петък, 6 юни 2014 г.

Всичко, което е нужно Гърция да стори, за да напусне еврозоната и просперира

Предложение на Уорън Мозлър (от ноември 2011 г.) за излизане на Гърция от еврозоната и приемане на собствена национална валута

1. Гръцкото правителство обявява, че всички дължими данъци са погасяеми в новата валута.


2. Гръцкото правителство обявява, че ще прави всички плащания в новата валута.

Това е всичко, готово! Сега правителството може да задоволи всичките си нужди.

Сега малко Въпроси и Отговори:

В: Как новата валута ще се обръща в евро?
О: Новата валута ще варира свободно и ще се обменя между желаещи купувачи и продавачи на пазарни цени.

В: Какво ще се случи със съществуващия дълг в евро?
О: Обявява се, че ще са погасява само “тогава, когато е възможно” без специфичен план на плащане.

В: Какво правим със съществуващите правителствени договори за стоки и услуги?
О: Преденоминират се в новата валута.

В: Какво се случва с банковите депозити и заеми в евро?
О: Остават си непроменени в евро .

В: Какво става с външната търговия?
О: Пазарните сили ще определят търговския баланс, отразяващ желанието на останалия свят да спестява финансови активи, деноминирани в новата валута.

За поддържането пълна заетост и ценова стабилност бих препоръчал още следното:

1. Правителството финансира минимална работна заплата за работа за всеки желаещ и годен за работа.

2. За всяка дадена големина на правителството данъците трябва да бъдат настроени по такъв начин, че броят на заетите, получаващи тази минимална работна заплата, да е възможно най-малък.

3. Бих препоръчал правителството да наложи единствено данък върху недвижимото имущество поради следните причини:

а) Максимално лесно може да се приложи и да се спазва, без много трудности – ако данъкът не се погаси, собствеността просто се продава на търг.

б) Всеки споделя тежестта на данъка или като собственик, или като наемател, тъй като разходите на собственика неминуемо са включени в наема.

в) Транзакционните данъци са отстранени, при което са премахнати всякакви пречки пред транзакциите. Свободата на транзакциите е източника на значителен принос към реалното богатство на нацията.

4. Монетарна политика на нулев основен лихвен процент, където правителствените дефицитни харчения остават като безлихвени баланси, държани от получаващата страна в частния сектор при централната банка на Гърция и правителството вече не издава държавни ценни книжа.

5. Всички банкови депозити в новата национална валута са напълно застраховани от правителството.


6. Търговските банки ще бъдат регулирани и наблюдавани от правителството, което ще включва 15% изискване за капитала, правителствено гарантирана ликвидност и забрана за всякаква активност на вторичния пазар.

Няма коментари:

Публикуване на коментар