вторник, 25 юни 2013 г.

Причините за наличието на масова безработица са винаги макроикономически


Какво става, когато оставим 95 кокала в едно помещение и пуснем 100 кучета да ги донесат?

Поне 5 кучета винаги се връщат без кокал. Те вземат че отделят тези 5 кучета и ги подложат на специално обучение за усъвършенстване на уменията, необходими за намирането и донасянето на кокали. 

След два дни повторят същия опит – оставят 95 кокала в помещението и пуснат 100 кучета. Сега 5-те кучета се връщат с кокал и те казват: “Виждате ли, програмата за усъвършенстване на уменията работи!" Друг е въпросът, че други 5 кучета са се върнали без кокал, т.е. безработицата е 5%, независимо какви програми за подобряване на уменията съществуват. 

Това е така, тъй като проблемът е макроикономически – докато не се предоставят 100 кокала, а не 95, винаги ще има 5 кучета “безработни”, независимо колко добре са тренирани в намирането на кокали.

Програмите за усъвършенстване на уменията са микроикономически средства и те не могат да решат макроикономически проблеми.

Какво е безработица? Хора търсещи работа срещу заплащане в националната валута. Кой и как издава националната валута в модерните парични системи? Правителството чрез правителствените разходи. Защо изобщо националната валута се търси от хората и те дори предлагат труда си в замяна? Поради наложените им данъци и такси, непогасяването на които води до наказание. Какво количество национална валута правителството трябва да създаде чрез разходите си? Поне толкова, че да могат всички граждани, заработвайки я, да могат да погасят наложените им данъчни задължения. Какво става, ако някои хора, поради различни причини, биха искали да заработят по-голямо количество национална валута, отколкото им е необходимо за погасяване на данъчните си задължения? Просто правителството трябва да изхарчи в обръщение толкова по-голямо количество национална валута отколкото след това прибира обратно като данъци, т.е. да е в дефицит.

Наличието на безработица е винаги признак, че държавните дефицити не са достатъчно големи.

Примерът е от лекцията на Уорън Мозлър в Италия миналата седмица.

Няма коментари:

Публикуване на коментар