вторник, 4 юни 2013 г.

ММТ срещу Австрийската икономическа школа

Вчера в Колумбийския университет се състоя дебат между Уорън Мозлър (ММТ) и представителя на Австрийскта макроикономическа школа доктор Робърт Мърфи. Модератор бе редакторът от CNBC.com Джон Керни.

Джон Керни представя дебатиращите

Читателите на този блог вече са запознати с основните принципи на Модерната монетарна теория (MMT), която единствена правилно описва оперирането на съвременната монетарна система на фиатна валута и плаващ валутен курс.

 
С моя учител и приятел Уорън Мозлър

Що се отнася до Австрийската школа, ще кажа само, че тяхната грешна позиция, както и тази на ортодоксалната икономическа мисъл, произтича главно от това, че те са останали някаде далеч във времето преди 1930 г. – времето на злополучния златен стандарт в САЩ. Те не правят разлика между парична система с фиксиран обменен валутен курс и свободно плаващ такъв и съответно не могат да разберат ролята на правителствения сектор в икономиката. Според тях хората работят за икономиката, а не тя за тях и виждат безработицата и икономическите рецесии като необходими нормални състояния.С Уорън Мозлър и Майк Норман


Райчо Марков
Ню Йорк10 коментара:

 1. С прекалено арогантна категоричност се използват квалификациите "единствено правилна" и "грешна позиция". Описанието на австрийската гледна точка е съвършено неточно, за да представи пълната комплексност на школата и зависимостите, които тя разглежда. И да не забравяме, че в икономиката няма такова нещо като "единствено вярна школа". Икономиката не е нито математика, нито физика, за да може да извлича 100% верни зависимости, закони и да описва с абсолютно неоспорими формули сложните взаимоотношения.

  ОтговорИзтриване
 2. Съжалявам. Не исках никого умишлено да накърня.

  На всички е ясно, че твърденията отразяват моето лично субективно мнение, което обаче бих защитил аргументирано дори пред съдебни заседатели. Защото смятам, че е единственото истинно.

  Икономиката е точна наука, математика.

  Правителствения баланс + Неправителствения баланс = 0, от където следва:

  Правителствения дефицит = Неправителствения излишък

  Правителствения (държавен) "дълг" = Неправителственото спестено финансово богатство, изразено в националната валута

  ОтговорИзтриване
 3. Тези уравнения са теоретични и почиват на множество нереалистични опростяващи реалните зависимости допускания, мисля че знаете това доста добре. В действителност икономиката не е математика и не е точна - в противен случай тя нямаше да е в групата на социалните науки. И не съм прочел никъде досега някой да твърди, че икономиката е успяла да сведе сложните икономико-социални отношения и индивидуални бихейвиористични елементи в икономическото поведение на субектите до просто уравнение или модел. Напротив - всички школи единно разглеждат моделите като опростен вариант на действителността и признават тяхната неточност. Нещо повече - емпиричните изследвания доказват несъвършенството на математическото моделиране на процесите в изключително голяма степен. Това се проверява във всяка публикация, научен труд и изследване в съвременните журнали. Ако беше математика, нямаше да е така.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С уважавам към личното Ви мнение дълбоко не съм съгласен с него.

   Тези уравнения са се доказали в практиката. Цитат от един от блоговете тук:

   "Знам, че ММТ е нова и все още никое правителство в света не я е приложило в своята фискална политика. Но също знам, че работи точно като часовников механизъм. Ще дам и още едно много силно доказателство в тази връзка. ММТ е направила някои инвеститори богати.

   

Трима са основните съвременни ММТ пропоненти в момента: 


   - австралийския професор по икономика Бил Мичъл 

   - американсия професор по икономика Рандал Рей
   
- американския финансист, банкер, предприемач и икономист Уорън Мозлър    Първите двама професори стигат до общите ММТ принципи независимо един от друг, изключително по научен, академичен път, обобщавайки макроикономически теории идващи от предишни икономисти като Кейнс, Маркс, Калеки, Аба Лърнер, Уайн Годли, Хаймън Мински.    Уорън Мозлър стига до същите изводи, хронологически може би дори преди първите двама професори, единствено изхождайки от ежедневния си практически опит като служител в банка и по-късно - хедж фонд мениджър, наблюдавайки функционирането на американската банкова система и взаимоотношенията между търговските банки, федералния резерв и министерството на финансите и без дори да е чел Кейнс или някой от другите икономисти. В този процес Уорън успява да направи богат себе си и инвеститорите в своя фонд, постигайки безрискови печалби, търгувайки с японски и италиански ДЦК през 90-те.    Във втората глава на книгата си за 7-те измами на икономическата политика той описва подробно тези две сделки донесли над 150 милиона долара безрискова печалба за фонда му. Дори първоначално е мислел да постави за заглавие на книгата "JBU6" - обозначението на фючърсния контракт за септември 1996 г. на японските 10 годишни ДЦК.”

   Изтриване
  2. Ключовото в думите Ви е "общи принципи". Тези уравнения съвсем не описват в дълбочина икономическата система. И веднага пример за основно допускане, което редовно се нарушава - това, че не съществува сива икономика и всички елементи на публичния и неправителствения баланси могат да бъдат измерени надеждно. Ако можеше да се прави това, икономическите баланси нямаше да съдържат корективни статии. Ако искате да ми докажете, че икономическите модели са със силата на математиката и действат като математически закони - покажете ми емпирично изследване, а не общи описания.

   Изтриване
  3. Погледнете също този линк:

   http://moslereconomics.com/2013/04/15/enterprise-bank-q1-2013-investment-performance/

   където ще видите как се представя инвестиционната ММТ стратегия, използвана от Уорън Мозлър при управлението на капитали на банката, чиито мажориторен собственик той е.

   Средната усложнена годишна възвръщаемост на инвестициите за периода 2009 до първото тримесечие на тази година възлиза на 81%.

   Изтриване
 4. До анонимен (Анонимен04 юни 2013, 13:50)

  Напротив, сивата икономика е вътре в уравнението - всичкият съществуващ кеш в обръщение в страната и чужбина е част от спестените чисти финансови активи от неправителствения сектор.

  Така наречените чисти финансови активи, натрупали се благодарение на правителствените дефицити през годините, се намират в:

  - Резервните сметки при централната банка, или както Уорън Мозлър ги нарича в книгата си - чекови сметки в централната банка;

  - ДЦК, или, както той ги нарича, спестовни сметки в централната банка;

  - Фактически кеш - всички банкноти циркулиращи в икономиката или складирани под дюшеците.

  Погледнете тази публикация: http://bulgaria-mmt.blogspot.com/2013/04/blog-post_3.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щеше да е хубаво да беше вярно, но не е. Отчитането на перата, на които се позовавате, разчита на официална статистическа информация. А всеки един от статистическите отчети - включително паричният отчет на ЦБ и платежният баланс - включват корективни пера, които са именно с цел изглаждане на неточностите и грешките при отчитането. Как ще ги обясните тези пера, ако всичко беше безгрешно, както твърдите. И още - описаните от вас нетни финансови активи и парични потоци са само част от сделките, а основното прикриване и неявните сделки в сивата икономика минават през метода на начисляването, който изобщо не борави с парични потоци. Това е проблем, известен на финансовите анализатори от десетилетия. Затова няма как нетните финансови активи по официална отчетност да отразят цялата икономическа действителност по описания от вас начин, колкото и принципно и теоретично да сте прав и да съм съгласен. А примерът със стратегията и нейната доходност - не знам как сте измерили, че е безрискова, но измерете пак - ще видите, че изобщо не е безрискова. И постигането на тази доходност и успеха на инвестицията по никакъв начин не доказва, че икономиката е математика - само показва, че определени инвеститори могат да постигат наднормални печалби благодарение на умения, печалби и очаквания отвъд тези, отговарящи на консенсусните пазарни оценки.

   Изтриване
  2. А що се отнася до четивото, към което непрекъснато реферирате - то е наистина един безкрайно интересен неортодоксален поглед, който всеки един икономист и финансов анализатор трябва да прочете. Но това в никакъв случай не означава, че всичко написано в него трябва да се приема безкритично и като чиста монета. Напротив - колкото по-критично четем публикациите и трудовете на който и да е специалист или учен, толкова по-добре ще умеем да разпознаваме недостатъците в теорията, проблемните области, неконсистентността с действителността и необходимостите от допълнителни анализи.

   Изтриване
  3. Единствената статистическа информация, от която правителството (министерството на финансите и БНБ) тябва да се интересува в определянето на фискалната си политика (монетарната е ясна - постоянен лихвен процент = 0) е степента на безработицата и инфлацията. Всичко друго не е от съществено значение. Не трябва да се допуска прегряване или охлаждане на икономиката - това е , което е нужно, за да бъдат всички доволни от работата му.

   Стратегиятя, която той използва със сделките си с японски и италиански ценни книжа бе безрискова в смисъл, че Уорън знаеше, че японското и италианското правителство не можеха да фалират поради дълг в собствената си валута и мисля, че бе в италианския случай, доходността на италианските ДЦК бе с 2% по-голяма отколкото лихвата плащана от италианската ЦБ за краткосрочен заем. 2% безрискова печалба.

   За критичния поглед съм напълно съгласен с Вас.

   Изтриване