неделя, 21 юли 2013 г.

Личните спестявания в САЩ колабират след увеличаването на данъците в началото на тази година


Погледнете графиката по-долу, отразяваща степента на нарастване на личните спестявания в САЩ.


В края на 2012 г. американските корпорации раздадоха огромни дивиденти в очакване на увеличаването на данъците през началото на 2013 г. Това е и една от причините за стремглавото нарастване и на частните спестявания тогава.

Какво става след 1 януари 2013 г., когато данъците на всички работещи американци бяха увеличени. Частните спестявания се изпариха. Къде отидоха ли? В харчене по-голямо от дохода, бидейки в дефицит, плюс отидоха и в правителството, т.е. извън икономиката.

Благодаря, г-н Президент! Продължавайте с безумието. :-(

Преведе:
Райчо Марков
Ню Йорк

Няма коментари:

Публикуване на коментар