сряда, 22 януари 2014 г.

Кой ще спечели от премахването на валутния борд в България и въвеждането на независим лев при плаващ курс?


Най-напред искам да уточня, че премахването на валутния ни борд ще се осъществи само от българско правителство с широка политическа подкрепа, водено изцяло от принципите на Теорията на свободните национални валути (ТСНВ). Тези от вас, които не са запознати с тези принципи, могат да се информират туктук и тук.

А ето и всички печеливши от премахването на валутния борд в България:

1. Всички български бизнеси и предприятия.

Непосредствено след стартирането на ММТ програмата за България всички български производители-износители ще усетят увеличаване на поръчките от чужбина - следствие на допълнителната конкурентноспособност на българските стоки и услуги на международните пазари, идваща от евентуално по-слабия български лев, търгуващ се при свободен международен курс. Тук не мога веднага да не помисля, за всички бизнеси, свързани с българския туризъм – хотели, ресторанти, туроператори и т.н., а и всички останали износители на българска продукция.

Не дълго след това и останалите български фирми и предприятия, работещи главно за вътрешния пазар, ще усетят нарастване на продажбите на стоките и услугите, което ще е следствие от повишените доходи на българските домакинства и идващата с това по-голяма покупателна способност.

Индустриалецът и производител на американските коли “Форд”, Хенри Форд, бе осъзнал навремето, че за да може бизнесът му да просперира, работниците, произвеждащи автомобилите в заводите му, би трябвало да получават такъв доход, че да могат да закупят колата, която те сами произвеждат.

Българският бизнес вече няма да бъде облаган с никакви данъци печалба, ДДС и т.н. Всички мита и тарифи ще са премахнати пред българските вносители и износители, с изключение, разбира се, за стоки и услуги от национално значение. Здравните, социални и пенсионни осигуровки също спират да бъдат част от разходите за българския бизнес, тъй като те са грижа на правителство.

2. Всички българи, които “трябва да работят, за да ядат”.

Това е ясно – ММТ програмата предвижда повишаване на минималната заплата, която ще бъде изплащана от нововъведената правителствена програма за гарантирана заетост, идваща с всички необходими социални (в това число и помощ  за ежедневните грижи при отглеждането на децата) и здравни осигуровки за участниците в програмата и зависимите от тях членове на семействата им.

3. Всички пенсионери – Народното събрание ще определили достойна покупателна способност, съобразена с текущото състояние на икономиката ни, за нашите възрастни бащи и майки, позволяваща им да изкарат годините на златната есен по достоен начин.

4. Всички деца на България – най-ценния ни капитал, на който сега трябва да гледаме като разход и бреме, а не като истинското ни богатство и инвестиция за бъдещето. Безплатно образование, от началното училище до университета, е инвестиция за бъдещето на България.

Губещи от идването на едно българско ММТ правителство на власт? Само чуждите интереси и обсужващата ги колониална администрация и българска олигархия, свързани с експлоатирането на природните богатства и хората на България.

Райчо Марков
Ню Йорк 

Няма коментари:

Публикуване на коментар