понеделник, 2 септември 2013 г.

Observation / Наблюдение


Over 20% of Bulgarians, who signed the online petition for an independent, fiat Bulgarian currency, the BG Lev, had chosen their names not to be publicly revealed. I understand they might have many different reasons to do that, but nevertheless, I am curious?

Bulgaria today is a free, democratic country, EU member, and the demand in the petition is fully legal and even patriotic. ***

Над 20% от подписалите петицията за независим лев са избрали да го сторят без да им се показва името открито. Разбирам, че всеки би могъл да има различни причини, но все пак съм любопитен?

Живеем в свободна, демократична страна – член на ЕС, а искането в петицията е съвсем законно и дори патриотично.

Няма коментари:

Публикуване на коментар