неделя, 14 юли 2013 г.

Бих се зарадвал ако адвокат Веска Волева се запознае с МЕ-ММТ политическата програма за България и принципите, върху които е изградена


От Агенция БГДНЕС:

"Милиарди изтичат от България, а политиците дават подаяния на хората - факт е оглушителното мълчание на политиците за банките.
Тази теза защити адвокат Веска Волева, чието изказване на форума "Отговорен парламент" – диалог за гражданското участие в НС, направи силно впечатление на участниците.
Нямаме икономика, заетите бяха уволнени, обществото ни се опразни, продължи Волева. Председател съм на един инициативен комитет, който в миналото НС написа едно искане за промяна на един текст в ГПК, по-специално чл. 417 относно издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ. Този текст отприщва монополна вълна, която е на път да съсипе не само бизнеса, но и да остави България без население. Преди този текст да бъде приет бяха поканени за консултации представители на банките, но не и представителите на бизнеса, на потребителите, въобще - на обществото. И накрая приеха закон, според чийто текст банката може да срине всичко в държавата и тя го направи, подчерта адвокат Веска Волева.
От официалната информация, от службата по вписвания, от търговските регистри можете да видите как става въпрос за едно страшно "животно", което е обхванало цялото ни общество, всичко се ръководи оттам. Но се потушава, защото се приравниха банките към държавата и общините без да имат съответните задължения. Когато държавата или общините се възползват от този текст, те следва да се съобразяват и да изпълняват множество законови изисквания, включително и държавен одит, включително и ограничения относно представляващите ги лица - за наличие на конфликт на интереси, свързани лица и други, анализира Волева.
За банките и банкерите такива изисквания липсват, подчерта тя. Поради това дъщерните фирми на банките, които по предмет на дейност обхващат всички сфери на обществото, са уродливо явление, което изкривява икономическата картина и има ужасни последици за обществото и бизнеса. Тези фирми в голямата си част се управляват от същите лица, които са в ръководството на банките, отбеляза Волева. Техният предмет на дейност е: застрахователна дейност, колекторска дейност-събиране на дългове, консултантска дейност, покупка, стопанисване и продажба на имоти, фирми, на които банките цесират вземанията и др. Много често тези фирми са чуждестранни от държавата, където е седалището и собствеността на съответната банка-майка.
Механизмът е следният: по извлечение от сметка, което по никакъв начин не се контролира, тъй като производството е едностранно, съответната банка заявява какви пари й дължи потребителя или фирмата заемополучател. Съдът проверява това извлечение само от формалната страна и тъй като липсва контрола банките надуват този дълг като го натоварват с всякакви несъществуващи задължения – лихви, измислени разноски и допълнителни плащания, разчитайки на сложно уредения ред в ГПК, който възпрепятства защитата на заемополучателите, обясни Волева.
Те в голямата си част са далеч от тази материя, която умишлено усложнява и проваля интересите им. В крайна сметка тази текст от закона води до продажба на безценица на имотите на хиляди българи, които останаха без дом и препитание, заяви адвокат Волева. Тъй като ипотечната криза срина цените на ипотекираните имоти и поради голямото им количество те бяха продадени на безценица. За това допринесе и друга промяна в ГПК, съгласно която оценката на имота, предмет на публична продан, извършена от съдия-изпълнител, не подлежи на съдебен контрол. Така българският законодател остави без защита потребителя и бизнеса, категорична бе Волева.
Тази армия от съсипани хора също напусна държавата в търсене на препитание, бягайки от икономическия терор в България, в основата на който стоят законови промени, смята тя. Самоубийствата на цели семейства е също следствие от тази политика. У нас в момента се толерира монополното поведение на банките, които противно на юридическата и елементарната житейска справедливост оставиха българина и българския бизнес на колене пред чуждите банки, които започнаха незапомнено ограбване и изнасяне на национален капитал извън страната, подчерта Волева.
Европа отдавна е видяла този проблем и затова е налице специална Директива №93/13/ ЕИО на Съвета на Европа за неравноправните клаузи в потребителските договори, което дава сериозна рамка на поведението на банките спрямо потребителите.
Считам, че единственият начин да се ограничи монополът на банките и да се даде глътка въздух на обществото и бизнеса е да се приемат изменения в ГПК и да се премахнат тези благини за банките, като им се даде възможност да заемат подобаващото им място на част от бизнеса, подчерта Волева. А на длъжника да се даде възможност да обжалва цената на продаваемия имот, е нейното предложение пред законодателите. /БГНЕС"
София / България

Няма коментари:

Публикуване на коментар