неделя, 29 септември 2013 г.

Цитат на деня / Quote of the day


"Всеки се нуждае от работа, освен ако не живееше изцяло от доход, идващ от лихва. Такива рентиери са напуснали работната сила. Дотолкова, доколкото по-високите лихвени проценти увеличават рентиерите сред населението, потециалното общо производство е намалено. Нещо повече, тези, които са останали да работят, в реални условия, поддържат онези, които живеят от лихва."
 ***
"Anyone who lives entirely on his interest income may otherwise need employment. Such rentiers have removed themselves from the labor force. To the extent that higher real rates increase the rentier population, potential output is reduced. Furthermore, those left working are, in real terms, supporting those living on interest income."
W. Mosler (from Full employment and price stability)

Няма коментари:

Публикуване на коментар