неделя, 23 юни 2013 г.

Peaceful World (Мирен Свят)

“..People know this world is a wreck
We're sick and tired of being politically correct
If I see through it now but I didn't at first
The hypocrites made it worse and worse
Lookin' down their noses at what people say
These are just words and words are okay
It's what you do and not what you say
If you're not part of the future then get out of the way..”


“..Хората знаят този свят е развалина
Болни сме и уморени да бъдем политически правилни
Ако сега го разбирам, но първоначално не
Лицемерите го направиха по-лошо и по-лошо
Гледайки надолу в носвете си какво хората казват
Това са само думи и думите са добре
Важното е какво вършиш, а не какво казваш
Ако не сте част от бъдещето тогава се махайте от пътя...”


Няма коментари:

Публикуване на коментар