вторник, 24 юни 2014 г.

КРАЯТ НА ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ (В САЩ): 1933 г. / КРАЯТ НА ВАЛУТНИЯ БОРД (В БЪЛГАРИЯ): 201? г."...През 1933 златният стандарт бе прекратен в САЩ. Въпреки създаването на Федералния резерв, вълна от масово теглене на депозитите в много банки предизвика огромен срив в банковата система през периода 1930-1933 г. Фед не успя да създаде достатъчно ликвидност, която да позволи на банките да предоставят нужното количество кеш на своите клиенти.

Този провал бе породен частично, а може би напълно, поради паричната система на златния стандарт. За да може Фед да набави достатъчно кеш, за да подсигури увеличеното публично желание за притежаване на банкноти, той би трябвало да създаде много повече пари и да понижи лихвите. По-ниските лихви обаче биха ускорили износа на злато от страната, тъй като инвеститорите ще потърсят по-висока възвръщаемост в чужбина. Нещо повече, създаването на повече книжни пари би породило съмнения относно това да ли САЩ биха могли да останат на златен стандарт. Колкото по-големи са тези съмнения, толкова по-голяма е подбудата да се изнася злато от страната, което пък намалява златните резерви, правейки по-трудно поддържането на законната златна стойност на долара.

Ето защо, за да предотврати срутването на икономиката, Фед се нуждаеше от експанзионистична политика. Оставането на златен стандарт принуждаваше Фед да прилага политика на свиване. До 1933 г. Фед, до голяма степен, вървеше с тази свиваща политика.

С избирането на Франклин Рузвелт, правителствената политика се смени. В серия от изпълнителни заповеди, законодателни действия и решения на съда, САЩ отмени златния стандарт. Конвертируемостта на долара бе отменена. Частната собственост на злато бе национализирана. Бе обявен нов курс към златото, обезценяващ долара с около 40%. Както и да е, този курс бе от значение само за международните транзакции. Тъй като американците нямаха право да притежават злато, техните долари не бяха конвертируеми. Златното покритие на долара, до голяма степен, бе безсмислено. Без конвертируемост резултатът бе квази-златен стандарт..."

Brief History of the Gold Standard in the United States
Craig K. Elwell
Specialist in Macroeconomic Policy; June 23, 2011


***

Читателите тук знаят, че златният стандарт и валутният борд са почти напълно еднакви неща. Валутният борд е по-жесток във връзването на ръцете на суверенната нация - няма централна банка, няма независимо от пазарната конюнктура правителство, няма обществени интереси, няма дявол. Ако бяхме вързани за златото вместо за еврото, поне би имало надежда да открием злато в България и по този начин да увеличим паричното предлагане, което е необходимо за растежа на българската икономика. Не случайно системата на валутен борд е приложена за пръв път от Великобритания в колониите й в Африка.

България се нуждае от радикални промени в областта на банковото и данъчно законодателство, които засега не са предложени за дискусия в българския обществен дебат.


Нуждаем се от българския Франклин Рузвелт, който да премахне валутния борд, да назначи стотиците хиляди безработни, да изгради и поднови общонационалните инфраструктурни обекти, да въведе достойно социално и здравно осигуряване и т.н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар