неделя, 5 януари 2014 г.

Коментар върху Полша и още нещо

Светозар Съев направи много добра публикация във Фейсбук групата ни относно Полша. Малък коментар и още нещо относно бюджетните дефицити по принцип.

Виждам, че бюджетният дефицит на Полша, изразен като % от БВП, през 2009 г. е бил 3.7%., през 2010 г. е бил 7.5%, а през 2011 7.9%. След това спада - 2012 е бил 5%, а 2013 г. 3.9%. http://www.tradingeconomics.com/poland/government-budget

От линк на Светозар Съев http://www.bcci.bg/pressview/839 :
"През 2009 тя (Полша) беше, може да се каже, зелен остров на картата на Европа с икономически растеж от 1,7 %. Отличното състояние на полската икономика се потвърждава и от резултатите, постигнати през 2010 и 2011 година, когато растежът беше 3,8 % и 4,3 %. Главен фактор за икономическия растеж през този период беше увеличаващото се вътрешно търсене на полския пазар. Външното търсене имаше отрицателен принос към вътрешния продукт, но сега вътрешният пазар успя да балансира този фактор, така че ние сме голяма страна, действа един голям вътрешен пазар."

Въпреки това дефицитите не са достатъчни, още повече че след 2011 г. те намаляват и това се вижда от линка на Светозар:

"Гражина Хоронжикевич: По данни на Евростат през декември миналата година (2011 г.) безработицата в Полша е била на ниво 9,9 %, което е средно за целия Европейски съюз и по-ниско отколкото безработицата в Еврозоната, където тя е 10,4 %. .."

Безработица от 9.9% просто креещи: "ПОЛША, УВЕЛИЧЕТЕ ДЕФИЦИТА!", което означава или намаляване на данъците, или увеличаване на правителствените разходи, или комбинация от двете. И разбира се на първо място – въвеждане на постоянна правителствена програма за гарантирана преходна заетост!

НО! Полша е член на ЕС и предполагам е с едно око към присъединяване в пагубната за всяка държава Еврозона? Знаем критерия в еврозоната – дефицит не по-голям от 3% от БВП!

Благодарение на по-големите си дефицити през 2010-11 г. Полша избягна, до голяма степен, Великата световна рецесия, но сега виждам, че те зпочват да свиват дефицита си – през 2012 г. е бил 5%, през 2013 г. е бил 3.9%, а за 2014 г. предвиждат да свият дефицита до 3.6% - стремят се да влязат в руслото на ЕС - не по-голям от 3% http://www.eubusiness.com/news-eu/poland-economy.s71

Бюджетният дефицит не е нито хубаво, нито лошо нещо. Той е толкова, колкото е нужен да бъде, за да работи икономиката при пълна заетост без ненужно голяма инфлация и не е правилно да му се дават морални характеристики: http://bulgaria-mmt.blogspot.com/2013/10/blog-post_31.html

Всичко зависи от желанието на неправителствения сектор за спестяване - ако то продължава безкрайно, дефицитът ще бъде "хубав" за безкрайно дълго време.

В тази връзка поглeднете дефицитите на САЩ например. Вижте диаграмата по-долу, показваща американския държавен бюджет от 1900 г. до 2010 г. Зелените черти показват федералния бюджет: под нулата - дефицит, над нулата излишък. Виждаме, че почти през цялото време, над 100 години, бюджетът им е в дефицит, който днес е натрупал "дълг" от над $16 трилиона.

Инфлацията днес в САЩ е несъществуваща и Фед безуспешно се бори да я повиши вече 5 години с количественото разхлабване - монетарната политика не може да се бори нито с инфлацията, нито с дефлацията.

Но погледнете периода през годините 1920 - 1929 г. - през целия този период правителсвеният бюджет е в излишък. Какво последва след това? Великата Депресия.

Погледнете Клинтановите излишъци 1998-2001 г. Буш след това избягна рецесия чрез увеличаване на дефицита, но виждаме как от 2004-5 г. дефицитът започва да намалява, за да дойде рецесията от 2008 г., която държи влага и до днес - понастоящем федералният дефицит на САЩ се свива отново, ще видим до къде ще ни отведе това свиване.


Никой не твърди обаче, че реалните ресурси са неограничени - това е реалното ограничение на правителствените дефицити, т.е. ако правителството продължи да поддържа дефицити по-големи от необходимото, когато икономиката вече работи при пълна заетост, тогава ще възникне инфлация разбира се.


Няма коментари:

Публикуване на коментар