по линия Италия - печатането на пари, държавни гаранции на работещите и 100% заетост, гарантиране на дълга и разширяване на дефицита - не само че ще вдигне инфлация, ще доведе до тежка зависимост от държавата, няма позволи пренастроивайнето на икономиката и ще задълбочи струткруните реформи + факта че ще направи огоремен балон на ДЦК-то им. А и веднъж започнала такава политика, спре ли се моментално ще вдигне рисковата премия и фалита е в кърпа вързан, само че в този случаи бъста ще е много по силен, защото цялата полтика води до една силна кредтина експанзия.
  Като се правят некви разработки на Кейнсинството и Монетаризма е хубаво се гледа какво е било.

  И да не забравя с тази огромна държава накрая социализъма ли градим или какво :)

  ОтговорИзтриване
 7. Добре е, че има мислещи читатели на блога, които привеждат аргументи.
  Добре е, ама не съм съгласен с (анонимните) читатели на блога. Изкушавам се да кажа като Вуте – не знам как трябва да е, но не е така. Но няма да кажа така :) 
  Имам конкретно и мисля конструктивно предложение. Първо кратки аргументи, след това предложението.

  Съветите на световните икономически светила не помагат за решаване на сегашните икономически проблеми. Налаганият изход от кризата, чрез затягане на колани навсякъде, включително в здравеопазване и образование, не върши работа, май. С болни и необразовани хора къде отиваме? Май единствено към по-добро обслужване на богатите и здравите. И веднага искам да подчертая – нямам намерение да правя коми-пропаганда! Доста примитивно разсъждение е, че ако не е сегашния вид капитализъм, то ще социализъм/комунизъм. Ами може да има и трето или пето. Това което е очевидно е, че социализма, които преживяхме и сегашния неолиберален капитализъм си приличат – опитват се да обслужват тясна група хора.

  Така че, нека да не повтаряме какво казали големите светила и какво било принципно ясно за икономиката. Нека не раздаваме лесно квалификации кое е глупости, грешно или нелогично. Нека се опитаме просто да мислим. Нека се опитаме осмислим ММТ, чрез различни конкретни реални проблеми. Един вид брейн сторминг. Ако не искате – мохито край морето може да е по-добре :) 

  Като начало, нека да видим как мислят Томас Едисон и Хенри Форд. Мисля, че трудно някой може да ме обори ако кажа, че ако съберем цялата полезна работа, която са свършили всички хора работещи на/в/над/под/около Уолстрийт за всички времена, и я повдигнем на трета степен, тя ще е по-малко от един работен ден на тези двама човеци.

  Та, нека обсъдим разсъжденията на Томас Едисон и Хенри Форд през 1921 г., по повод един голям инфраструктурен проект в САЩ:
  http://bulgaria-mmt.blogspot.com/2013/05/1921.html

  Моля, вникнете принципно в тези разсъждения. Нека не търсим под вола професори по икономика. 

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отново пишете за нещо не много логично. Едисон и Форд са добри примери, но защо се забравя Тесла? Той охарактеризира теорията ви най-добре: "Правим нещо, независимо че не можем да го продадем, накрая умираме от глад". Принципно досега няма теория за устойчиво развитие на световната икономика без кризи и безработица, освен когато всичко се диктува от една организация, държавата, както беше при комунизма, повечето хора не го предпочетоха, иначе автора ако толкова иска да живее в страна без криза и безработица - Северна Корея го зове.

   Изтриване
  2. Капитализмът е състезание за гласовете (паричните знаци) на клиентите. Когато обаче няма достатъчно от тях на разположение на клиентите, дори и най-добрите бизнеси не продават продукцията си и натрупват нежелан инвентар. Дори "Тойота", най-добрият производител на коли, не продаде продукцията си, когато нямаше достатъчно парични знаци през 2008 г. Нека гледаме макро.

   Изтриване