сряда, 11 септември 2013 г.

Цитат на деня / Quote of the day


"Унгария е независима и суверенна държава. Епохата на колонизацията приключи. Намаляването на цените на комуналните услуги, премахването на режима на кредитиране в чужда валута и спасяването на семействата и техните жилища са национална кауза за нас."

Виктор Орбан

Бих искал само да допълня, че бъдещото отдаване на кредити в чужда валута от чужди банки на унгарски граждани не би трябвало да бъде забранявано, тъй като всеки заемодател и кредитополучател са две независими страни в една такава сделка и като такива си носят съответните отговорности. Унгарското правителство трябва само да обяви, че не е гарант на частни заеми в чужди валути.

***

“Hungary is an independent and sovereign country. The era of colonization has ended. Reduction of prices of public services, ending of lending in foreign currency and saving the families from foreclosure are our national priorities.”

Viktor Orban

I would like only to add, if in the future foreign banks would like to lend to Hungarian citizens, they should be allowed to do so, as every lender and borrower are two independent sides in a contract biding them with proper responsibilities. Hungarian government should only state it won’t guarantee such loans.

Няма коментари:

Публикуване на коментар