неделя, 28 юли 2013 г.

Цитат на деня / Quote of the day


"Дефицитното правителствено харчене, изградило Панамския канал, намали разходите и бе дефлационно. 
Дефицитното правителствено харчене, което би разрушило Панамския канал, би било инфлационно."

У. Мозлър
***

"Deficit spending to build the Panama Canal reduced costs and was net deflationary.
And deficit spending to blow up the Canal would be inflationary."

W. Mosler

Няма коментари:

Публикуване на коментар