неделя, 31 март 2013 г.

Без думи


Ниво на безработицата в Гърция, член на Еврозоната и потребител на чужда валута – еврото (червената линия) и Исландия, издател на собствена валута (зелената линия).
Няма коментари:

Публикуване на коментар