петък, 27 септември 2013 г.

Защо всеки се заблуждава, че Федералният резерв печата долари, когато прилага така наречената монетарна политика Quantitative Easing “Kоличествено Разхлабване”?


Причината e, че всички мислят, че още живеем в паричната система на златния стандарт. При нея издадените държавни ценни книжа (ДЦК) не са се считали за “пари”, тъй като не е билo възможно да занесете държавните си ценни книжа във Федералния резерв и да поискате злато в замяна. За пари тогава са считали само банковите резерви и кеша, тъй като само те са били конвертируеми при поискване в злато от Федералния резерв по фиксиран тогава курс от $35 за 1 унция злато.

Идете днес със своите доларови банкноти и поискайте злато от Федералния резерв. В замяна той не би ви дал нищо повече освен други доларови банкноти на същата стойност.

Днес държавните ценни книжа и резервите са едно и също нещо – “пари”, но икономистите, по необяснима причина, все още приемат за “пари” само резервите, но не и ДЦК и затова си мислят, че купуването на ДЦК с резерви увеличава "парите" в икономиката.

И какво става, когато Федералният резерв купува ДЦК от неправителствения сектор. Притежателите на ДЦК заменят едни пари с други, ДЦК с резерви. А Федералният резерв дебитира смектата им, където те си държат ДЦК (спестовната им сметка при Фед) и кредитира другата им сметка (чековата им сметка при Фед) с резерви. Общото количество “пари” не се е увеличило, а само се е разместило. 

Неправителственият сектор ще получава по-малък доход в бъдеще, тъй като сега притежаваните от него резерви не носят почти никаква лихва. Това не е разхлабване, а затягане. Миналата година Федералният резерв върна на американското министерство на финансите около 95 милиард долара "печалба" от закупените от неправителствения сектор ДЦК. Това са "пари" вън от икономиката, които неправителственият сектор би получил от лихви по ДЦК, ако не бе продал държавните си ценни книжа на Федералния резерв.
Но понеже всички участници на пазара си мислят обратното, съответно действат по начин, надуващ балона на американските борси за акции.

За разликата между фискалната и монетарната политика вижте тази публикация.


Райчо Марков
Ню Йорк

Няма коментари:

Публикуване на коментар