четвъртък, 2 януари 2014 г.

Айнщайн разисква демокрацията и така наречения "свободен пазар" - Май, 1949 г. (от линка, предоставен от Лазар Попов)Благодаря за линка, Лазаре! 

Не знаех, че го има преведен на български. Преди 2-3 години еднин от моите американски ММТ приятели го публикува в един от MMT сайтовете. Много точно, още повече, идващо от Айнщайн - човек, чиито умствени и интелектуални възможности трудно някой би подложил на съмнение.

Сигурен съм, че ако бе жив днес, Айнщайн би застанал веднага в подкрепа на ТСНВ. Тя дава решение на проблемите, които той разисква в края на есето си. Разбирането за националната валута като обществен монопол е ключово в това отношение – то поставя демокрацията преди така наречения “свободен пазар”, който неминуемо съсредоточава частната собственост в ръцете на много малка прослойка от обществото – 1% в Америка притежава 40% от националното богатство на САЩ например. 

Правителството, опериращо в днешната парична система на свободна валута и плаващ валутен курс, не е зависимо по никакъв начин от частния капитал и ако обществото го осъзнава, то би било в състояние да постигне общите си интереси с лекота.

Нещо повече, ако Айнщайн бе българин и все още жив, той би поствал и коментирал в нашата Фейсбук група. Той също би подкрепил и би дискутирал МЕ-ММТ програмата за България, тъй като тя, освен, че е базирана на ТСНВ, политически изхожда от тази мисъл на Мозлър: 

“Трудът, разглеждан през призмата на простата теория за игрите, не е честна игра, и ако не е подкрепян по някакъв начин, реалните заплати ще останат на много ниски нива. Това е така, защото хората трябва да "работят за да ядат", докато бизнесът назначава само, когато може да направи желаната възвръщаемост от инвестициите.

Според мен приляга на обществото да осигури на хората, които в действителност работят за да се издържат, произвеждайки реални стоки и услуги потребявани от болшинството, високо ниво на образование, здравеопазване и други такива обществени услуги, както и да бъдат добре нахранени, обезпечени с жилища и облечени на нива, правещи ги горди членове на това общество."

Дори и да оставим социалната среда и влиянието й върху мирогледа на отделния индивид и погледнем чисто биологически, човекът е стадно животно, т.е. живее в група, а не е единак като тигъра или леопарда например.

А ето и самото есе на Айнщайн: http://antipropaganda.comxa.com/Einstein.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар