събота, 20 април 2013 г.

Разлика между фискалната и монетарната политика при регулирането на агрегатното търсене в икономиката


1. Правителствената фискална политика създава или унищожава чисти финансови активи в икономиката. Ако правителството иска да стимулира икономиката чрез фискалната си политика, то насърчава агрегатното търсене чрез увеличаване на дохода на неправителствения сектор (чрез увеличаване на правителствените разходи и/или намаляване на данъците) и по този начин увеличавайки количеството на чистите финансови активи, притежавани от неправителствения сектор.

2. Монетарната политика не променя общото количество на чистите финансови активи. Това, което тя се опитва да направи, за да стимулира икономиката, е да насърчи агрегатното търсене чрез повече харчене при вече съществуващото ниво на доход на неправителствения сектор, карайки неправителствения сектор да харчи повече на кредит.

Да припомним какво наричаме чисти финансови активи. Това са:

всички резерви в сметки в централната банка + всички ДЦК + всички банкноти в обръщание

Емпиричният опит показва, че монетарната политика не е добър инструмент за регулиране на агрегатното търсене в икономиката. Това е така, тъй като намаляването или увеличаването на основния лихвен процент работи едновременно в две противоположни посоки, защото неправителственият сектор е съставен както от заемополучатели така и от спестители.

За ползващите английски бих препоръчал да видят презентацията на професор Scott Fullwiler в Колумбийския университет, започваща на 32-та минута и 30-а секунда:

Райчо Марков
Ню Йорк

Няма коментари:

Публикуване на коментар